dianex

Revanzare case de marcat la o alta firma – Procedura lucru

23 iulie 2014|Tags: |

Revanzare case de marcat cu jurnal electronic de la o firmă la alta se poate face doar prin intermediul unei unității de service autorizată pe modelul de casa de marcat repectiv.

Pașii în care se poate face schimbare case de marcat de la o firmâ la alta sunt prezentați mai jos:

 • Se emite o factură de la societatea care încetează sa mai utilizeze casa de marcat către unitatea de service care achiziționează casa de marcat ( dacă societatea care vinde casa de marcat înca este activă). Unitatea de service va emite apoi, o factură de vanzare catre societatea care va prelua casa de marcat. În acest sens, sunt necesare urmatoarele:
   • Factura și chitanta din partea societății care renunță la casa de marcat, cumparator fiind unitatea de service;
   • Actele societății (CUI, certificat constatator pentru punctul de lucru, CI administrator) care va prelua casa de marcat pentru ca unitatea de service să îi emită factura, chitanța și să întocmească dosarul pentru casa de marcat.
 • Se descarcă declarația F4105 de la urmatoarea adresa https://www.anaf.ro. Se completează aceasta selectându-se “Înstrăinarea AMEF”, se completează numele și codul fiscal al unității de service care achiziționează casa de marcat, se atașează acte justificative (factura, chitanța, etc.) și se depune on-line cu semnatură electronică la adresa http://www.e-guvernare.ro/ de catre reprezentantul sau imputernicitul societatii care nu mai utilizeaza casa de marcat. Dupa primirea recipisei in care se specifica ca Documentul este valid, se depune de catre unitatea de service care achizitioneaza casa de marcat declaratia F4103, unde se selecteaza “Achizitie de la utilizator cu stergere certificat NUI” .
 • Se procedeaza la extragerea memoriei fiscale si a jurnalului electronic si predarea acestora catre societatea care nu mai utilizeaza casa de marcat. Aceasta trebuie sa inregistreze PV de extragere la Administratia Financiara de care apartine punctul de lucru sau sediul. PV de sigilare se inregistreaza la Administratia Financiara de care apartine punctul de lucru sau sediul societatii care va prelua casa de marcat prin intermediul unitatii de service.
 • Societatea care va prelua casa de marcat trebuie sa achizitioneze o noua memorie fiscala, un nou jurnal electronic si sa incheie un contract cu unitatea de service.
 • De la 1 martie 2022, toate firmele sunt obligate sa aiba Spatiu Privat Virtual, astfel NUI-ul se va obtine depunand declaratia C801 in SPV de catre reprezentantul sau imputernicitul societatii care achizitioneaza casa de marcat.
 • Dupa fiscalizare, societatea care a achizitionat casa de marcat inregistreaza declaratiile de instalare la Administratia Financiara.
Go to Top