dianex

Când nu aveți obligația să achizitionați casa de marcat

17 septembrie 2019|

ATENTIE! Conform art. 1 din HOTĂRÂRE nr. 479 din 18 aprilie 2003 pentru livrarile cu amanuntul este obligatorie utilizarea casei de marcat, indiferent ca vanzarea se face catre persoane juridice sau/si persoane fizice

Conform OUG 28 / 1999 si a normelor de aplicare stabilite prin HOTĂRÂRE nr. 479 din 18 aprilie 2003, pentru urmatoarele activitati NU este obligatorie  utilizarea casei de marcat

 1. comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 2. vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
 3. serviciul public de transport persoane cu metroul, precum și serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localități, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local;(la 20-07-2019,
 4. activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;
 5. activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;
 6. activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
 7. vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;
 8. comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
 9. serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 10. vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;
 11. încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
 12. efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
 13. serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 14. activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 15. serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 16.  comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile;
 17. transportul rutier internațional contra cost de persoane.

Articole despre Case de Marcat

Go to Top