dianex

PFA sau SRL – Cum fac o alegere corectă în 2023?

1 iunie 2020|Etichete: , , |
PFA sau SRL
 • Din păcate la întrebarea PFA sau SRL, nu există un răspuns universal valabil.
 • La înființarea unei afaceri, fiecare antreprenor își conturează obiectivele unice, își valorifică cunoștințele specifice, dezvoltă o viziune distinctă și planifică activități personalizate pe care intenționează să le întreprindă.

Opinia autorului:
”Vrei să începi o afacere mică pentru care ești calificat? Este prima ta afacere? Nu ești sigur că viața de antreprenor ți se potrivește? Chiar dacă taxele pot fi mai mari, alege înființarea unui PFA sau I.I.. Dacă, după minim 12 luni, acesta îți rămâne mic :)), înființează un SRL.”

Denumirea afacerii

PFA

Trebuie să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele titularului. În situația în care mai există alte PFA-uri cu denumire identică, trebuie adaugate inițialele prenumelui unuia dintre părinți sau prenumele întreg.

Acest lucru poate reprezenta un dezavantaj pentru cei care doresc să promoveze un nume care reprezintă activitatea desfășurată. Este important să nu se confunde numele brandului cu numele firmei. Cel mai elocvent exemplu: KFC este un brand folosit de SRL-uri cu o altă denumire.

SRL

Se poate alege orice denumire disponibilă. Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele „ştiinţific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „şcoală”, „şcolar” sau derivatele acestora.

Un dezavantaj constă în dificultatea de a identifica combinații de nume pentru firmă care nu au fost deja rezervate sau care nu induc confuzie cu alte denumiri deja înregistrate. În acest sens, este recomandată alegerea unei denumiri compuse din minim 3 cuvinte, care să fie puțin utilizată în domeniu.

Sediul afacerii

PFA

Sediul profesional poate fi stabilit la orice adresă din România. În cazul în care sediul se află într-un bloc, obținerea acordului Asociației de Proprietari este necesară doar atunci când acolo se desfășoară activități economice sau de birou. La aceeași adresă, pot funcționa un număr nelimitat de PFA-uri.

SRL

Sediul social poate fi stabilit la orice adresă din România. În cazul în care sediul se află într-un bloc, obținerea acordului Asociației de Proprietari este necesară doar dacă la respectiva adresă se desfășoară activități economice sau de birou. La același sediu pot funcționa un număr nelimitat de SRL-uri.

Cum beneficiez de bani obținuți din activitatea economică?

PFA

Banii rezultați în urma activității economice într-un PFA, pot fi cheltuiți de titularul PFA-ului fără nici o justificare. Totusi, odată cu modificarea legii 70/2015 Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)  (aici intra si PFA-urile) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. Deci atenție la transferurile din conturile bancare deschise pe numele PFA-ului.

Pentru activitățile independente (PFA, I.I. Liber Profesioniști) se plătesc:

 • impozit 10% din venitul net pentru contabilitate PFA în sistem Real, sau din norma de venit
 1. Daca venitul net sau norma este cel mult în valoare de 17.999 lei, nu se datorează CASS sau CAS.
 2. Daca venitul net sau norma este cuprins între 18.000 lei și 35.999 lei se datorează
  • CASS – 1800 lei / an
  • CAS – 0 lei
 3. Daca venitul net sau norma este cuprins între 36.000 lei și 71.999 lei se datorează
  • CASS – 3600 lei / an
  • CAS – 9000 lei / an
 4. Daca venitul net sau norma este mai mare de 72.000 lei se datorează
  • CASS – 7200 lei / an
  • CAS – 18000 lei / an

În situația în care nu aveți obligația de a plăti contribuțiile CAS și CASS, aveți opțiunea de a le plăti facultativ. Dacă nu alegeți să plătiți aceste contribuții, nu veți beneficia de asigurări de sănătate și nici de pensie.

SRL

Pentru plata salariilor, se vor achita toate contribuțiile și impozitele impuse de lege, reprezentând aproximativ 40% din suma definită ca salariu. De exemplu, la un salariu stabilit de 3000 lei în anul 2023, taxele s-ar cifra la aproximativ 1165 lei, iar suma netă de primit ca salariu s-ar situa în jurul valorii de 1900 lei. Apar diferențe datorită deducerilor si altor factori specifici.

Dividendele pot fi distribuite trimestrial prin intermediul unui bilanț intermediar. Pentru plata dividendelor, se va percepe un impozit de 8% asupra dividendelor, iar în cazul în care valoarea acestora depășește echivalentul a:

 • 6 salarii minime, se va adăuga și o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din valoarea a 6 salarii minime.
 • 12 salarii minime, se va adăuga și o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din valoarea a 12 salarii minime.
 • 24 salarii minime, se va adăuga și o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din valoarea a 24 salarii minime.

Elaborarea și depunerea bilanțurilor intermediare în vederea distribuirii dividendelor trimestriale pot implica costuri adiționale pentru serviciile contabile prestate de compania responsabilă.

Profitul net disponibil pentru distribuirea sub formă de dividende se calculează prin deducerea impozitului pe venit, în procent de 1% din totalitatea veniturilor (fără a lua în considerare cheltuielile), dacă firma are cel puțin un salariat cu normă întreagă (sau mai mulți cu norme adunate de 8 ore), sau 3% dacă firma nu are cel puțin un salariat cu normă întreagă (sau mai mulți cu norme adunate de 8 ore), din profitul brut (venituri totale minus cheltuieli).

Vector fiscal

PFA

PFA – ul poate avea maxim 3 salariati. Titularul PFA-ului nu se poate angaja la propriul PFA, dar poate fi salariat la alte PFA-uri sau societăți simultan cu calitatea de titular PFA.

Se poate înregistra în scopuri de TVA în România, opțional,  sau obligatoriu dacă depașește 300,000 lei cifră de afaceri intr-un an.

Poate desfășura activități intracomunitare daca are cod valid de TVA in România sau în UE.

Poate face import/export de bunuri și servicii.

Poate desfășura activități economice pe teritoriul unui alt stat European, dar nu mai mult de 183 de zile consecutive într-un an.

SRL

SRL – ul poate avea un numar nelimitat de salariati. Asociatii SRL-ului se pot angaja la propriul SRL (chiar si în situația asociatului unic), poate fi salariat la alte PFA-uri sau societăți simultan cu calitatea de asociat.

Se poate înregistra în scopuri de TVA în România, opțional,  sau obligatoriu dacă depașește 300,000 lei cifră de afaceri într-un an.

Poate desfășura activități intracomunitare daca are cod valid de TVA în România sau în UE.

Poate face import/export de bunuri și servicii.

Poate desfășura activități economice pe teritoriul unui alt stat European, dar nu mai mult de 183 de zile consecutive într-un an.

Raspunderea reprezentanților

PFA

Reprezentantul PFA-ului răspunde solidar cu PFA-ul pentru obligatiile acestuia. Altfel spus, reprezentantul PFA-ului răspunde pe CNP pentru obligațiile PFA-ului.

Conform Codului de Procedură Fiscală, valoarea sancțiunilor sunt în cuantum mult mai mic pentru PFA decât pentru SRL.

SRL

Răspunderea SRL-ului se limitează la patrimoniul acestuia. Patrimoniu reprezintă toate drepturile și obligațiile SRL – ului.

În situația în care se constată că reprezentantul SRL-ului , cu rea credință produce prejudicii SRL-ului, reprezentantului i se poate atrage răspunderea solidar cu firma.

Radierea de la Registrul Comerțului

PFA

O radiere PFA face foarte rapid (3 zile) și ieftin

SRL

Radierea SRL este costisitoare si de lungă durată (aproximativ 50 de zile)

Contabilitate și administrare

PFA

Nu are obligația să angajeze un Economist sau să contracteze un profesionist autorizat CECCAR. Însă, are obligația să-și organizeze contabilitate in partidă simplă prin completarea de registre si jurnale si depunerea unor declarații.

Contabilitatea în partidă simplă nu este chiar foarte simplă! Vezi articolul Am nevoie de contabil pentru PFA ?

Administrarea unui PFA este mai simplă datorită obligațiilor mai reduse și faptului că nu implică o entitate juridică distinctă. Gestionarea activității PFA-ului poate fi realizată exclusiv de către titularul acestuia.

SRL

Este obligat să-și organizeze contabilitatea prin angajarea unui Economist angajat cu contract individual de muncă, sau să contracteze un profesionist autorizat CECCAR.

Obligați privind organizarea contabilității îi revine reprezentantului firmei.

Administrarea unui SRL este mai complexă datorită obligațiilor extinse și faptului că reprezintă o entitate juridică distinctă. Conducerea SRL-ului poate fi asigurată de către asociați și/sau de alte persoane desemnate de aceștia.

Calificări necesare

PFA

Pentru a desfășura activități în cadrul unui PFA, titularul acestuia trebuie să fie calificat pentru acea activitate. De exemplu în cazul unui magazin mixt cu produse preponderent alimentare, titularul PFA-ului trebuie să fie absolvent al unui curs de lucrător comercial.

SRL

Pentru deschiderea unui SRL, reprezentantul sau reprezentanții acestuia nu trebuie să fie calificat și nici nu există vreo condiție de studii minimă.

PFA

Conform OUG 28/1999 art. 1 (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Din textul ordonanței reiese că PFA-urile care încasează, fie integral, fie parțial, atât în numerar, cât și prin intermediul cardurilor de credit/debit sau al substitutelor de numerar, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul sau a serviciilor prestate, sunt obligate să achiziționeze o casă de marcat.

SRL

Conform OUG 28/1999 art. 1 (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze casa de marcat electronice fiscale.

Din textul ordonanței reiese că SRL-urile care încasează, fie integral, fie parțial, atât în numerar, cât și prin intermediul cardurilor de credit/debit sau al substitutelor de numerar, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul sau a serviciilor prestate, sunt obligate să achiziționeze o casă de marcat.

Află ce taxe plătești și cu câți bani rămâi.

PFA / I.I.
Normă de Venit

PFA / I.I.
Sistem Real

SRL – 1%
Impozit Venit

SRL – 16%
Impozit Profit

Scris de:

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top