dianex

Regimul matrimonial. Ce alegerea fac pentru Registrul Comerțului

Diferențele dintre PFA și I.I.

Regimul matrimonial reglementează la modul în care bunurile tale și ale partenerului tău vor fi gestionate odată ce vă căsătoriți.

Este foarte important de menționat că toate căsătoriile se încheie cu alegerea unui regim matrimonial. Regimul comunității legale fiind regimul implicit ales odată cu semnarea certificatului de căsătorie.

Câte tipuri de regimuri matrimoniale există?

Codul civil, care reglementează instituția căsătoriei, oferă mai multe opțiuni de regim matrimonial, ținând cont de preferințele și interesele ambilor parteneri:

  1. regimul comunității legale
  2. regimul separației de bunuri
  3. regimul comunității convenționale.

Indiferent dacă optezi pentru înființarea unui PFA / I.I. sau pentru înființarea unui SRL, reprezentantul firmei trebuie să completeze regimul matrimonial în cererea de înregistrare la Registrul Comerțului.

Regimul comunității legale

Regimul comunității legale se aplică automat căsătoriilor dacă soții nu se prezintă la notar pentru alegerea altui regim matrimonial (separației de bunuri sau comunității convenționale) . Este regimul implicit și cel mai întâlnit. Cu alte cuvinte, dacă nu ați optat pentru o convenție matrimonială pentru a stabili separarea bunurilor sau pentru a alege comunitatea convențională, căsătoria voastră va funcționa sub regimul comunității legale.

Comunitatea legală presupune gestionarea în comun a tuturor bunurilor dobândite după căsătorie. Acest lucru înseamnă că nu există o împărțire prestabilită a bunurilor, ci amândoi soții sunt proprietarii de drept ai acestora și administrează bunurile în comun.

Regimul separației de bunuri

Regimul separației de bunuri implică proprietatea exclusivă a fiecărui soț asupra bunurilor dobândite înainte de căsătorie și a celor dobândite în nume propriu în timpul căsătoriei.

Această opțiune se realizează prin încheierea unei convenții matrimoniale sub formă de act autentificat de notar, cu consimțământul ambelor părți. Convenția poate produce efecte fie de la data căsătoriei, fie de la data specificată de către soți în cazul schimbării regimului matrimonial în timpul căsătoriei.

Regimul comunității convenționale

Regimul comunității convenționale presupune o derogare de la regimul comunității legale. Prin încheierea unei convenții matrimoniale, aveți libertatea de a modifica mai multe reguli care guvernează regimul comunității legale.

De exemplu, puteți decide să încheiați acorduri comune cu privire la actele de administrare sau să adăugați bunuri dobândite individual în regimul bunurilor comune, cu excepții.

Regimul matrimonial se poate modifica ulterior căsătoriei cu acordul ambilor soți.

Go to Top