Autorizatie de Functionare Primarie Ploiesti
Completam si Depunem Dosarul de Autorizare

Autorizatie de Functionare Primarie Ploiesti
Completam si Depunem Dosarul de Autorizare

18 ani Autorizatie de Functionare Primarie Ploiesti Experiență

18 ani Autorizatie de Functionare Primarie Experiență

Nu aveți timp pentru drumuri la Primăria Ploiești?
Nici o problemă, ne ocupăm noi!

Nu aveți timp pentru drumuri la Primăria Ploiești?
Nici o problemă, ne ocupăm noi!

Societățile comerciale (SRL, SNC, SA, SCS, SCA) și activiățile independente (PFA, I.I. sau I.F.) care desfășoară în municipiul Ploiești una sau mai multe dintre activitățile prevazute de OUG 99/2000, sunt obligate ca anual să obțină autorizatia de funcționare de la Primăria Ploiești.

Vezi activitatile CAEN pentru care este obligatorie Autorizatia de Functionare de la Primarie

Model Autorizatie de Functionare Primarie Ploiesti

Comandă Autorizație Primărie Ploiești.
Plata cu Card sau O.P.

Aviz de Program la Primaria Ploiesti (fara CAEN 5610, 5631, 9321, 9329)

200Lei
 • Completăm toate documentele necesare pentru depunerea la Primărie
 • Depunerea dosarului la Primăria Ploiești este asigurata de consultanții Dianex.
 • Costuri suplimentare
 • Taxă locală – calculată în funcție de activitate desfasurata

Aviz de Program + Autorizare de Functionare la Primaria Ploiesti

250Lei
 • Completăm toate documentele necesare pentru depunerea la Primărie
 • Depunerea dosarului la Primăria Ploiești este asigurata de consultanții Dianex.
 • Costuri suplimentare
 • Taxă locală – calculată în funcție de activitate desfasurata

Case de Marcat in judetul Ploiesti si Prahova

Case de marcat conectate la serverul ANAF cu toate serviciile incluse in pret!
Comanda Online

Autorizatie de Functionare Primarie Ploiesti:

In functie de situatie se pot cere acte suplimentare sau se poate renunta la o parte dintre actele emunumerate mai jos:

 1. Copie actul constitutiv pentru SRL;
 2. Copie certificat de înmatriculare (CUI);
 3. Actul de spatiu – act de proprietate, contract închiriere, comodat, etc. (în copie);
 4. Certificat Fiscal eliberat de SPFL Ploiești;
 5.  Copie autorizație anterioară ( unde este cazul);
 6. Avizarea metrologică pentru cântar. ( dacă aveți centru de colectare materiale refolosibile);
 7. Autorizația de mediu (dacă aveți centru de colectare materiale refolosibile);
 8. Autorizație D.S.V. (dacă e cazul).

Mai multe detalii despre avizul de program eliberat de primarie

In functie de situatie se pot cere acte suplimentare sau se poate renunta la o parte dintre actele emunumerate mai jos:

 • Copie autorizatie anterioara (unde este cazul);
 • Copie actul constitutiv al societatii (statutul)
 • Rezolutia de infiintare pentru Intreprinderile Individuale, Intreprinderile Familiale sau Asociatiile Familiale;
 • Copie Certificat de inregistrare, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
  (Str.Vornicei,nr 4);
 • Copie certificat constatator pentru punctul de lucru, emis de catre Oficiul Registrului Comertului;
 • Actul doveditor pentru ocuparea spatiului – dupa caz: contract de vanzare- cumparare, contract de inchiriere contract de comodat (insotit de declaratia proprietarului in privinta acordului referitor la desfasurarea activitatii de alimentatie publica/activitate recreativa), act donatie, sau alte documente doveditoare care atesta legalitatea dobandirii si /sau utilizarii spatiului
 • Avize, autorizatii, negatii, oricare alte documente justificative prin care se atesta indeplinirea conditiilor legale de functionare, emise de:
  a) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova (Str. Rudului, nr. 96),
  b) Directia de Sanatate Publica Prahova (str. Tache Ionescu, nr. 13),
  c) Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova (Str. Corlatesti, nr. 11),
  d) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Prahova (Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.306);
 • Certificat de urbanism sau autorizatie de constructie ptr spatiul comercial, sau cerificat schimbare de destinatie, din spatiu cu alta destinatie in spatiu, sau
  declaratie SPFL sp com, extras Carte funciara-sp com ), cerere declarare spatiu nerezidential ( una din acestea, dupa caz);

Procedura obtinere Autorizatie de functionare de la Primaria Ploiesti

Dupa depunerea documentelor la registratura primariei, circuitul documentelor depuse va fi următorul:

 • din Registratura Primăriei dosarul va fi repartizat către Direcția Gestiune Patrimoniu,  apoi către Compartimentul Autorizații, Programe de funcționare;

 • in baza unei adrese de inaintare dosarul va fi transmis către Politia Locala care prin intermediul serviciului de specialitate -Serviciul Control Comercial va efectua controlul la punctul de lucru sau locatia pentru care se solicita autorizarea, analizand daca sunt indeplinite condițiile de funcționare in conformitate cu prevederile legale si cu solicitarea agentului economic menționata in cererea de autorizare. In baza celor constatate Serviciul Control Comercial va întocmi o adresa de inaintare care va include avizarea favorabila sau după caz nefavorabila, in care vor fi menționate codurile CAEN pentru care agentul economic intruneste condițiile de funcționare la punctul de lucru menționat, adresa care va fi remisa impreuna cu documentația aferenta, pe circuitul documentelor, către Compartimentul Autorizații, Programe de funcționare;

 • in baza avizului obtinut de la serviciul Control Comercial din cadrul Politiei Locale se va trece la întocmirea referatului si redactarea autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica/activitati recreative, conform modelului aprobat;

 • autorizația privind desfasurarea de alimentație publica/activitati recreative redactata va fi înaintata spre semnare către Directorul executiv al Direcției Gestiune Patrimoniu, Secretar si respectiv Viceprimar cu atribuții de Primar;

 • după momentul semnării, autorizația va fi înregistrata si i se va atribui un număr din registrul special aflat in cadrul Compartimentului Autorizații, Programe de funcționare;

 • agentul economic va fi notificat telefonic in vederea eliberării autorizației;

 • eliberarea autorizației va fi făcută sub semnătură către reprezentantul agentului economic iar o copie a acestei autorizații va ramane in cadrul Compartimentului Autorizații, Programe de funcționare atașata documentației de autorizare, autorizația urmând a fi introdusa in bazele de date si ulterior arhivata;

 • reprezentantul agentului economic va ridica autorizația si va semna de primire in Registrul de evidenta instituit la nivelul compartimentului;

 • daca acesta nu se prezintă in termen de 10 zile in vederea eliberării autorizației, notificarea in vederea eliberării va fi făcută si in scris.