Pentru meniul de vanzare:

Se apasă tasta MODE până apare Vanzare ––– pe ecran, se introduce parola corespunzatoare fiecarui operator- inițial, parola este 1, apoi tasta CLK.

Service Case de Marcat în Prahova

Suntem unitate autorizată ANAF pentru service case de marcat
Comandă Service Casă Marcat

Introducere bani de rest:

Din meniul vanzare se tasteaza suma introdusa pentru rest si se apasa tasta +%;

Scoatere bani din casa:

Din meniul vanzare se tasteaza suma scoasa din caserie si se apasa tasta -%;

Exemplu vanzare casa de marcat :

Se introduce cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Nr. Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU , daca avem mai multe produse pe acelasi bon, se vor repeta pasii de mai sus pentru fiecare produs in parte. La sfarsit se apasa STL (pentru a verifica valoarea totala a bonului), – TL (pentru a finaliza vanzarea);

Vanzare cu cardul:

 1. Toata suma incasata pe card : se face vanzarea produselor: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Articolul (ex:5) – se apasa tasta PLU
 2. Suma partiala pe card : se face vanzarea produselor: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Articolul (ex:5) – se apasa tasta PLU – se introduce suma incasata prin card – – TL . In acest caz restul sumei din bon se incaseaza automat prin numerar.

Incasare de tichete de masa

Se face vanzarea produselor – se introduce suma incasata prin tichete – tasta PY2 –  STLTL . In acest caz restul sumei din bon se incaseaza automat prin numerar

Incasare alte instrumente plata

Se face vanzarea produselor: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Nr. Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU – se introduce suma incasata prin instrument de plata – simultan ALT + STL – se introduce nr. instrument plata (0 = Card, 3 = Tichete Masa, 4 = Bonuri / Tichete valorice, 5 = Voucher, 6 = Credit, 7 = Metode moderne de plata, 8 = Alte metode) – STL – TL.

Vanzare cu cod fiscal client pe bon

Se adauga pe bon produsele dorite: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Nr. Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU, se introduce 1 – ST, cod fiscal client tasta ST, si se finalizeaza cu tasta TL si TL.

Vanzare cu majorare si reducere procentuala

Se adauga pe bon produsele dorite, se introduce de la tastatura:

 • majorarea procentuala si tasta +%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 +% – tasta ST si TL (majorare 10%);

 • reducerea procentuala si tasta -%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 -% – tasta ST si TL (reducere 10%);

Vanzare cu majorare si reducere valorica

Se adauga pe bon produsele dorite, se introduce de la tastatura:

 • majorarea valorica si simultan tasta ALT +%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 ALT +% – tasta STL si TL (majorare 10lei);

 • reducerea valorica si simultan tasta ALT -%;

Ex: 1 QTY – 10 CLK – 1PLU – 10 ALT -% – tasta STL si TL (reducere 10lei);

Tutorial Video Utilizare Casă de Marcat Daisy Compact M

Anulare bon

 • Pentru anularea unui bon , daca nu a iesit hartie (nu s-a apasat tasta PLU) se apasa tasta „C” dupa care se reia bonul;
 • Pentru anularea unui bon, daca a iesit hartie (s-a apasat tasta PLU), dar nu s-a apasat TL, se apasa tasta VD, apoi cu tasta ST verificam ca valoarea bonului sa fie 0 si finalizam bonul tasta Daca s-au tiparit mai multe articole pe bon si vrem sa stergem doar un anumit articol din acel bon, dupa ST – simultan ALT + VD – nr. articol pe care vrem sa-l anulam din bon – PLU – ST – TL

Un bon finalizat (s-a apasat tasta TL) nu se mai poate anula din casa de marcat. Bonul gresit se opreste, si pe baza declaratiei vanzatorului se va anula prin contabilitate.

Rapoarte

 • Raport X (de verificare) se apasa tasta MODE, pana apare Raport X, se introduce parola 9999 tasta CLK si tasta TL;
 • Raport Z (Zilnic se scoate la inchiderea programului) se apasa tasta MODE, pana apare Raport Z, se introduce parola 9999, tasta CLK – tasta TL;
 • ATENTIE !!! Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Raport Z pe casa de marcat apare mesajul DEPASIT 24H (trebuie scos zetul).
 • Raport articole – se apasa tasta M, pana apare Raport Z, se introduce parola 9999 si tasta CLK, apoi se apasa tasta PLU (listeaza de la ultimul raport) . Alt tip de raport pe articole nu e posibil.
 • Raport utilizatori – se apasa tasta M, pana apare Raport Z, se introduce parola 9999 si tasta CLK, apoi se apasa iar tasta CLK (listeaza de la ultimul raport) .
 • Raportul lunar rezumat – se apasa tasta MODE, pana apare MF se introduce parola 9999 CLK1STdata inceput (gen:010818) – QTYdata sfarsit (gen: 310818) – VD
 • Raport lunar detaliat (duplicat Z) se apasa tasta MODE, pana apare MF se introduce parola 9999 CLK11STLdata inceput (gen:010818) – QTYdata sfarsit (gen: 310818) – VD.
 • Emitere copie a bonurilor dupa data : cu tasta M se selecteaza Raport X, parola 9999 CLK, se apasa 1 – tasta ALT si simultan TOTAL – 3 ST – data inceput – QTY – data sfarsit – VD
 • Emitere copie a bonurilor dupa Z : cu tasta M se selecteaza Raport X, parola 9999 CLK, se apasa 1 – tasta ALT si simultan TOTAL – 2 ST – nr.Z QTY – nr.Z – VD
 • Emitere copie a bonurilor dupa nr.operatiunii : cu tasta M se selecteaza Raport X, parola 9999 CLK, se apasa 1 – tasta ALT si simultan TOTAL – 1 ST – nr.operatiunii QTY – nr.operatiunii – VD

Export fisiere pentru declaratia lunara

Se apasa tasta MODE, pana apare MF , se introduce parola 9999 si tasta CLK – se apasa 61 – ST, data de inceput (gen:010818) – QTY, data de sfarsit (gen: 310818) si se incheie cu tasta VD; Asteptam sa iasa tot bonul pentru export si sa se reafiseze pe ecran MF. Inchidem casa de marcat si scoatem cardul.  Daca da EROARE – se verifica cardul.

Introducere articole casa de marcat Daisy Compact M

Pentru a vedea ultimul articol, trebuie scoasă o lista cu toate articolele din casa : PROG – 9999 – CLK – PLU – -%

Se apasa tasta MODE pana apare PROGR. parola 9999 CLK se introduce numarul articolului de introdus/modificat ex:1 se apasa tasta PLU dupa care se apasa ST apare Pret – se introduce pretul (optional)– tasta ST si inca odata ST (daca s-a introdus pretul), Departament se introduce departamentul setat pentru unitatea de masura dorita ex:1 tasta ST – ST,  Nume(se introduce numele articolului,cu ajutorul tastelor) -tasta ST – ST – Cod bare – tasta ST – Stoc – tasta ST, va trece automat la urmatorul articol.

Pentru fiecare articol este necesară programarea numelui si departamentului.

Departamente 1-buc, 2-kg, 3-gr, 4-L, 5-mL, 6-m, 7-mp, 8-set, 9-bax

Setare data si ora casa de marcat Daisy Compact M

Setare data si ora

ATENTIE!!!: Inainte de schimbarea datei si/sau orei trebuie scos RAPORTUL Z. Daca trebuie sa dam ora inapoi, se scoate Z-ul si asteptam ca in realitate ora sa devina cea de pe Z. DE REGULA, ORA SE SCHIMBA AUTOMAT.

Se merge cu MODE pana la PROGR.–––, se introduce parola 9999CLK – tinem apasat pe ALT si simultan apasam QTY . Se afiseaza pe ecran zi-luna-an  ora:min:sec. Se introduce data si ora corecta si se confirma cu ST.

Acte necesare achizitie casa de marcat Daisy Compact M

 1. Certificat unic de inregistrare
 2. Certificat constatator pentru locul de instalare sau ambulant
 3. copie C.I. Administrator/titular