Autorizație Direcția Sanitar Veterinară

Autorizație Direcția Sanitar Veterinară

Legislatie specifica:

„NORMA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală.”

 • 0141    Creşterea bovinelor de lapte
 • 0142    Creşterea altor bovine
 • 0143    Creşterea cailor şi a altor cabaline
 • 0144    Creşterea cămilelor şi a camelidelor
 • 0145    Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • 0146    Creşterea porcinelor
 • 0147    Creşterea păsărilor
 • 0149    Apicultura
 • 0149    Sericicultura
 • 0150    Activităţi in ferme  mixte (cultură vegetală şi creşterea animalelor)
 • 0170    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
 • 0311    Pescuitul maritim
 • 0312    Pescuitul în ape dulci
 • 0321    Acvacultura maritimă
 • 0322    Acvacultura în ape dulci
 • 1011    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
 • 1012    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre şi de alte animale
 • 1013    Produse pe bază de carne
 • 1020    Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
 • 1051    Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
 • 1052    Fabricarea îngheţatei
 • 1089    Fabricarea altor produse alimentare
 • 1091    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • 1092    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
 • 2052    Fabricarea cleiurilor
 • 2059    Fabricarea altor produse chimice n.c.a
 • 2110    Fabricarea produselor farmaceutice de bază
 • 2120    Fabricarea preparatelor farmaceutice
 • 4623    Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • 4624    Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate
 • 4632    Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor
 • 4633    Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
 • 4638    Comerţ cu ridicata specializat al altor produse alimentare
 • 4646    Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
 • 4711    Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
 • 5610    Restaurante
 • 5629    Cantine
 • 7211    Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219    Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
 • 7220    Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
 • 7500    Activităţi veterinare

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la 0244 529.596 interior 1.

 • C.I./B.I. – copie semnata;
 • C.U.I. – Copie;
 • Certificate Constatoare – copie (punct lucru/sediu);
 • Contract Salubrizare + PV;
 • Contract Deratizare + PV;
 • Contract Medicul De Medicina Muncii;
 • Stampila – pentru cerere.