dianex

Autorizare SSM (Protectia Muncii)

7 august 2016|Etichete: |

Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru toate firmele care se inregistreaza la O.N.R.C., se face in baza Legii nr. 359/2004

Desfasurarea oricarei activitati de catre persoana juridica inaintea obtinerii autorizarii functionarii din punct de vedere al SSM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 de lei si 10.000 de lei, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 359/2004.

La data eliberarii de catre Oficiul Registrului Comertului a certificatului de inregistrare continând codul unic de inregistrare sau, dupa caz, la data eliberarii certificatului de inscriere de mentiuni sau inainte de inceperea unei activitati care necesita autorizare, aveti obligatia de a solicita autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii. Se va depune, la O.N.R.C. de pe lânga Tribunalul competent cererea de inregistrare/autorizarea functionarii impreuna cu declaratia pe propria raspundere prin care va asumati responsabilitatea ca indepliniti conditiile legale privind protectia muncii.

Odata cu eliberarea certificatului de inregistrare sau de inscriere de mentiuni, Oficiul Registrului Comertului va elibera un certificat constatator care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere si ca nu este necesara autorizarea functionarii.

Autoritatea competenta sa verifice conformitatea celor declarate cu situatia de fapt in domeniul protectiei muncii este Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza se afla sediul solicitantului.

Cabinetele medicale individuale, cabinetele notariale, cabinetele de avocatura si contabilitate, precum si toate meseriile liberale, care NU se inregistreaza la ONRC, trebuie sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Conform prevederilor ART. 13, lit. c) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, printre alte obligatii, inainte de inceperea activitatii, liberii profesionisti, trebuie sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Acestia au obligatia sa depuna la Inspectoratul Teritorial de Munca al judeţului unde apartine sediul profesional, documentatia prevazuta in Normele Metodologice de aplicare ale Legii 319/2006, in vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca, copii de pe actele de infiintare).

Lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 5.000 şi 10.000 lei – conform prevederilor ART. 39, alin. (2) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Articole despre Protecția Muncii

Go to Top