Completează formularul, platește cu cardul sau prin virament bancar  și vei primi certificatul pe email!

Asistenta telefonica:
0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00 – 18.00

Furnizare Informatii

Ron4490

Certificat Constatator

Ron6990

De ce să comanzi online Certificat Constatator pe dianex.ro

 • SECURITATE – site-ul nostru foloseste ultima tehnologie in domeniul securitatii informatice: GeoTrust SSL Certificate, sistem securitate CloudFlare, Wordfence;
 • IEFTIN – comisionul pentru intermedierea certificatelor constatatoare este de doar 24,90 lei;
 • SIMPLU – asiguram suport tehnic pentru completarea formularului si consultanta privind alegerea documentului necesar;
 • SETAT PE CLIENT – nu ai nevoie de semnatura electronica si de card bancar;
 • PLATI SIGURE – platile cu cardul se fac prin intermediul unuia dintre cei mai folositi procesatori de plati din Romania – NETOPIA mobilPay
 • SUPORT – asiguram asistenta telefonica si prin chat pentru eliberare certificat constatator online;
 • CORECT – formularul asigura validarea codului unc de identificare, completand automat denumirea firmei conform site ANAF.

Alatura-te celor 8,000+ Clienti Multumiti!

Certificat Extins eliberat de O.N.R.C. în baza Legii 26/1990

Prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere;
 • Administratorii;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.
certificat constatator online

Certificat constatator online în formă lungă obținut prin intermediul serviciului online InfoCert:

Folosim opțiunea InfoCert pentru a completa o cerere nouă în vederea obținerii unui certificat constatator online de firmă sau raport de furnizare informații.  Serviciul online oferit utilizatorilor este în conformitate cu termenii şi condiţiile afişate pe pagina de acces la InfoCert al Rgistrului Comertului care elibereaza certificatul constatator si Extrasul de Furnizare Informatii

Semnătura electronică calificată pentru certificat constatator online

Asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidenţialitatea documentului şi este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

Marcare temporală certificat constatator online

Asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data şi ora precizată, confirmând existenţa informaţiilor semnate la un anumit moment de timp;

Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului)

Reprezintă o modalitate de protecţie a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;

Cod de bare certificat constatator online

Cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informaţii despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un şir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcţionalităţii de “Verificare document” din cadrul serviciului online InfoCert.

Comanda Certificat Constatator Online de ONRC
Comanda Certificat Constatator cu telefonul mobil
certificat lege 359 din 2004

Odata cu înregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a cererii de inregistrare sau ca cererii de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care să rezulte, dupa caz, ca:

 1. persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
 2. persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaraţia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificărilor intervenite.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevăzute la art. 15 din Lege 359/2004, eliberează solicitantilor certificat constatator online care atesta ca:

 1. s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
 2. s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile

Pot obține Certificat Constatator pentru o firma radiată?

Pentru o firma radiata de la Registrul Comertului nu se poate obtine Certificat Constatator în mod ONLINE.
Aceste certificate se pot obține la ghiseul ONRC sau cu semnatură electronică. La fimele RADIATE sunt afișate doar capitolele privind informații de identificare, motivul radierii si repartizarea activelor. Pentru o taxa in valoare de 250 de lei, platita la ONRC se poate solicita si istoricul unei firme radiate.

Se poate obține Certificat Constatator in limba engleză?

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC se eliberează doar în limba română, conform art.3  punct.4 din HG.902/2012.Pentru traduceri în limba engleză, vă recomandăm să apelați la un traducător autorizat.

Documentul descărcat are valoare de original?

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare, ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”
Totodată, art. 6 din acelaşi act normativ mai sus menţionat prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.
Aşadar, semnătura electronică are rostul de a asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise.
Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.
Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.

Pot modifica cererea pentru care am făcut plata?

Daca certificatul constatator comandat nu a fost deja eliberat se poate solicita telefonic 0721321348, modificare cereri. Daca certificatul a fost eliberat, NU se mai poate solicita modificarea cererii.

Se poate obține Certificat Constatator pentru o persoană fizică?

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC eliberate prin intermediul site dianex.ro, sunt pentru firme sau activități independente. Pentru certificate eliberate pe numele unei persoane fizice se va folosi semnătură electronică