Contabilitate SRL

Contabilitate Online cu ajutorul telefonului mobil

 1. Fotografiezi documentele primare (facturi, bonuri fiscale, chitante, etc) cu telefonul mobil.
 2. Le incarci si trimiti cu ajutorul aplicatiei android pusa la dispozitie GRATUIT de firma noastra.
 3. Prelucram documentele primite de la dvs. si intocmim evidenta contabila.
 4. Semnam electronic toate evidentele intocmite.
 5. Livram prin email, evidenta contabila intocmita conform legislatiei in vigoare.

Obtine oferta pentru servicii de contabilitate SRL in 5 minute

0.00 lei
 • Avem clienti pentru contabilitate SRL in multe dintre judetele tarii. Documentele intocmite de firma noastra vor fi semnate electronic si trimise prin email. Conform Ordin 2634/2015 Clientul poate sa-si arhiveze intreaga evidenta contabila ELECTRONIC, listand la cererea organului de control, documentele solicitate. Declaratiile vor fi depuse ONLINE insotite de semnatura noastra electronica;
 • Locul 4 in topul CECCAR pentru anul 2016 dintre cei aproximativ 1000 de Experti Contabili activi in judetul Prahova;
 • Experienta de peste 20 de ani in domeniul financiar-contabil;
 • Portofoliu cu clienti care desfasoara activitati in majoritatea ramurilor economice: productie, servicii, comert, activitati import-export si intracomunitare, etc.
 • Suntem mereu la curent cu modificarile legislative specifice;
 • Prin contract Dianex raspunde pentru lucrarile facute;
 • Experienta in relatiile cu organismele de control (ITM, AJOFM, ANAF, etc);
 • Calitatea de membru CECCAR certifica calitatea lucrarilor executate;
 • Echipa noastra asigura implementarea de software contabilitate, evidenta primara fiind, astfel integrata cu evidenta contabila intocmita de Echipa noastra;
 • Costuri corecte – nu ne putem lauda cu cele mai mici preturi, insa preturile noastre confera siguranta ca vor fi analizate toate documentele primare, indiferent de valoarea lor si nu prin sondaj cum se practica.
 • Asiguram training pentru salariatii clientilor nostrii pentru contabilitatea primara,
 • Selectarea, angajarea si formarea salariatilor pentru clientii nostri.
 • Consultanta in intocmirea documentelor contabile primare conform OMF 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • Inregistrarea documentelor primare cu ajutorul unui software performant;
 • Intocmirea balantei lunare de verificare pe conturi analitice si sintetice;
 • Elaborarea registrelor obligatorii; registru jurnal, registrul inventar si cartea mare;
 • Intocmirea jurnalelor de TVA;
 • Intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • Intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente datoriilor catre Bugetul de Stat si Asigurarilor Sociale;
 • Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare conform legislatiei specifice: Ord.3055/2009, Ord. 1969/2007, Ord. 3129/2005, Ord. 13 BNR/2008;
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
 • Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, analiza indicatorilor financiari si intocmirea de diverse rapoarte solicitate de clienti;
 • Elaborarea si analiza cash-flow-ului;
 • Documentatia solicitata de banci in vederea obtinerii de credite (cash flow, previziuni, planuri de afaceri);
 • Toate situatiile financiare solicitate de organele de stat, statistica, banci;
 • Obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Verificarea fisei pe platitori si punctaje la Administratia Financiara ;
 • Asistarea in fata organelor de control (recuperare de TVA).

Conform Legii contabilitatii, Societatile Comerciale au obligatia sa organizeze contabilitate SRL doar in urmatoarele moduri:

 1. prin angajarea unui Economist sau prin organizarea unui compartiment distinct de contabilitate condus de un Director Economic sau Contabil Sef;
 2. contractarea unei firme autorizate CECCAR
 3. contractarea unui Liber Profesionist autorizat CECCAR

Extras din Legea contabilitatii art.10:(1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. 
(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare
(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
(4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.