Autorizație de Funcționare Primărie Ploiești
Completăm și Depunem Dosarul de Autorizare

Autorizație de Funcționare Primărie Ploiești
Completăm și Depunem Dosarul de Autorizare

Nu aveți timp pentru drumuri la Primăria Ploiești?
Nici o problemă, ne ocupăm noi!

Nu aveți timp pentru drumuri la Primăria Ploiești?
Nici o problemă, ne ocupăm noi!

Societățile comerciale (SRL, SNC, SA, SCS, SCA) și activiățile independente (PFA, I.I. sau I.F.) care desfășoară în municipiul Ploiești una sau mai multe dintre activitățile prevazute de OUG 99/2000, sunt obligate ca anual să obțină autorizatia de funcționare de la Primăria Ploiești.

Vezi activitățile CAEN pentru care este obligatorie Autorizația de Funcționare de la Primărie

Model Autorizatie de Funcționare Primărie Ploiești

Comandă Autorizație Primărie Ploiești.
Plata cu Card sau O.P.

Aviz de Program la Primaria Ploiesti (fara CAEN 5610, 5631, 9321, 9329)

200Lei
 • Completăm toate documentele necesare pentru depunerea la Primărie
 • Depunerea dosarului la Primăria Ploiești este asigurata de consultanții Dianex.
 • Costuri suplimentare
 • Taxă locală – calculată în funcție de activitate desfasurata

Aviz de Program + Autorizare de Functionare la Primaria Ploiesti

250Lei
 • Completăm toate documentele necesare pentru depunerea la Primărie
 • Depunerea dosarului la Primăria Ploiești este asigurata de consultanții Dianex.
 • Costuri suplimentare
 • Taxă locală – calculată în funcție de activitate desfasurata

Case de Marcat in judetul Ploiesti si Prahova

Case de marcat conectate la serverul ANAF cu toate serviciile incluse in pret!
Comanda Online

Autorizație de Funcționare Primărie Ploiești:

În funcție de situație, se pot cere acte suplimentare sau se poate renunța la o parte dintre actele enumerate mai jos:

 1. Copie a actului constitutiv pentru SRL (Societate cu Răspundere Limitată).
 2. Copie a certificatului de înmatriculare (CUI – Codul Unic de Înregistrare).
 3. Actul de spațiu – act de proprietate, contract de închiriere, comodat, etc. (în copie).
 4. Certificat fiscal eliberat de SPFL Ploiești (Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești).
 5. Copie a autorizației anterioare (unde este cazul).
 6. Avizarea metrologică pentru cântar (dacă aveți un centru de colectare de materiale refolosibile).
 7. Autorizația de mediu (dacă aveți un centru de colectare de materiale refolosibile).
 8. Autorizație D.S.V. (Direcția Sanitară Veterinară, dacă este cazul).

În procesul de evaluare și depunere a documentelor, autoritățile competente pot decide dacă este nevoie de acte suplimentare în funcție de specificul afacerii și reglementările locale sau naționale în vigoare. De asemenea, în unele cazuri, pot exista excepții și posibilitatea de a renunța la anumite acte în baza unor regulamente sau circumstanțe specifice. Este recomandat să consultați autoritățile locale sau entitățile responsabile pentru a obține informații actualizate privind cerințele specifice pentru afacerea dvs.

Mai multe detalii despre avizul de program eliberat de primărie

In functie de situatie se pot cere acte suplimentare sau se poate renunta la o parte dintre actele emunumerate mai jos:

 • Copie autorizatie anterioara (unde este cazul);
 • Copie actul constitutiv al societatii (statutul)
 • Rezolutia de infiintare pentru Intreprinderile Individuale, Intreprinderile Familiale sau Asociatiile Familiale;
 • Copie Certificat de inregistrare, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
  (Str.Vornicei,nr 4);
 • Copie certificat constatator pentru punctul de lucru, emis de catre Oficiul Registrului Comertului;
 • Actul doveditor pentru ocuparea spatiului – dupa caz: contract de vanzare- cumparare, contract de inchiriere contract de comodat (insotit de declaratia proprietarului in privinta acordului referitor la desfasurarea activitatii de alimentatie publica/activitate recreativa), act donatie, sau alte documente doveditoare care atesta legalitatea dobandirii si /sau utilizarii spatiului
 • Avize, autorizatii, negatii, oricare alte documente justificative prin care se atesta indeplinirea conditiilor legale de functionare, emise de:
  a) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova (Str. Rudului, nr. 96),
  b) Directia de Sanatate Publica Prahova (str. Tache Ionescu, nr. 13),
  c) Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova (Str. Corlatesti, nr. 11),
  d) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Prahova (Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.306);
 • Certificat de urbanism sau autorizatie de constructie ptr spatiul comercial, sau cerificat schimbare de destinatie, din spatiu cu alta destinatie in spatiu, sau
  declaratie SPFL sp com, extras Carte funciara-sp com ), cerere declarare spatiu nerezidential ( una din acestea, dupa caz);

Procedura obtinere Autorizatie de functionare de la Primaria Ploiesti

După depunerea documentelor la registratura Primăriei, circuitul documentelor depuse va fi următorul:

 1. Din Registratura Primăriei, dosarul va fi repartizat către Direcția Gestiune Patrimoniu, apoi către Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare.
 2. În baza unei adrese de înaintare, dosarul va fi transmis către Poliția Locală, care, prin intermediul serviciului de specialitate – Serviciul Control Comercial, va efectua controlul la punctul de lucru sau locația pentru care se solicită autorizarea, analizând dacă sunt îndeplinite condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile legale și cu solicitarea agentului economic menționată în cererea de autorizare. În baza celor constatate, Serviciul Control Comercial va întocmi o adresă de înaintare care va include avizarea favorabilă sau, după caz, nefavorabilă, în care vor fi menționate codurile CAEN pentru care agentul economic îndeplinește condițiile de funcționare la punctul de lucru menționat. Această adresă va fi remisă, împreună cu documentația aferentă, pe circuitul documentelor, către Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare.
 3. În baza avizului obținut de la Serviciul Control Comercial din cadrul Poliției Locale, se va trece la întocmirea referatului și redactarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative, conform modelului aprobat.
 4. Autorizația privind desfășurarea de alimentație publică/activități recreative redactată va fi înaintată spre semnare către Directorul Executiv al Direcției Gestiune Patrimoniu, Secretar și, respectiv, Viceprimar cu atribuții de Primar.
 5. După momentul semnării, autorizația va fi înregistrată și i se va atribui un număr din registrul special aflat în cadrul Compartimentului Autorizații și Programe de Funcționare.
 6. Agentul economic va fi notificat telefonic în vederea eliberării autorizației.
 7. Eliberarea autorizației va fi făcută sub semnătură către reprezentantul agentului economic, iar o copie a acestei autorizații va rămâne în cadrul Compartimentului Autorizații și Programe de Funcționare, atașată documentației de autorizare. Autorizația urmând a fi introdusă în bazele de date și ulterior arhivată.
 8. Reprezentantul agentului economic va ridica autorizația și va semna de primire în Registrul de evidență instituit la nivelul compartimentului.
 9. Dacă acesta nu se prezintă în termen de 10 zile în vederea eliberării autorizației, notificarea în vederea eliberării va fi făcută și în scris.