dianex

Casa de Marcat Daisy Compact M – Mod Utilizare, Manual și Tutorial video

21 aprilie 2019|Etichete: , |
 • Vom prezenta cele mai obișnuite comenzi în utilizarea casei de marcat Daisy Compact M.
 • Demonstrație a modului de generare a rapoartelor și fișierelor.
 • Tutorial video pentru comenzi frecvent utilizate.

Pentru meniul de vânzare:

 1. Apăsați tasta MODE până când apare „Vânzare” pe ecran.
 2. Introduceți parola corespunzătoare fiecărui operator. Inițial, parola este 1.
 3. Apoi, apăsați tasta CLK.

Service Case de Marcat în Prahova

Suntem unitate autorizată ANAF pentru service case de marcat
Comandă Service Casă Marcat

Introducerea banilor pentru rest:

Din meniul de vânzare, introduceți suma pe care doriți să o adăugați pentru rest și apăsați tasta +%.

Scoaterea banilor din casă:

Din meniul de vânzare, introduceți suma pe care doriți să o scoateți din casă și apăsați tasta -%.

Exemplu vânzare casă de marcat Daisy Compact M

Se introduce cantitatea (de exemplu: 3), se apasă tasta „Qty„, se introduce Prețul (de exemplu: 12.30), se apasă tasta „CLK„, se introduce Numărul Articolului (de exemplu: 5) – se apasă tasta „PLU„. Dacă avem mai multe produse pe același bon, se vor repeta pașii de mai sus pentru fiecare produs în parte. La sfârșit, se apasă tasta „STL” (pentru a verifica valoarea totală a bonului), – „TL” (pentru a finaliza vânzarea).

Vânzare cu cardul:

Pentru suma totală încasată pe card:

 • Se efectuează vânzarea produselor: se introduce cantitatea (de exemplu: 3), se apasă tasta „Qty”, se introduce prețul (de exemplu: 12.30), se apasă tasta „CLK”, se introduce numărul articolului (de exemplu: 5) – se apasă tasta „PLU”.

Pentru suma parțială încasată pe card:

 • Se efectuează vânzarea produselor: se introduce cantitatea (de exemplu: 3), se apasă tasta „Qty”, se introduce prețul (de exemplu: 12.30), se apasă tasta „CLK”, se introduce numărul articolului (de exemplu: 5) – se apasă tasta „PLU”.
 • Se introduce suma încasată prin card.
 • Apoi, se apasă tasta „TL”. În acest caz, restul sumei din bon se încasează automat prin numerar.

Încasare de tichete de masă

Se efectuează vânzarea produselor – se introduce suma încasată prin tichete – apăsând tasta ”PY2” – apoi tasta ”STL” – și, în final, tasta ”TL”. În acest caz, restul sumei din bon se încasează automat în numerar.

Încasare alte instrumente plată

Se face vânzarea produselor: se introduce cantitatea (de exemplu: 3) – se apasă tasta „Qty”, se introduce Prețul (de exemplu: 12.30) – se apasă tasta „CLK”, se introduce Numărul Articolului (de exemplu: 5) – se apasă tasta „PLU” – se introduce suma încasată prin instrument de plată – apăsând simultan ALT + STL – se introduce numărul instrumentului de plată (0 = Card, 3 = Tichete Masă, 4 = Bonuri / Tichete valorice, 5 = Voucher, 6 = Credit, 7 = Metode moderne de plată, 8 = Alte metode) – apoi tasta STL – și în final tasta TL.

Vânzare cu cod fiscal client pe bon

Se adaugă pe bon produsele dorite: se introduce cantitatea (de exemplu: 3) – se apasă tasta „Qty”, se introduce prețul (de exemplu: 12.30) – se apasă tasta „CLK”, se introduce numărul Articolului (de exemplu: 5) – se apasă tasta „PLU”, se introduce 1 – apoi tasta „ST” pentru codul fiscal al clientului – se apasă din nou „ST”, și pentru a finaliza, se apasă tasta „TL” de două ori.

Vânzare cu majorare și reducere procentuală

Se adaugă pe bon produsele dorite, se introduce de la tastatură:

 • majorarea procentuală și tasta +%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 +% – tasta ST si TL (majorare 10%);

 • reducerea procentuală și tasta -%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 -% – tasta ST si TL (reducere 10%);

Vânzare cu majorare și reducere valorică

Se adaugă pe bon produsele dorite, se introduce de la tastatură:

 • majorarea valorică și simultan tasta ALT +%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 ALT +% – tasta STL si TL (majorare 10lei);

 • reducerea valorică și simultan tasta ALT -%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 ALT -% – tasta STL si TL (reducere 10lei);

Tutorial Video Utilizare Casă de Marcat Daisy Compact M

Anulare bon

Pentru anularea unui bon, dacă nu a ieșit hârtie (nu s-a apăsat tasta PLU), se apasă tasta „C”, după care se reia emiterea bonului.

Pentru anularea unui bon, dacă a ieșit hârtie (s-a apăsat tasta PLU), dar nu s-a apăsat „TL”, se apasă tasta „VD”, apoi cu tasta „ST” verificăm dacă valoarea bonului este 0 și finalizăm bonul cu tasta „D”. Dacă s-au tipărit mai multe articole pe bon și dorim să ștergem doar un anumit articol din acel bon, după „ST” – apăsăm simultan ALT + „VD” – introducem numărul articolului pe care dorim să-l anulăm din bon – apoi „PLU” – „ST” – „TL”.

Un bon finalizat (s-a apăsat tasta „TL”) nu poate fi anulat direct din casa de marcat. Bonul greșit trebuie să fie oprit, iar pe baza declarației vânzătorului va fi anulat prin contabilitate.

Rapoarte

 • Raport X (de verificare): se apasă tasta MODE până apare „Raport X”, se introduce parola 9999, se apasă tasta CLK și apoi tasta TL.
 • Raport Z (Zilnic, la închiderea programului): se apasă tasta MODE până apare „Raport Z”, se introduce parola 9999, se apasă tasta CLK și apoi tasta TL.
  ATENȚIE !!! Dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Raport Z pe casa de marcat, va apărea mesajul „DEPASIT 24H” (este necesar să se scoată „zetul”).
 • Raport articole: se apasă tasta M până apare „Raport Z”, se introduce parola 9999 și apoi tasta CLK, apoi se apasă tasta „PLU” (acest raport listează de la ultimul raport). Nu este posibil un alt tip de raport pe articole.
 • Raport utilizatori: se apasă tasta M până apare „Raport Z”, se introduce parola 9999 și apoi tasta CLK, apoi se apasă din nou tasta CLK (acest raport listează de la ultimul raport).
 • Raportul lunar rezumat: se apasă tasta MODE până apare „MF”, se introduce parola 9999, apoi se apasă CLK, 1, ST, data de început (de exemplu: 010818), QTY, data de sfârșit (de exemplu: 310818) și apoi VD.
 • Raport lunar detaliat (duplicat Z): se apasă tasta MODE până apare „MF”, se introduce parola 9999, apoi se apasă CLK, 11, STL, data de început (de exemplu: 010818), QTY, data de sfârșit (de exemplu: 310818) și apoi VD.
 • Emitere copie a bonurilor după dată: cu tasta M se selectează „Raport X”, se introduce parola 9999, apoi se apasă 1, tasta ALT și simultan TOTAL, 3, ST, data de început, QTY, data de sfârșit și VD.
 • Emitere copie a bonurilor după Z: cu tasta M se selectează „Raport X”, se introduce parola 9999, apoi se apasă 1, tasta ALT și simultan TOTAL, 2, ST, nr.Z, QTY, nr.Z și VD.
 • Emitere copie a bonurilor după numărul operațiunii: cu tasta M se selectează „Raport X”, se introduce parola 9999, apoi se apasă 1, tasta ALT și simultan TOTAL, 1, ST, nr. operațiunii, QTY, nr. operațiunii și VD.

Export fisiere pentru declarația lunară

Se apasă tasta MODE până apare „MF”, se introduce parola 9999 și se apasă tasta CLK. Apoi se apasă 61, tasta ST, data de început (de exemplu: 010818), QTY, data de sfârșit (de exemplu: 310818) și se încheie cu tasta VD. Așteptăm până când tot bonul este tipărit pentru export și până când se reafișează „MF” pe ecran. Închidem casa de marcat și scoatem cardul. Dacă afișează „EROARE”, se verifică cardul.

Introducere articole în casa de marcat Daisy Compact M

Pentru a vedea ultimul articol, trebuie să scoateți o listă cu toate articolele din casa: apăsați tasta „PROG” – introduceți parola 9999 – apăsați tasta „CLK” – apoi tasta „PLU” – apoi „%”.

Pentru a programa sau modifica un articol, urmați pașii de mai jos:

 1. Apăsați tasta „MODE” până apare „PROGR”.
 2. Introduceți parola 9999 și apăsați „CLK”.
 3. Introduceți numărul articolului pe care doriți să îl introduceți/modificați (de exemplu: 1) și apăsați „PLU”.
 4. Apoi apăsați „ST”, va apărea Prețul – introduceți prețul (opțional) – apăsați „ST” și apoi încă o dată „ST” (dacă ați introdus prețul).
 5. Introduceți departamentul setat pentru unitatea de măsură dorită (de exemplu: 1) – apăsați „ST” – „ST”.
 6. Introduceți numele articolului cu ajutorul tastelor – apăsați „ST” – „ST”.
 7. Introduceți codul de bare – apăsați „ST”.
 8. Introduceți stocul – apăsați „ST”. Va trece automat la următorul articol.

Pentru fiecare articol, trebuie să programați numele și departamentul.

Departamente: 1 – buc, 2 – kg, 3 – gr, 4 – L, 5 – mL, 6 – m, 7 – mp, 8 – set, 9 – bax.

Setare data și ora la casa de marcat Daisy Compact M

Setare data și ora

ATENȚIE!!!: Înainte de a schimba data și/sau ora, trebuie să emiteți RAPORTUL Z. Dacă trebuie să ajustați ora înapoi, emiteți RAPORTUL Z și așteptați până când ora revine la cea indicată pe Z. DE OBICEI, ORA SE SCHIMBĂ AUTOMAT.

Pentru a ajusta data și ora:

 1. Apăsați tasta MODE până apare „PROGR”.
 2. Introduceți parola 9999 – apăsați CLK.
 3. Țineți apăsată tasta ALT și, în același timp, apăsați QTY. Pe ecran se va afișa ziua-luna-anul și ora:minut:secunda.
 4. Introduceți data și ora corecte și confirmați cu tasta ST.

Acte necesare achiziție casa de marcat Daisy Compact M

 1. Certificat unic de înregistrare
 2. Certificat constatator pentru locul de instalare sau ambulant
 3. copie C.I. Administrator/titular

Articole despre Case de Marcat

Go to Top