dianex

Contabilitate PFA – Am Nevoie de Contabil pentru PFA ? Mă descurc singur?

14 martie 2023|Etichete: , |
contabilitate pfa

Ai deschis o afacere mică și nu știi dacă ai nevoie de un contabil pentru PFA sau I.I.?.

Înainte de a citi informațiile din articol, cei mai mulți titulari PFA aflați la început, au spus: ”Pentru PFA nu am nevoie de contabil!
Oare este adevărat?

Ghid Contabilitate PFA: Cum să ții singur contabilitateaOpinia Dianex

Urmează pașii de mai jos și vei avea o contabilitate PFA fără greșeală:

  • Angajează o firmă autorizată, cu experiență în contabilitate PFA. Chiar dacă contabilitatea pentru PFA se numește în partidă simplă, are particularități care o diferențiază mult de contabilitatea pentru SRL-uri.

  • Analizează cu atenție modul în care îți sunt oferite serviciile. Oare aplicațiile online, prin care îți ții singur contabilitatea, sunt o soluție bună pentru antreprenorii fără cunoștințe în domeniul fiscal-contabil? În aceste aplicații online, fiecare utilizator introduce documentele cum crede și obține rezultatele financiar-contabile pe măsură. În situația unui control este singurul răspunzător pentru deficiențele găsite.

  • Stabilește clar de la început, ce obligații contabile îți revin. Închipuirea prin care se consideră că am contabil, deci nu mă mai interesează este o himeră.

Să continuăm

  • Solicită firmei de contabilitate să-ți explice toate informațiile primite si principalii termeni contabili. Chiar dacă nu este sănătos pentru afacere să te ocupi singur de contabilitatea PFA-ului tău, este foarte important să ai un limbaj comun cu contabilul, pentru a fructifica la maxim informațiile primite.

  • Stabilește de la început dacă primești consultanță contabilă, antreprenorială sau pentru bunul mers al afacerii. Sunt multe situațiile în care ai nevoie de un sfat profesional și apelezi la internet pentru o soluție. Considerăm că o discuție unu la unu cu un consultant experimentat, este soluția ideală pentru orice afacere.

  • Apelează la o echipă de profesioniști. Din păcate, birocrația din viața unei afaceri face imposibilă parcurgerea tuturor obligațiilor de către o sigură persoană.

    Analiza și înregistrarea documentelor, calcularea obligațiilor fiscale, întocmirea și depunerea declarațiilor, studierea zilnică a modificărilor legislative, interacțiunea cu autoritățile, activitățile de resurse umane, asigurarea consultanței necesare titularului de PFA, asigurarea securității datelor, etc., etc., etc. sunt activități care devin copleșitoare pentru o singură persoană.

Contabilitate PFA 100% Online

Află prețul pentru contabilitate PFA

Acum hai să vedem ce înseamnă contabilitatea pentru PFA

Contabilitate PFA – Sisteme de impozitare

Contabilitate PFA Normă de Venit

Cod Fiscal
Art.69 – (8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.

Din textul articolului de mai sus se poate înțelege că un PFA cu norma de venit nu are nici o obligație contabilă , cu excepția Registrului de Evidență Fiscală.

Oare așa este? Chiar se poate descurca singur?

Fapte constatate în urma controalelor ANAF la contabilitate PFA – uri cu normă de venit

În urma analizării documentelor prezentate și a declarațiilor titularului PFA s-a constatat ca activitatea efectiv desfășurată de PFA nu reprezintă o activitate care se regăsește în OMFP 2875/2011 – Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Pentru acest motiv, titularul PFA a fost obligat sa întocmească contabilitatea în partidă simplă pentru întreaga perioadă de funcționare și a fost recalculat impozitul pe venit aferent perioadei în care s-a calculat impozitul pe baza normei de venit. Suplimentar au fost calculate penalități și majorări de întârziere pentru sumele neplătite la scadență.

În exemplul de mai sus, a fost impusă la plată suma de 78 125 lei pentru perioada celor 5 ani în care a funcționat PFA-ul.

Exemplu de încadrare greșită: Un PFA cu sediul în București, desfășoara activități de programare software, activități care sunt supuse drepturilor de autor. In mod greșit, titularul încadrează activitatea la impozitare prin norme de venit alegând codul CAEN 6202.

Experții Contabili Dianex analizează lunar toate aspectele de formă și de fond pentru încadrarea corectă privind modul de impozitare ales.

Sunt foarte multe cazuri în care salariați diveselor firme sunt îndrumați să-și dea demisia de la locul de muncă și să-și faca PFA pentru a presta aceeași muncă pentru același angajator.

În aceste situații este foarte important testul de independență pentru activitatea desfășurată de respectivul PFA, fiind posibilă reîncadrarea acelei activități, de către organele fiscale, în activitate salarială. În acest caz si firma care beneficiază de serviciile PFA-ului și PFA-ul răspund solidar pentru plata contribuțiilor salariale calculate în urma controlului. Având în vedere prevederile legale prin care un PFA răspunde cu patrimoniul personal (pe CNP), e mai simplu pentru stat să recupereze de la acesta contribuțiile impuse.

Experții Contabili Dianex analizează lunar toate aspectele de formă și de fond pentru respectarea criteriilor de independeță a PFA-ului.

Sunt multe situații în care titularii PFA-urilor care sunt încadrate la norma de venit nu știu despre obligația depunerii anumitor declarații sau uită să le depună.

Sunt situații în care titularii PFA desfășoară activități pentru care sunt necesare acțiuni prealabile (de exemplu operațiuni intracomunitare, operațiuni de import export de produse, etc), fără să se conformeze obligațiilor legale. Astfel, în urma controalelor aceștia primesc sancținui destul de mari.

Experții Contabili Dianex analizează lunar toate aspectele de formă și de fond pentru respectarea obligațiilor legale.

Contabilitate PFA Sistem Real

Prevederi legale privind organizarea contabilității la PFA

LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991

Art. 1 – (5) Persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venit, definite de Codul fiscal, și ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepția situației în care în legislația fiscală se prevede altfel.
Art.10 – (4^1)
 În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru organizarea contabilității revine acestora. Conducerea contabilității se poate efectua de către aceste persoane, situație în care răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) sau pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestor persoane, potrivit legii și prevederilor contractuale.

Traducere:

Persoanele Fizice Autorizate (sistem de impozitare real), deși nu au obligația să contracteze un contabil, au obligația să organizeze contabilitatea în partidă simplă. Pentru organizarea contabilității sunt variante:

  1. Conducerea contabilități este asigurata de titularul PFA. În acest caz răspunderea îi aparține în totalitate.
  2. Conducerea contabilității este asigurată, prin contract, de un profesionist contabil membru C.E.C.C.A.R.. În această situație raspunderea aparține respectivului profesionist conform legii și a prevederilor contractuale.

Sunt foarte dese cazurile în care titularii PFA apelează la cunoștințe sau prieteni pentru organizarea contabilități, fără să încheie contracte cu aceștia. În acest caz titularul PFA este răspunzător pentru organizarea contabilității.

Toate obligațiile descrise mai sus la Contabilitate PFA normă de venit sunt aplicabile si în cazul PFA-urilor în sistem real.

În plus față de obligațiile PFA-urilor cu normă de venit, au obligația să

Scris de:

Articole despre Contabilitate PFA

Go to Top