dianex

Casa de Marcat Daisy Expert SX – Mod Utilizare și manual

21 aprilie 2019|Tags: , |

Pentru meniul de vanzare:

Se apasa tasta MODE pana apare Vanzare ––– pe ecran, se introduce parola corespunzatoare fiecarui operator- initial 1, apoi tasta CLK.

Service Case de Marcat în Prahova

Suntem unitate autorizată ANAF pentru service case de marcat
Comandă Service Casă Marcat

Introducere bani de rest:

Din meniul vanzare se tasteaza suma introdusa pentru rest si se apasa tasta +%;

Scoatere bani din casa:

Din meniul vanzare se tasteaza suma scoasa din caserie si se apasa tasta -%;

Se introduce cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Nr. Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU, daca avem mai multe produse pe acelasi bon, se vor repeta pasii de mai sus pentru fiecare produs in parte. La sfarsit se apasa ST (pentru a verifica valoarea totala a bonului), – TL (pentru a finaliza vanzarea);

Vanzare cu cardul:

 • Toata suma incasata pe card : se face vanzarea produselor: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Articolul (ex:5) – se apasa tasta PLU – tasta PAY
 • Suma partiala pe card : se face vanzarea: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU – se introduce suma incasata pe card – PAYTL, restul de suma se va trece automat pe numerar.

Vanzare cu tichete:

 • Se face vanzarea: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU – se introduce suma incasata prin tichete – simultan se apasa ALT + PAYTL, restul de suma se va trece automat pe numerar.

Vanzare cu utilizarea instrumentelor de plata:

Se adauga pe bon produsele dorite, se apasa tasta ST, se introduce suma incasata, se apasa simultan tasta ALT+ST, se introduce  numarul instrumentului de (0 = Card, 3 = Tichete Masa, 4 = Bonuri / Tichete valorice, 5 = Voucher, 6 = Credit, 7 = Metode moderne de plata, 8 = Alte metode) – ST – TL

Vanzare cu cod fiscal client pe bon

Se adauga pe bon produsele dorite: cantitatea (ex: 3) se apasa tasta Qty, se introduce Pretul (ex.12.30) se apasa tasta CLK, se introduce Nr. Articolului (ex:5) – se apasa tasta PLU – se introduce 1 – ST, cod fiscal client tasta ST, si se finalizeaza cu tasta TL si TL.

Tutorial Video Utilizare Casă de Marcat Daisy Expert SX

Anulare bon

 • Pentru anularea unui bon , daca nu a iesit hartie (nu s-a apasat tasta PLU) se anuleaza apasand tasta „C” dupa care se reia bonul;
 • Pentru anularea unui bon, daca a iesit hartie (s-a apasat tasta PLU), dar nu s-a apasat TL, se apasa tasta VD, apoi cu tasta ST verificam ca valoarea bonului sa fie 0 si finalizam bonul cu tasta TL  Daca s-au tiparit mai multe articole pe bon si vrem sa stergem doar un anumit articol din acel bon, dupa ST – simultan ALT + VD – nr. articol pe care vrem sa-l anulam din bon – PLU – ST – TL

Un bon finalizat (sa apasa tasta TL) nu se mai poate anula din casa de marcat. Bonul gresit se opreste, si pe baza declaratiei vanzatorului se va anula prin contabilitate.

Rapoarte casa de marcat Daisy Expert SX

 • Raport X (de verificare) se apasa tasta MODE, pana apare Raport X, se introduce parola 9999 tasta CLK si tasta TL;
 • Raport Z (Zilnic se scoate la inchiderea programului) se apasa tasta MODE, pana apare Raport Z, se introduce parola 9999, tasta CLK – tasta TL;
 • ATENTIE !!! Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Raport Z pe casa de marcat apare mesajul „DEPASIT 24H“ (trebuie scos zetul).
 • Raport articole – se apasa tasta M, pana apare MF, se introduce parola 9999 si tasta CLK, apoi se apasa tasta PLU
 • Raportul lunar rezumat – se apasa tasta MODE, pana apare MF se introduce parola 9999 CLK11STdata inceput (gen:010818) – QTYdata sfarsit (gen: 310818) – VD
 • Raport lunar detaliat se apasa tasta MODE, pana apare MF se introduce parola 9999 CLK1STdata inceput (gen:010818) – QTYdata sfarsit (gen: 310818) – VD.

Export fisiere pentru declaratia lunara

Se apasa tasta MODE, pana apare MF , se introduce parola 9999 si tasta CLK – se apasa 61 – ST, data de inceput (gen:010818) – QTY, data de sfarsit (gen: 310818) si se incheie cu tasta VD; Asteptam sa iasa tot bonul pentru export si sa se reafisea pe ecran MF. Inchidem casa de marcat si scoatem cardul.

Introducere articole casa de marcat Daisy Expert SX

Se apasa tasta MODE pana apare PROGR. parola 9999 CLK se introduce numarul articolului de introdus/modificat ex:1 se apasa tasta PLU dupa care se apasa ST apare Pret – se introduce pretul (optional)– tasta ST si inca odata ST (daca s-a introdus pretul), Departament se introduce departamentul setat pentru unitatea de masura dorita ex:1 tasta ST – ST,  Nume(se introduce numele articolului,cu ajutorul tastelor) -tasta ST – ST – Cod bare – tasta ST – Stoc – tasta ST, va trece automat la urmatorul articol.

Pentru fiecare articol este necesară programarea numelui și departamentului.

Departamente 1-buc, 2-kg, 3-gr, 4-L, 5-mL, 6-m, 7-mp, 8-set, 9-bax

Setare data si ora casa de marcat Daisy eXpert SX

DE REGULA, ORA SE SCHIMBA AUTOMAT

Se merge cu MODE pana la PROGR.–––, se introduce parola 9999CLK – tinem apasat pe ALT si simultan apasam QTY . Se afiseaza pe ecran zi-luna-an  ora:min:sec. Se introduce data si ora corecta si se confirma cu ST. Daca ora este inainte, trebuie sa asteptam ca in realitate sa se faca ora care apare pe raportul Z.

Acte necesare achizitie casa de marcat Daisy eXpert SX

 1. Certificat unic de inregistrare
 2. Certificat constatator pentru locul de instalare sau ambulant
 3. copie C.I. Administrator/titular
Go to Top