Certificat Constatator Online eliberat de Registrul Comerțului

Asistență telefonică:
0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00 – 18.00

Furnizare Informatii

Ron4490

Certificat Constatator

Ron6990

Completează formularul, plătește cu cardul sau prin virament bancar  și vei primi certificatul pe email!

Validați CUI !

44.90 lei
Am luat la cunoștință despre modul de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinse în acest formular, conform Termeni și Condiții.Împuternicesc un reprezentant www.dianex.ro să figureze ca solicitant pe documentul obținut de la ONRC.

Vă rugăm să validați CUI-ul înainte să trimiteți comanda.

De ce să comanzi online pe www.dianex.ro

 • SECURITATE – site-ul nostru foloseste ultima tehnologie in domeniul securitatii informatice: GeoTrust SSL Certificate, sistem securitate CloudFlare, Wordfence;
 • IEFTIN – comisionul pentru intermedierea certificatelor constatatoare este de doar 24,90 lei;
 • SIMPLU – asiguram suport tehnic pentru completarea formularului si consultanta privind alegerea documentului necesar;
 • SETAT PE CLIENT – nu ai nevoie de semnatura electronica si de card bancar;
 • PLATI SIGURE – platile cu cardul se fac prin intermediul unuia dintre cei mai folositi procesatori de plati din Romania – NETOPIA mobilPay
 • SUPORT – asiguram asistenta telefonica si prin chat pentru eliberare certificat constatator online;
 • CORECT – formularul asigura validarea codului unc de identificare, completand automat denumirea firmei conform site ANAF.

Alatura-te celor 8,000+ Clienti Multumiti! – Vezi Feedback Clienti

Certificat constatator online în formă lungă obținut prin intermediul serviciului online InfoCert:

Folosim opțiunea InfoCert pentru a completa o cerere nouă în vederea obținerii unui certificat constatator online de firmă sau raport de furnizare informații. 

Serviciul online oferit utilizatorilor este în conformitate cu termenii de acces la InfoCert al Rgistrului Comertului care elibereaza certificatul constatator si Extrasul de Furnizare Informatii

Semnătura electronică calificată

Asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidenţialitatea documentului şi este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

Marcare temporală

Asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data şi ora precizată, confirmând existenţa informaţiilor semnate la un anumit moment de timp;

Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului)

Reprezintă o modalitate de protecţie a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;

Cod de bare

Cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informaţii despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un şir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcţionalităţii de “Verificare document” din cadrul serviciului online InfoCert.

Comanda Constatator Online
Comanda Constatator Online cu telefonul mobil
certificat lege 359 din 2004

Certificat autorizare eliberat în baza Legii 359/2004

Odata cu înregistrarea la ONRC a cererii de inregistrare, solicitantul are obligatia sa depuna și actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de de administrator, din care să rezulte, dupa caz, ca:

 1. persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
 2. persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaraţia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la oficiul registrului comerţului o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificărilor intervenite.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevăzute la art. 15 din Lege 359/2004, eliberează solicitantilor certificat constatator online care atesta ca:

 1. s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
 2. s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile.

Întrebări frecvente despre eliberarea certificatelor constatatoare

Pot obține Certificat Constatator pentru o firma radiată?

Pentru o firma radiata de la Registrul Comertului se poate obtine Certificat Constatator în mod ONLINE.

 La fimele RADIATE sunt afișate doar capitolele privind informații de identificare, motivul radierii si repartizarea activelor.

Care este valabilitatea unui certificat constatator ?

Legea nu instituie în mod expres un termen de valabilitate pentru certificatele constatatoare eliberate în temeiul art.4 alin. (2) din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare.

Un atare termen nu poate fi reținut, având în vedere celeritatea efectuării înregistrarilor în registrul comertului.

Termenul de valabilitate poate fi impus de autoritățile /instituțiile publice sau persoanele juridice care solicitî prezentarea certificatului constatator.

Este un document care prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere;
 • Administratorii;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.
certificat constatator online

Se poate obține un certificat constatator limba engleză?

Certificatele constatatoare și extrasele pentru furnizare de informații eliberate de Registrul Comerțului sunt generate doar în limba română, conform art.3  punct.4 din HG.902/2012.Pentru traducerea documentelor emise de ONRC în limba engleză, este necesar sa apelam la un traducător autorizat pentru limba în care se dorește traducerea.

Documentul descărcat are valoare de original?

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare, ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”

Totodată, art. 6 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.

Aşadar, semnătura electronică asigura autenticitatea provenienţei expeditorului documentului, precum şi integritatea datelor transmise prin documentul respectiv.

Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.

Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.

Se poate obține pentru o persoană fizică?

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC eliberate prin intermediul site dianex.ro, sunt pentru firme sau activități independente. Pentru certificate eliberate pe numele unei persoane fizice se va folosi semnătură electronică

Certificatul de la Registrul Comețului se poate obține simplu și rapid prin varianta pusă la dispoziție de www.dianex.ro sau prin varianta oficială.

Ce tipuri de certificate constatatoare se pot obține 100% online?