a) Data incheierii procesului verbal:

Incheiat azi,16.01.2015 la sediul SC FERERO SRL situat in Busteni, str. Piatra Arsa, fara numar civic, jud. Prahova.

b) Numele persoanelor si in ce calitate efectueaza cercetarea:

In conformitate cu art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 319/2006 precum si Art. 116, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, coroborat cu art. 116, alin. (9) din HG nr. 1425/2006 si Contract de prestari servicii cu serviciul extern de prevenire si protectie Dianex Serv SRL (anexa nr.39). Directorul general al SC FERERO SRL a emis Decizia nr. 1212 din 18.11.2014 (anexa nr. 1), prin care este numită Comisia de Cercetare a evenimentului produs in data de 18.11.2014, formata din:

1. Moise Mihai Catalin – Sef serviciul intern SSM SC FERERO SRL conform deciziei nr.399/14.05.2012(anexa nr.41) – presedinte;

2. Popa Gabriela – Lucrator desemnat serviciul intern SC FERERO SRL conform deciziei nr.399/14.05.2012 (anexa nr.41) – membru;

3. Ioan Madalin Alin – reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie Dianex Serv SRL CERTIFICAT DE ABILITARE nr.7858/19.09.2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (anexa nr.40) – membru;

c) Perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea:

Cercetarea s-a efectuat in perioada 18.11.2014-02.12.2014 la locul producerii evenimentului, respectiv la sediu situat in Busteni, str. Piatra Arsa, FN, jud. Prahova. Cercetarea s-a prelungit pentru perioada 18.11.2014 – 16.01.2014 intrucat in urma adreselor ITM NR. 17945/SSM/17.12.2014 respectiv NR. 61/SSM/13.01.2015 s-a solicitat refacerea procesului verbal de cercetare si completarea dosarului de cercetare a evenimentului.

d) Obiectul cercetarii:

Obiectul cercetarii il constituie stabilirea:

  • imprejurarilor si cauzelor care au condus la producerea evenimentului;
  • reglementarilor legale incalcate;
  • raspunderile si a masurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului evenimentului in urma caruia s-a produs accidentarea numitului Ionescu Vasile, de profesie “Director tehnic”.

Numitul Ionescu Vasile, de profesie “Director tehnic”, isi desfasoara activitatea in baza Contractului Individual de Munca inregistrat nr. 201460 in registrul general de evidenta a salariatilor in data de 23.07.2009 si a actelor aditionale de prelungire a contractului individual de munca (anexa nr.20)

e) Data si ora producerii evenimentului:

Evenimentul in care a fost implicat Ionescu Vasile s-a produs pe data de 18.11.2014, in jurul orei 08:35.

f) Locul producerii evenimentului:

Evenimentul care face obiectul prezentei cercetari a avut locpe Drumul National 1, in dreptul localitatii Comarnic, in timp ce numitul Ionescu Vasile se deplasa in timpul si pe traseul normal de la domiciliu catre locul de munca – SC FERERO SRL cu sediul in Busteni, str. Piatra Arsa, FN, jud. Prahova. (anexa nr.21).

g) Datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal:

Sediul social: Busteni, str. Piatra Arsa, FN, jud. Prahova, telefon 0244.306.050.

Obiect principal de activitate, corespunzator codificării CAEN, rev. 2 ( din Certificatul de Inregistrare – anexa nr. 30 ): 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J29/866/2002

Codul de Inregistrare in scopuri de TVA: RO 14820788 ( anexa nr.32)

Numarul de salariati ai societatii la momentul producerii evenimentului: 353

Directorul general al societatii : Andrei Avram, cetatean roman.

Adresă sediu secundar – Busteni, str. Piatra Arsa, nr.2 E, jud. Prahova (depozit).

Societatea funcţionează din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca astfel:

• sediul social: Busteni, str. Piatra Arsa, fara numar civic, jud. Prahova, in baza Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova in temeiul art. 17¹ alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 359/ 2004 sub numarul 94055 din 12.11.2008, unde desfasoara activitatile:

– 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

• sediul secundar : Busteni, str. Piatra Arsa, nr.2 E, jud. Prahova, in baza Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova in temeiul art. 17¹ alin.(1), lit. „b“ din Legea nr. 359/ 2004 sub numarul 26509 din 06.05.2011:

– 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

h) Datele de identificare a accidentului:

Numele şi prenumele: IONESCU VASILE

Cetatenie: romana

Varsta: 56 ani

Sexul: Masculin

Starea civila: divortat

Nr. copii minori: –

Domiciliul: Ploiesti, Str. 23 August, Nr.12, Jud.Prahova

Locul de munca: SC FERERO SRL, Busteni, str. Piatra Arsa, fara numar civic, jud. Prahova

Profesia de baza: lacatus mecanic

Ocupaţia in momentul accidentului: Director tehnic

Vechimea in munca: 39 ani (conform declaratiei victimei)

Vechimea in ocupatie/functie: 5 ani si 4 luni

Vechime la locul de munca: 5 ani si 4 luni

Ultimul instructaj SSM: instruire la locul de munca – 03.11.2014