dianex

Închidere PFA cu normă de venit. Procedura și calculul taxelor.

Închidere PFA cu normă de venit

După finalizarea procedurii de închidere PFA sau I.I. la Registrul Comerțului și obținerea rezoluției de radiere, mai sunt unele etape de parcurs pentru ca radierea să fie finalizată în totalitate.

Pentru ambele etape, este necesară utilizarea contului de Spațiul Privat Virtual, deschis.

Etapa 1 – Completarea declarației unice

În maxim 30 de zile de la data rezoluției de radiere se va depune declarația unică privind calculul contribuțiilor de sănătate, asigurări sociale și impozitul pe venit.

Exemplu calcul normă ajustată

La completarea declarației unice presupunem că data rezoluției de radiere este 17 februarie. Pentru ajustarea normei de venit, potrivit pct. 8 alin. (10) din Normele metodologice emise pentru aplicarea Codului fiscal, calculăm numarul de zile de activitate astfel: 31 zile din luna ianuarie + 17 zile din luna februarie = 48 zile. Poți folosi și calculator taxe PFA.

Astfel, valoarea ajustată a normei de venit se calculează: valoare normă anuală x 48 zile / 365 zile.

Valoarea normei ajustate se compară cu plafonul stabilit de salariul minim valabil la acel moment. Vezi exemple de calcul contribuții PFA.

Declarația unică se va depune, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) deschis pe CNP-ul titularului.

Declarația unică depusă în termen de 30 de zile de la data radierii, este ultima declarație unică depusă de PFA/I.I.-urile cu normă de venit.

Etapa 2 – depunerea declarației 700

În maxim 30 de zile de la data rezoluției de radiere, se va depune declarația de radiere a înregistrării fiscale 700.

Deși sunt funcționari care spun ca această declarație nu mai trebuie depusă deoarece radierea se va face din oficiu, art.90 alin (2) din Codul de procedură fiscală menține această obligație. Nerespectarea acestei obligații se poate sancționa cu amendă între 500 lei și 1.000 lei, conform art.336 alin (1) lit. a din Codul de procedură fiscală.

Declarația 700 se va completa în rubrica 2. Incetarea activitatii economice desfasurate in mod independent sau ca profesie libera (pt.DM/DR și D070)

declaratie 700

Declarația 700 se va depune, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) deschis pe CUI-ul PFA/I.I.-ului. Au fost situații în care, formularul 700 a fost acceptat să fie transmis prin SPV-ul deschis pe CNP, folosind formularul de contact.

Odată cu formularul 700 se va trimite și rezoluția de radiere eliberată de ONRC.

Dacă PFA/I.I.-ul a fost înregistrat în scopuri de TVA în Romania sau pentru operațiuni intracomunitare, Certificatul de Înregistrare TVA se va transmite fie prin poștă, cu confirmare de primire, fie prin depunerea la organul fiscal competent, în vederea anulării lui.

  1. Se va completa registrul de evidență fiscală, care împreună cu toate declarațiile, documentele contabile și fiscale se vor păstra 5 ani care încep să curgă de la 01 iulie al anului următor radierii.
Go to Top