Totul despre Persoana Fizica Autorizata

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, un titular PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice.

Nu ai timp să citești sau, vrei să fi sigur că vei înțelege exact? Solicită Consultanță Deschidere Afacere!

Organizarea PFA

Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzătorul PFA, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii. O Persoana Fizica Autorizata poate angaja cu contract individual de mnca, maxim 3 persoane 

Sotia/sotul titularului persoanei fizice autorizate poate sa desfasoare activitati economice in cadrul PFA-ului fara a fi inregistrata/inregistrat la Registrul Comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insuşi ca titular al PFA sau fara aiba calitatea de salariata/salariat, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare, in conditiile legii

PFA-ul isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile profesionale ale reprezentantului. Tituarul PFA nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoană fizica si titular al unei intreprinderi individuale. PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

Un PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN

Înființare PFA 100% Online în toate județele

Fără Notar și Deplasări – Noi Completăm Toate Documentele
Comanda Înființare PFA

PFA răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intregul sau patrimoniu (adica pe CNP), iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. (2) Creditorii îsi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant. Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim.

Avantaje – Dezavantaje Persoana Fizica Autorizata

Avantaje Persoane Fizica Autorizata

 • evidenta contabile simplificata, deci mai ieftina;
 • modalitate simpla de radiere de la Registrul Comertului;
 • poate dispunde de incasarile PFA-ului in scop personal , fara justificari. Exceptie fac incasarile in contul bancar.
 • impozitare  mai avantajoasa pentru anumite tipuri de activitati;

Dezavantaje Persoana Fizica Autorizata

 • raspunde in fata institutiilor statului si a tertilor cu intraga sa avere (pe CNP);
 • numar limitat de salariati – 3;
 • numar limitat de activitati economice desfasurate – 5;

Persoanele Fizice Autorizate nu au obligatia sa angajeze/contracteze un contabil!

Exista 2 forme de stabilire a venitului net (profit) rezultat in urma activitatii economice a P.F.A.-ului:

1. In sistem Real

PFA-urile care determina venitul net in sistem real, au obligatia sa organizeze contabilitatea in partida simpla, conform Ordin 170/2015. Acestia vor determina venitul net ca diferenta intre (venitul brut) si (cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol). La acest venit net se va platii impozit pe venit de 16%.

Registrele contabile obligatorii sunt: Registrul de incasari si plati si Registrul Inventar. Acestea NU trebuie inregistrate la ANAF, iar daca se vor completa in format electronic, se vor lista anual sau la cererea organelor de control.

Principalele obligatii:

 • sa efectueze inventarierea la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii;
 • sa intocmeasca documente justificative pentru orice operatiune economico-financiara;
 • sa intocmeasca si sa depuna (dupa caz) declaratiile 070, 112,  Declaratia Unica, 300, 390, 394;
 • sa inregistreze prin REVISAL orice contract individual de munca pentru proprii salariati;
 • sa calculeze anual venitul net conform codului fiscal si sa completeze Registrul de Evidenta Fiscala;
 • sa stabileasca prin proceduri interne numerotarea documentelor emise de catre acesta (facturi, NIR-uri, bonuri consum, etc).

2. Prin norme de venit

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia naţională – CAEN. Norma de venit pentru fiecare activitate desfasurată de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmulţit cu 12.

Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activitati.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv

Principalele obligatii:

 • sa intocmeasca si sa depuna (dupa caz) declaratiile 070, 112, Declaratia Unica, 300, 390, 394;
 • sa completeze doar coloana de incasari din Registrul de Evidenta Fiscala;
 • sa stabileasca prin proceduri interne numerotarea documentelor emise de catre acesta (facturi, NIR-uri, bonuri consum, etc);
 • sa inregistreze prin REVISAL orice contract individual de munca pentru proprii salariati;

Contabilitate PFA 100% Online în toate județele

Contabilitate digitalizată pentru toate PFA – urile din România prin proceduri Sigure și Simple.
Tarif Contabilitate PFA

PFA-ul isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

     a) prin decesul titularului PFA;

In acest caz inteprinderea economica inregistrata ca PFA nu poate sa-si mai continuie activitatea. In maxim 30 de zile de la obtinerea certificatului de deces se va depune cererea de radiere la ONRC.

Mostenitorii titularului PFA (optional) vor deschide succesiunea pentru patrimoniul de afectatiune a PFA-ului.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor (active, numerar, drepturi de autor, etc) si a obligatiilor (datorii la furnizori, ANAF, etc). In situatia in care PFA-ul figureaza ca sume datorate la diverse persoane fizice, juridice sau la bugetul local si de stat acestea vor trebuii achitate de mostenitorii care au acceptat succesiune.

Mostenitorii care au primit prin succesiune cota parte din patrimoniul PFA-ului vor depune pana pe 25 mai anul urmator declaratia 200 pentru suma aferenta cotei primite, impreuna cu copie dupa actul de succesiune si documentele de radiere de la ONRC.

     b) prin vointa titularului PFA;

Titularul va depune la ONRC cererea de radiere, urmand ca ulterior sa instiinteze ANAF.

     c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.

Protectia Muncii PFA – Totul despre Persoana Fizica Autorizata

O Persoana Fizica Autorizata, conform Legii 319/2006, are obligatii privind Sanatatea si Securitatea in Munca din momentul in care devine angajator (are salariati). Obligatiile fiind aceleasi ca la un SRL. In functie de numarul de salariati si de activitatea pe care o desfasoara, intreprinzatorul PFA poate sa organizeze singur activitatile de SSM cu conditia sa fie absolventul unui curs de minim 40 ore de inspector SSM.

Autorizari PFA

In functie de activitatile desfasurate de catre PFA, in afara autorizarii obtinute de la ONRC (certificatul constatator) mai sunt necesare urmatoarele activitati dupa caz: