dianex

Protectia Muncii pe Șantiere

27 octombrie 2016|Tags: |

Activitatea de protectia muncii pe santiere presupune o serie de autorizari si faze prealabile inceperii lucrarilor propriu zise.

Santierul temporar sau mobil, denumit in continuare santier, este orice santier in care se desfasoara lucrari de constructii sau de inginerie civila.

Partile participante intr-un santier sunt:

 • Beneficiarul – orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea si care asigura fondurile necesare realizarii acesteia. Practic este persoana (investitorul) care comada, plateste si beneficiaza de constructia respectiva;
 • Antreprenorul – orice persoana fizica sau juridica competenta care executa lucrari de constructii-montaj, in baza unui proiect, la comanda beneficiarului. Practic este un constructor, contractant, ofertant care se angajeaza la comanda beneficiarului pentru executarea constructiei prin forte proprii sau prin subcontractarea totala sau in parte a lucrarilor din santierul respectiv;
 • Proiectantul lucrarii – orice persoana fizica sau juridica competenta care, la comanda beneficiarului, elaboreaza documentatia de proiectare;
 • Managerul de proiect – orice persoana fizica sau juridica, autorizata in conditiile legii si desemnata de catre beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea, programarea si controlul realizarii lucrarilor pe santier, fiind responsabila de realizarea proiectului in conditiile de calitate, costuri si termene stabilite;
 • Subantreprenorul (subcontractant) – orice persoana fizica sau juridica care isi asuma contractual fata de antreprenor sarcina de a executa lucrari de constructii-montaj de specialitate, prevazute in proiectul lucrarii;
 • Sef de santier – persoana fizica desemnata de catre antreprenor sa conduca realizarea lucrarilor pe santier si sa urmareasca realizarea acestora conform proiectului;
 • Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii – orice persoana fizica sau juridica competenta, desemnata de catre beneficiar si/sau de catre managerul de proiect pe durata elaborarii proiectului;
 • Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii – orice persoana fizica sau juridica desemnata de catre beneficiarul lucrarii si/sau de catre managerul de proiect pe durata realizarii lucrarii.

Pasii de urmat pentru o desfasurare corecta a lucrarilor de contructii-montaj pe santiere.

O persoana fizica sau juridica se hotaraste sa construiasca o cladire pe un teren proprietate personala:

 1.  Obligatiile beneficiarului:
  1. contracteaza un proiectant pentru executarea unui proiect (daca e cazul);
  2. obtine certificatul de urbanism de la primaria de care apartine terenul pe care se construieste;
  3. efectueaza un studiu geotehnic (daca e cazul);
  4. in paralel cu activitatile enumerate la punctele a-c:
   1. se contracteaza un manager de proiect stabilindu-se foarte clar obligatiile acestuia in privinta coordonatorilor in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii si realizarii acestuia;
   2. se comanda proiectul tehnic al constructiei;
   3. se contracteaza de catre beneficiar sau managerul de proiect (in functie de intelegerea de la punctul i) un Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii;
   4. se contracteaza de catre beneficiar sau managerul de proiect (in functie de intelegerea de la punctul i) un Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
  5. obtinerea avizelor si acordurilor de amplasament;
  6. obtinerea proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC);
  7. obtinerea autorizatiei de constructie;
  8. deschiderea unui sediu secundar (punct de lucru) la ONRC daca durata estimata a lucrarilor depaseste 6 luni, conform art.85 alin.4 Codul de Procedura Fiscala;
  9. beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa intocmeasca o declaratie prealabila in urmatoarele situatii:
   • durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 de lucratori;
   • volumul de mana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni/zi.

Declaratia va fi comunicata inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se vor desfasura lucrarile, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestora.

 1. Contractarea unui anteprenor pentru executarea lucrarilor de constructie montaj. Beneficiarul pune la dispozitia Antreprenorului:
  1. managerul de proiect numit la punctele d – i;
  2. coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii  lucrarii;
  3. proiectul tehnic al constructiei;
  4. planul de securitate si sanatate a santierului. Acesta trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii, fiind pus la dispozitia antreprenorului de catre beneficiar sau managerul de proiect numit la punctele d – i. Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie in permanenta pe santier. In situatia in care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea planului de securitate si sanatate.
  5. copie dupa comunicarea prealabila cu dovada comunicarii acesteia la ITM.
 1. Obligatiile Antreprenorului:
  1. intocmeste in cel mult 30 de zile de la data contractarii, planul propriu de securitate si sanatate care cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice proprii. Acest plan este armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului punandu-se la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului, coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau subanteprenorilor, dupa caz.

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate sau de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor inainte de inceperea lucrarilor. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre antreprenor timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

 1. antreprenorul care executa cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate, trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu si, daca este cazul, un document care cuprinde masurile generale de securitate si sanatate (din planul de securitate si sanatae al santierului) pentru lucrarile santierului ce intra in responsabilitatea sa;
 2. incheie cu subanteprenorii o conventie pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;
 3. respecta legislatia din domeniu sanatate si securitate in munca;

      3. Obligatiile subantreprenorului

 1. incheie cu antreprenorul o conventie pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;
 2. intocmeste in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarilor cu anteprenorul, planul propriu de securitate si sanatate tinand seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate sau de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor inainte de inceperea lucrarilor;
 3. respecta legislatia din domeniu sanatate si securitate in munca;
Go to Top