Deschidere Spatiu virtual ANAF (SPV)

Pentru început trebuie să vă înregistrați în Spațiul Virtual pus la dispoziție pe site ANAF.

Ghid deschidere Spațiu Virtual explicat pas cu pas

Când completati formularul privind înregistrarea ca utilizator in Spatiu Virtual (S.P.V.), aveti următoarele posibilitati de aprobare pentru respectivul cont:

 1. La ghiseu – în aceasta situatie, este necesară prezentarea dumneavoastră, împreuna cu cartea de identitate si documentul listat la inregistrare, la oricare ghișeu ANAF, în vederea identificării și finalizării înregistrării.
 2. Prin introducerea unui numar de decizie (daca ati mai avut pe CNP-ul dvs inregistrat o alta activitate independenta, in trecut)  – Numărul unei decizii de impunere imprimat în partea de sus a documentului hârtie primit de la ANAF şi precedat de textul ‘Nr.înregistrare’, sau, Numărul unei decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii indicat în colţul stânga sus pe documentul hârtie primit de la ANAF şi precedat de textul ‘Nr.’
 3. Prin identificare vizuală

Semnătură electronică

Începând cu data de 01.03.2022 depunerea cererilor, declarațiilor și comunicărilor cu ANAF se face exclusiv online cu semnătură electronică, prin intermediul Spațiului Virtual deschis pe CUI (pe lângă cel deschis pe CNP). Singura excepție este Declarația Unică care se depune fără semnătură electronică.

Pentru soluționarea acestei probleme aveți 2 soluții:

 1. Împuterniciți notarial o firma de contabilitate să folosească semnatura lor electronică . – Este recomandarea noastră, deoarece declarațiile sau cererile depuse necesită un grad ridicat de cunoștițe. Tot firma de contabilitate poate să vă ajute și cu deschiderea Spațiului Virtual pe CUI
 2. Achiziționați anual dreptul de folosire a unei semnături electronice calificate. Achiziția se face doar de la firme autorizate. Cost estimativ – 150 lei/an . Trebuie să deschideți Spațiul Virtual pe CUI (pe lângă cel deschis pe CNP)

Întocmire și depunere declarație unică

După înregistrarea în Spațiul Virtual, în maxim 30 de zile de la data eliberării  Certificatului de Înregistrare trebuie întocmiți și să depuneți online, prin intermediul Spațiului Virtual, declarația unică. Aceasta se descarcă de aici (se va descarca Soft A ultima versiune actualizata), se completează și se depune aici . Declarația unică se poate depune doar online. prin intermediu spatiului virtual. Pentru activitatile independente înfiintate în luna decembrie, declarația unică se depune până la data de 15 martie anul următor (în acest caz nu se mai depune declarație estimativă pentru anul înființării).

Prin depunerea declaratiei se face alegerea sistemului de impozitare, SISTEM REAL sau prin NORME de VENIT (pentru activitatile care au aceasta opțiune). Citește mai mult despre alegerea activităților în sistem de impozitare Norme de Venit.

Pentru sistemul real, prin declarația unică se stabilește venitul net estimativ (diferența dintre veniturile estimate a fi încasate și cheltuielile estimative fără să se țină cont de contribuțiile sociale) pentru anul în curs, în funcție de care se va plăti impozit, CAS (contribuție la pensie) si CASS (contribuția la sănătate).

Dacă venitul net anual estimat este mai mare decât salariu mimim valabil în acel moment x 12 luni, aveți obligația să plătiți:

 • CASS (contribuție sănătate) = 10% X salariul minim X număr luni rămase din an. Această sumă se va plăti cel târziu pană la data de 15 martie anul următor
 • CAS (contribuție pensie) = 25% X suma stabilită de dvs. (nu mai mică decât salariul minim) X număr luni rămase din an.

Dacă nu ai timp sau nu vrei să riști o completare greșită a declarației. Comanda Completare Declarație unică

Contabilitate pentru PFA / I.I.

Deși nu aveți obligația să angajați sau să contractați un contabil, aveti obligația să vă organizați contabilitatea. Din păcate 8 din 10 titulari de PFA/I.I. aleg să se ocupe singuri de obligațiile contabile. La primul control își dau seama că contabilitatea în partidă simplă NU E SIMPLĂ! Am nevoie de un contabil pentru PFA?

Pentru PFA (I.I.) in sitem real trebuie sa completați:

 • Declaratia Unică prin care se declară veniturile impozabile si cheltuielile deductibile.
 • Registrul de încasări și plăți
 • Registrul de evidență fiscală
 • Registrul inventar
 • Fisa mijloc fix
 • Fisa de magazie stocuri
 • Jurnal de vânzări și cumpărări, decont 300, si/sau 301 și/sau 390 și / sau 394 (in cazul in care sunteti inregistrati in scopuri de TVA în România sau UE)
 • Factura, chitanta, aviz însotire, notă de recepții, dispozitii de plata
 • Raport de gestiune (pentru comert cu amanuntul)

Pentru PFA-uri cu norma de venit

 • Declaratia unica
 • Registrul de evidență fiscală
 • Jurnal de vânzări și cumpărări, declaratia 300, si/sau 301 și/sau 390 și / sau 394 (in cazul in care sunteti inregistrati in scopuri de TVA în România sau UE).

Inregistrari ANAF ulterioare înființării PFA (I.I.)

Desi este obligatoriu să înregistrați P.F.A.-ul / I.I.-ul la Administrația Financiară de care aparține localitatea în care este stabilit sediul profesional, unele Administrații Financiare refuză acest lucru. Mai multe detalii despre înregistrarea la ANAF a unei firme noi
Acolo trebuie sa ajungeti cu 2 dosare in care sa aveti originalele si copiile urmatoarelor documente:

 • Declarația 070
 • Adresa înaintare
 • Certificatul de înregistrare;
 • Contractul de comodat;
 • Certificatele Constatatoare primite la ridicarea actelor;
 • Rezoluția eliberata de Registrul Comerțului și primită la ridicarea actelor;

Înregistrare punct de lucru cu mai puțin de 5 salariați

În situația în care, odată cu înființarea PFA-ului / I.I.-ului ați deschis și un punct de lucru cu adresa diferită de cea a sediului profesional, aveîți obligația ca în maxim 15 zile de la data eliberarii Certificatului de Înregistrare, să înregistrați acest punct de lucru la Administrația Finaciară de care aparțineți cu sediul profesional.

Pentru înregistrarea punctului de lucru la ANAF trebuie să prezentați un dosar conținând:

 • Declaratia 061;
 • Certificatul de înregistrare – copie;
 • Contractul de comodat/închiriere – copie;
 • Certificatul Constatator cu adresa punctului de lucru, primit la ridicarea actelor de la ONRC;
 • Rezoluția eliberată de Registrul Comerțului și primită la ridicarea actelor de la ONRC;

Operațiuni Intracomunitare – Cod TVA intracomunitar

Dacă veți efectua servicii intracomunitare, și/sau veți face achiziții de servicii intracomunitare (inclusiv reclamă pe Facebook, Ads Google, sau achiziție de software) și/sau veți face achiziii de produse intracomunitare cu valoare mai mare de 34.000 lei (intr-un an), aveti obligația să vaăînregistrați în scopuri de TVA în U.E. sau în Romania înainte de a efectua respectiva operațiune intracomunitară.

Pentru achizițiile intracomunitare de bunuri și/sau servicii veți plăti TVA în România la cota stabilită în tară.

Registru Unic de Control

Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control specifică:

Art. 1 (1) Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, autorizate potrivit legii, au obligația să țină registrul unic de control.
(2) Celelalte categorii de contribuabili pot ține registrul unic de control, în funcție de opțiunea acestora.

Astfel, doar la opțiunea titularului PFA-ului se achizitionează Registru Unic de Control de la ANAF. PFA-ul / I.I.-ul nu este persoană juridică !

Din momentul în care veți face angajări de personal, aveți aceleași obligații ca și un SRL în privința salarizării si Sănătății și Securițătii în muncă:

 1. Trebuie sa obtineți user si parola pentru REVISAL
 2. Dacă apelați la un serviciu extern pentru completarea REVISAL, trebuie depusă o informare la I.T.M. în maxim 5 zile de la data contractului

Deschidere cont bancar pe PFA sau I.I.

PFA-ul / I.I.-ul nu are obligația să-și deschidă cont bancar dedicat activității Persoanei Fizice Autorizate. Contul bancar personal al titularului este suficient pentru încasările și plățile PFA-ului/I.I.-ului.

Deși aceastș obligație nu există, recomandăm deschiderea unui cont bancar pentru PFA / I.I. deoarece:

 • poți evidenția separat încasările și cheltuielile personale de veniturile și cheltuielile aferente activității economice
 • extrasul de cont este document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate
 • ai mai puțin de explicat în fața inspectorilor fiscali când analizează rulajele din cont.

La banca trebuie sa prezentați în original:

 • rezoluția obținută de la O.N.R.C.
 • certificatul de înregistrare
 • certificatele constatatoare de autorizare (se eliberează de la O.N.R.C. odată cu actele PFA-ului / I.I.-ului)
 • contractul de comodat
 • certificat constatator eliberat conform L26/1990

Sunt multe banci care nu mai solicita certificat consatatator conform L26/1990 dacă ajungeți în maxim 7 zile de la inființarea PFA-ului / I.I.-ului .

Recalculare impozit imobil unde s-a stabilit sediul profesional

În vederea recalculări impozitului pentru imobilul unde aveți stabilit sediul profesional, în maxim 15 zile de la data eliberarii Certificatului de Inregistrare, proprietarul trebuie să ajungă la Direcţia Fiscală Locală din localitatea în care aveți sediul profesional, împreuna cu :

 • Certificatul de inregistrare;
 • Contractul de comodat;
 • Certificatele Constatatoare primite la ridicarea actelor;

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal (sediul unui PFA / I.I.) la care nu se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează fără nici o modificare.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal (sediul unui SRL / PFA / I.I.) la care se desfășoară activitatea economică, si există o suprafață stabilită prin contractul de folosință (comodat sau închiriere) pentru desfășurarea activității, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile pe mp stabiliți. În situația în care se utilizează doar 2 mp (stabiliți prin contractul de comodat) pentru activitățile economice, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile pe mp x 2 mp.

Mai multe detalii privind modul de calcul Impozit Sediu Social sau Profesional stabilit la Domiciliu

Exemplu recalculare impozit locuință atunci când este găzduit un sediu profesional

Estimăm valoarea impoazabila = 1.000 lei / mp
Estimăm cota de impozitare = 0,1% (conform cod fiscal cota de impozitare este cuprinsa intre 0,08% – 0,2%)

Exemplu de calcul. (Acesta este prezentat pentru a explica modul de calcul și nu reprezintă un calcul exact)

Un apartament de 3 camere în suprafaţă utilă de 95 mp, din care 92 mp cu destinaţie pentru locuit şi 3 mp cu destinaţie sediu PFA (stabiliti prin contractul de comodat),

Impozit pentru suprafata de locuit (exact ca in cazul in care nu avea sediul PFA-ului)
92 mp x 1 000 lei x 0,1% = 92 lei – impozit pentru suprafata de locuit
3 mp x 1 000 lei x 2% = 60 lei – impozit pentru sediu PFA

Alte Obligații

Verificați dacă aveți cel puțin un CAEN autorizat, pentru care aveti obligția să obțineți autorizatia de functionare de la Primarie.
Verificați dacă aveți cel puțin un CAEN autorizat, pentru care aveti obligția să obțineți autorizarea de la Direcția Sanitar Veterinară.
Verificați dacă aveți obligația să achiziționați casă de marcat.