dianex

Cazierul Fiscal în România: Instrumentul de Monitorizare și Control al Obligațiilor Fiscale

20 octombrie 2023|Etichete: |
Diferențele dintre PFA și I.I.

Conform ordonaței nr.39/2015, ”Cazierul fiscal reprezintă un instrument crucial în gestionarea și monitorizarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor în România. Acest document oferă informații esențiale cu privire la istoricul fiscal al unei persoane sau al unei entități, și este utilizat de către autoritățile fiscale pentru a verifica și a asigura respectarea legilor fiscale. În acest articol, vom explora ce înseamnă cazierul fiscal, cum funcționează, importanța sa și modul în care este utilizat în România.”

Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii

Cazierul fiscal este eliberat de Administrația Financiară competentă. În cazul persoanelor fizice care doresc:

 • înființarea unui PFA, SRL sau oricare alt tip de entitate economică,
 • cesionarea părților sociale,
 • schimbarea administratorilor,

cazierul fiscal este solicitat de Registrul Comerțului. În cazul în care persoana respectivă figurează cu fapte în cazierul fiscal, i se respinge dosarul pentru înregistrarea solicitată.

Legislația enumeră 215 fapte care sunt înregistrate în cazierul fiscal, dintre care cele mai frecvente includ următoarele situații:

 1. Persoana fizică a fost sau este înregistrată ca asociat, administrator sau reprezentant într-o firmă care nu și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale și financiar-contabile, inclusiv cazurile în care firmele nu au depus declarații sau nu au plătit taxe.
 2. Persoanei fizice i s-a atras răspunderea solidară cu debitorul, conform deciziei emise de organul fiscal competent.

Pentru lista completă a faptelor pentru care se fac înregistrări în cazierul fiscal, vă rugăm să consultați documentația aferentă disponibilă [aici].

Scopul cazierului fiscal

Scopul cazierului fiscal constă în prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și în eficientizarea procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri ale bugetului general consolidat pe care contribuabilii le datorează. Acesta se realizează prin furnizarea autorităților fiscale a informațiilor relevante pentru a evalua modul în care contribuabilii respectă legislația fiscală, contabilă, vamală și disciplina financiară.

Eliminarea din evidență a contribuabililor cu informații înscrise în cazierul fiscal

Contribuabilii cu informații în cazierul fiscal sunt eliminați din evidență în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

 • Faptele săvârșite nu mai sunt pasibile de sancțiuni legale.
 • A intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau constatarea judecătorească prin hotărâre judiciară.
 • Faptele sunt calificate ca infracțiuni și nu au mai fost comise în ultimii 5 ani de la executarea pedepsei.
 • Faptele au fost sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment, și nu au mai fost săvârșite fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înregistrării informațiilor în cazierul fiscal.
 • Faptele au fost sancționate contravențional, într-o perioadă de o lună sau un an de la data înregistrării informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale.
 • Au fost stinse creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, datorate ca urmare a atragerii răspunderii solitare prevăzute de lege.g) Contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat.

Cum obțin cazierul fiscal

Pentru a afla situația cazierului fiscal înainte de a depune dosarul la Registrul Comerțului, este necesar să depuneți o cerere. Cererea pentru certificatul de cazier fiscal poate fi depusă la oricare organ fiscal competent, personal sau prin împuternicit, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.

Documente necesare pentru obținerea certificatului de cazier fiscal variază în funcție de tipul de contribuabil:

Pentru persoane fizice:

 1. Formularul 502
 2. Actul de identitate (BI/CI) al titularului sau al reprezentantului, după caz (original și copie)
 3. Procură autentică sau împuternicire avocațială, în cazul în care cererea nu este depusă personal, ci prin intermediul unui reprezentant

Pentru persoane juridice:

 1. Formularul 502
 2. Documentul care confirmă numirea reprezentantului legal (de exemplu, acte de constituire sau certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului) și certificatul de înregistrare
 3. Actul de identitate (BI/CI) al reprezentantului legal sau al reprezentantului cu mandat, după caz (original și copie)
 4. Împuternicirea, în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant

Pentru asociații fără personalitate juridică:

 1. Formularul 502
 2. Actul de identitate (BI/CI) al asociatului desemnat sau al reprezentantului cu mandat, după caz (original și copie)
 3. Împuternicirea acordată asociatului desemnat de ceilalți asociați
 4. Împuternicirea, în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant

Valabilitatea certificatului de cazier fiscal este de 30 de zile de la data eliberării și este valabil doar în scopul pentru care a fost emis.

Termenul de procesare: Certificatul de cazier fiscal este eliberat imediat, în prezența contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top