dianex

Totul despre P.F.A. – Particularități, Legislație, Obligații și Contabilitate – an 2023

15 martie 2022|Etichete: , , |
pfa

Un PFA reprezintă un mod foarte la îndemână pentru ca persoanele fizice să colaboreze cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători, titulari ai unor întreprinderi individuale sau, de ce nu, cu reprezentați ai unor întreprinderi familiale sau chiar cu diferite persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării unei activități economice.

Altfel spus, reprezintă cel mai simplu mod de a-ți vinde serviciile în mod 100% legal.

Dacă însă nu dispui de timpul necesar pentru a consulta materialul nostru despre Persoana Fizică Autorizată, poți solicita serviciile noastre de consultanță pentru deschiderea unei afaceri, pe care le punem la dispoziție.

1. Modul de organizare al unui PFA

O Persoană Fizică Autorizată (PFA) poate angaja cel mult trei persoane, sub forma unui contract de muncă individual. Aceste contracte de muncă vor fi înregistrate în mod obligatoriu la inspectoratul teritorial de muncă, conform legislației din România.

În ceea ce privește soțul sau soția Persoanei Fizice Autorizate, aceștia pot desfășura activități economice în cadrul PFA-ului fără a înființa PFA la Registrul Comerțului și fără a avea nevoie de autorizare de funcționare ca titulari ai PFA-ului. De asemenea, pentru aceștia nu este neapărat necesar să aibă statutul de salariat.

Activitatea unui PFA este în principal reprezentată de forța de muncă și aptitudinile deținute de către titular. Persoana care deține un PFA nu poate avea și calitatea de întreprinzător persoană fizică și titular al unei întreprinderi individuale în același timp.

Activitati CAEN PFA

La înființare, un PFA poate alege ca obiect de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de Codul CAEN PFA. Altfel spus, un PFA poate deține cel mult 5 coduri CAEN care să fie autorizate într-un certificat constatator.

Dacă ai nevoie de consultanță pentru alegerea corectă a codurilor CAEN sau alte servicii legate de aceste coduri, contactează-ne! Îți putem oferi ajutorul de care ai nevoie.

PFA-ul răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, în cazul în care acesta a fost constituit și, în completare, cu întregul său patrimoniu (pe CNP). În cazul unei insolvențe, PFA-ul se supune procedurii simplificate conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, doar dacă deține calitatea de comerciant, așa cum este prevăzut în articolul 7 din Codul Comercial.

Creanțele creditorilor vor fi executate conform dreptului comun, în cazul în care PFA-ul nu are calitatea de comerciant. Persoanele interesate pot dovedi calitatea de comerciant în cadrul procedurii insolvenței sau separat, prin acțiunea în constatare, în caz că există un interes legitim.

PFA-ul își desfășoară activitatea folosind în principal forța de muncă și aptitudinile profesionale ale titularului. Titularul PFA nu poate deține simultan calitatea de întreprinzător persoană fizică și cea de titular al unei întreprinderi individuale. PFA-ul poate ulterior solicita schimbarea statutului juridic și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

Care sunt avantajele și Dezavantajele unui PFA

Avantaje Persoană Fizică Autorizată:

 • Contabilitatea este mai ușor de menținut, iar costurile pentru contabilitate sunt mai mici;
 • Poate fi radiată cu ușurință din Registrul Comerțului;
 • Încasările PFA-ului pot fi folosite în scop personal, fără a fi necesare justificări. Excepție fac doar încasările în contul bancar;
 • Impozitarea este mai avantajoasă pentru anumite tipuri de activități.

Dezavantaje Persoană Fizică Autorizată:

 • Va răspunde în fața instituțiilor statului și a terților cu întreaga sa avere (pe CNP);
 • Poate avea maximum 3 salariați;
 • Poate avea cel mult 5 activități economice.

2. Contabilitate PFA

Persoana Fizică Autorizată nu are obligația să angajeze/contracteze un contabil! Însă, persoanele fizice autorizate au obligația să organizeze contabilitatea PFA.

Află care este prețul pentru serviciile de contabilitate PFA online.

Citeste articolul în care explicăm dacă ai nevoie de un contabil pentru contabilitatea PFA.

Există două forme de stabilire a venitului net (profitului) rezultat în urma activității economice a P.F.A.:

a) În sistem Real

PFA-urile care aleg să își determine venitul în sistem real sunt obligate să își organizeze contabilitatea PFA în partida simplă, conform Ordinului 170/2015. Determinarea venitului net se face ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile (cu excepția cheltuielilor de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuieli de protocol). În acest caz, se plătește impozit pe venit în valoare de 10%.

Registrele contabile obligatorii sunt: Registrul de încasări și plăți și Registrul Inventar. Acestea nu se înregistrează la ANAF, iar dacă sunt completate în format electronic, este necesară listarea lor anual sau atunci când organele de control cer acest lucru.

Află detalii despre depunerea declarației unice pentru PFA.

Obligațiile contabilității PFA în partida simplă includ:

 • Efectuarea inventarierii la începutul activității, cel puțin o dată pe an, dar și la încetarea activității;
 • Întocmirea documentelor justificative pentru operațiunile economico-financiare;
 • Întocmirea și depunerea (după caz) a declarațiilor 070, 112, Declarația Unică, 300, 390, 394;
 • Înregistrarea prin REVISAL a contractelor individuale de muncă pentru propriii salariați;
 • Calcularea anuală a venitului net conform Codului Fiscal, precum și completarea Registrului de Evidență Fiscală;
 • Stabilirea, prin proceduri interne, a numerotării documentelor emise de către acesta (facturi, NIR-uri, bonuri de consum etc.).

b) Prin norme de venit

Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, conform activităților din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN. Norma de venit pentru fiecare activitate pe care contribuabilul o desfășoară nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.

În cazul în care un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, venitul net din aceste activități se va stabili prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, inclusiv.

Obligații contabilitate PFA cu normă de venit:

 • Întocmirea și depunerea (după caz) a declarațiilor 070, 112, completarea Declarației Unice, 300, 390, 394;
 • Completarea doar a coloanei de încasări din Registrul de Evidență Fiscală;
 • Stabilirea numerotării prin proceduri interne a documentelor emise de către PFA (facturi, NIR-uri, bonuri de consum etc.);
 • Înregistrarea prin REVISAL a contractelor individuale de muncă pentru propriii salariați.

Toate aceste responsabilități sunt mult mai ușor de realizat atunci când colaborezi cu un contabil priceput. De aceea, te invităm să descoperi serviciile noastre de contabilitate pentru PFA.

Înregistrarea în scopuri de TVA a unei PFA

O persoană fizică autorizată este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA doar atunci când cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, depășește pragul de 88.500 euro, ceea ce reprezintă echivalentul sumei de 300.000 lei.

Înregistrarea pentru operațiuni intracomunitare pentru un PFA

Chiar dacă PFA-ul tău nu este înregistrat în scopuri de TVA, acesta este obligat să se înregistreze pentru operațiuni intracomunitare atunci când îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. Atunci când realizează una sau mai multe achiziții intracomunitare taxabile în România, în cazul în care valoarea achiziției intracomunitare depășește plafonul de 34.000 de lei pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară (înainte de achiziția intracomunitară).
 2. Atunci când efectuează o prestare de servicii pe teritoriul unui alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este obligat să plătească taxa (înainte de prestarea serviciului).
 3. Când achiziționează de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care se plătesc taxe în România (înainte de a primi serviciile). Exemple relevante în acest context sunt reclamele pe platformele Google sau Facebook.

Care sunt taxele pe care trebuie să le plătească un PFA

O persoană fizică autorizată trebuie să plătească la bugetul de stat următoarele impozite și contribuții:

 1. 10% – impozit din venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite);
 2. CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate):
  • 1.800 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este cuprins între 18.000 lei și 35.999 lei;
  • 3.600 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este cuprins între 36.000 lei și 71.999 lei;
  • 7.200 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este egal sau mai mare decât 72.000 lei.
 3. CAS (contribuția de asigurări sociale):
  • 9.000 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este cuprins între 36.000 lei și 71.999 lei;
  • 18.000 lei/an – dacă venitul net (calculat ca diferență între veniturile brute încasate și cheltuielile deductibile plătite) este egal sau mai mare decât 72.000 lei.

3. Cum se face radierea unui PFA

La cererea titularului PFA

Titularul va depune la ONRC cererea de radiere PFA – ului, urmând ca mai apoi să înștiințeze și ANAF.

În condițiile articolului 25 din Legea nr 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului are dreptul de a cere radierea înregistrării păgubitoare. Aceasta se poate face în totalitate sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia. În cazul în care prin hotărâri judecătorești irevocabile au fost desființate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menționarea în registrul comerțului.

Dacă ai nevoie de ajutor pentru radierea PFA-ului, contactează-ne! Așa cum oferim servicii de înregistrare PFA, la fel oferim sprijin și pentru radiere.

Așa cum am menționat, unul dintre avantajele semnificative ale PFA-ului este posibilitatea de a fi radiat rapid și fără complicații. PFA-ul își încetează activitatea și este radiat din registrul comerțului în următoarele situații:

În cazul decesului titularului:

Dacă titularul unui PFA decedează, întreprinderea economică nu mai poate continua activitatea. Astfel, în cel mult 30 de zile de la obținerea certificatului de deces, se depune cererea de radiere la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Moștenitorii titularului PFA au posibilitatea de a deschide succesiunea pentru patrimoniul de afectațiune al PFA-ului. Acest patrimoniu cuprinde totalitatea drepturilor (active, numerar, drepturi de autor etc.), dar și a obligațiilor (datorii către furnizori, ANAF etc.).

În cazul în care PFA-ul are sume datorate diverse persoane fizice, juridice sau bugetului local și de stat, aceste datorii vor fi achitate de către moștenitorii care acceptă succesiunea.

Moștenitorii care primesc o cotă parte din patrimoniul PFA-ului prin succesiune trebuie să depună până la data de 25 mai a anului următor declarația 200 pentru suma corespunzătoare cotei primite, împreună cu o copie a actului de succesiune și documentele de radiere de la ONRC.

4. Case de marcat PFA

Una PFA este obligat să utilizeze casa de marcat atunci când sunt îndeplinite două dintre aceste condiții:

 • Dacă livrezi bunuri sau prestezi servicii direct către populație, ori când vinzi cu amănuntul, indiferent cine sunt clienții;
 • Când încasezi integral sau parțial, cu numerar, prin utilizarea cardurilor bancare sau prin substitutele de numerar (tichete de masă, tichete cadou șamd).

Dacă clienții solicită asta, va fi necesară și obligatorie eliberarea unei facturi.

Acte necesare achizitie casa de marcat

 1. Certificat unic de inregistrare
 2. Certificat constatator pentru locul de instalare sau ambulant
 3. copie C.I. Administrator/titular

Pentru obținerea seriei fiscale a casei de marcat, PFA-ul trebuie să deschidă SPV pe codul unic de înregistrare al firmei, pentru aceasta fiind necesară o semnătură electronică calificată.

5. Protecția Muncii pentru Persoana Fizică Autorizată

O Persoană Fizică Autorizată, conform Legii 319/2006, are obligații privind Sănătatea și Securitatea în Muncă începând din momentul în care devine angajator (are salariați). Obligațiile sunt similare cu cele ale unui SRL.

În funcție de numărul de salariați și de natura activității desfășurate, titularul PFA poate organiza personal activitățile de SSM cu condiția de a fi absolvit un curs de cel puțin 40 de ore pentru a deveni inspector SSM.

6. Autorizări pentru Persoana Fizică Autorizată

În funcție de activitățile desfășurate de către PFA, în afara autorizării obținute de la ONRC (certificatul constatator) mai pot fi necesare următoarele autorizări, după caz:

Articole cu Informații PFA

Go to Top