dianex

Santier Temporar

8 august 2016|Tags: |

Hotararea de Guvern nr.300/2006 transpune Directiva 92/57/CEE (publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L 245/1992) privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santier temporar sau mobil si se aplica tuturor locurilor de munca din santierele de constructii in vederea prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate;
Planul de securitate si sanatate in munca este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. El trebuie sa fie redactat de catre coordonatorul in materie de protectia muncii inca din faza de elaborare a proiectului si tinut la zi pe toata durata desfasurarii lucrarilor.

 • Planurile proprii de securitate si sanatate ale diversilor antreprenori trebuie sa fie integrate in planul de securitate si sanatate elaborat de coordonator.
 • Planul de securitate si sanatate trebuie sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier, sa specifice riscurile care pot aparea si sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor.
 • Planul de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii.
 • Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.
 • Planul de securitate si sanatate in munca este documentul intocmit si adaptat in timp care, coerent cu proiectul de executie al lucrarii si adaptat la sistemul de constructii al antreprenorului, permit ca activitatea sa fie dezvoltata in conditii corecte de prevenire. In acest scop, se realizeaza identificarea riscurilor profesionale care pot fi evitate, indicand masurile tehnice necesare pentru acest scop, precum si o lista cu riscurile profesionale care nu pot fi eliminate, urmate de evaluarea acestora, precizand masurile tehnice de prevenire si protectie care vizeaza controlul si reducerea acestor riscuri si evaluarea eficientei acestora, in special atunci cand sunt propuse masuri alternative. In timpul procesului de executie, toate modificarile necesare vor fi incorporate in plan.
 • Planul de securitate si sanatate se intocmeste si redacteaza, inca din faza de elaborare a proiectului, in care previziunile continute in studiul de baza de sanatate si securitate sunt analizate, studiate, dezvoltate si completate, in functie de propriul sau sistem pentru executarea lucrarilor. Daca este cazul, acest plan va cuprinde masurile alternative de prevenire propuse, pe care proiectantul le sugereaza cu justificarea tehnica corespunzatoare si care nu poate implica o reducere a nivelurilor de protectie prevazute in studiu sau in studiu de baza.
 • Planul de securitate si sanatate in munca care este un document elaborat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca sau de catre managerul de proiect, inca din faza de elaborare a proiectului. Constituie actul de baza pentru reglementarea activitatii de prevenire pe santier. Acest plan va evolua si se va dezvolta pe durata elaborarii si desfasurarii proiectului pentru operarea oricaror schimbari ce pot surveni pe parcursul proiectului.
 • Pe masura ce antreprenorul general imparte executarea lucrarilor catre mai multi subantreprenori (de regula pe tipuri de lucrari) fiecare subantreprenor trebuie sa primeasca Planul propriu SSM intocmit de antreprenorul general si sa intocmesca planul sau propriu pentru lucrarile pe care urmeaza sa le execute. Aceste planuri vor fi avizate de catre coordonatorul SSM din faza de executie si integrate in planul SSM. In cazurile in care beneficiarul imparte executarea lucrarilor la mai multi antreprenori, fiecare dintre ei trebuie sa pregateasca un plan de securitate si sanatate in munca, in consecinta pot exista numeroase planuri pentru acelasi santier. In aceste conditii, este necesara detectarea si, daca este cazul, eliminarea contradictiilor posibile, interferentelor si incompatibilitatilor intre aceste planuri in ceea ce priveste metodele de lucru, activitatile care coincid in timp si spatiu, utilizarea de echipamente si produse, etc. Prin urmare, aceste planuri de securitate si sanatate in munca ale antreprenorilor vor trebui sa fie integrate in planul de securitate si sanatate al santierului.

La elaborarea planului de securitate si sanatate al santierului, trebuie luate in considerare urmatoarele:

 • proiectul de executie al lucrarii;
 • studii geotehnice, de impact pe mediu, pe trafic, alte studii de specialitate intocmite in faza de proiectare;
 • planurile de prevenire ale antreprenorului si subantreprenorilor sai;
 • procedurile de executie ale antreprenorului si subantreprenorilor sai;
 • conditiile specifice ale santierului de constructii.

Beneficiarul transmite informatii privind tipurile de lucrari ce urmeaza sa fie executate – proiectul de executie al lucrarii – elaboratorului planului de securitate si sanatate in munca, astfel incat acesta sa faca parte intotdeauna din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului acestuia.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daca este cazul, informatii care completeaza declaratia prealabila prevazuta la art. 47;
b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanatate;
c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;
e) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;
f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea;
g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia;
h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;
i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate in acest sens;
j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea in munca.

Se prevad sanctiuni atunci cand angajatorul nu a luat masuri pentru darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor sau atunci cand nu se previn accidentele prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice Amenzi de 5000 pana la 1000 lei sunt prevazute si in cazul in care nu este asigurat transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor, respectiv nu se utilizeaza, intretine, revizuieste si repara periodic echipamentele de munca.

Go to Top