Evaluarea riscului de incendiu este procesul de cuantificare și estimare a riscului asociat sistemului, a riscului de incendiu existent, acesta fiind determinat pe baza probabilității de incendiu și a consecințelor acelui eveniment, iar comparativ cu praguri prestabilite, riscul de incendiu este acceptat.

Procedurile de evaluare a riscului de incendiu se încadrează în categoria măsurilor preventive, aplicate prin lege și sunt implicit obligatorii, în special pentru operatorii economici, indiferent de natura acestora (spațiu de producție, spațiu de depozitare, spațiu comercial etc.).

Odata cu aparitia O.U.G. 52/2015 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, obligatia administratorului prevazuta la art 19 lit.b de a asigura „identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor ” se modifica astfel:

sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite

In aceste conditii, nu exista obligatia legala a administratorului de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu.

Criteriile de identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor vor fi stabilite prin ordin M.A.I.