• Din păcate la întrebarea PFA sau SRL, nu există un răspuns universal valabil.
  • Fiecare antreprenor când deschide o afacere are propriile obiective, cunoștințe, viziune si activități pe care vrea să le desfășoare.

Contabilitate autorizată CECCAR

Specializați și echipați pentru servicii 100% Online.
Obține Preț Contabilitate Instant

Opinia autorului:
” Vrei sa începi o activitate mică pentru care ești calificat?
Este prima ta afacere?
Nu ești sigur că viața de antreprenor ți se potrivește? – Deschide un PFA sau I.I. !
Dacă după minim 12 luni acesta îți ramâne mic :)) , înființează un SRL  ”

PFA-ul este foarte asemănător cu I.I. (Întreprindere Individuală). Sigurele diferențe sunt:

  • În cazul decesului titularului I.I.- ului , moștenitorii pot continua activitatea I.I.-ului. La PFA, nu se poate.
  • I.I.- ul poate autoriza 10 activități CAEN, PFA-ul poate autoriza 5 activități CAEN.
  • I.I.-ul poate angaja 8 salariați, PFA-ul poate angaja 3 salariați.

Denumirea afacerii

PFA

Trebuie să conțină în mod obligatoriu numele titularului. În situația în care mai există alte PFA-uri cu denumire identică, trebuie adaugate inițialele prenumelui unuia dintre părinți sau prenumele întreg.

Acest lucru poate reprezenta un dezavantaj pentru cei care doresc să promoveze un nume care reprezintă activitatea desfășurată. Este important să nu se confunde numele brandului cu numele firmei. Cel mai elocvent exemplu: KFC este un brand folosit de SRL-uri cu o altă denumire.

SRL

Se poate alege orice denumire disponibilă. Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele „ştiinţific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „şcoală”, „şcolar” sau derivatele acestora.

Un dezavantaj î-l reprezintă dificultatea de a găsi combinații de nume pentru firmă care nu au fost deja rezervate sau care nu creează confuzie cu alte denumiri rezervate.

Recomandăm o denumire cu minim 3 cuvinte care să nu fie foarte folosite.

Sediul afacerii

PFA

Sediul profesional se poate stabili la orice adresa din România. Dacă sediul este la Bloc, trebuie obținut Acceptul de la Asociatia de Proprietari doar dacă la sediul respectiv se desfășoară actvitat economice sau de birou. La sediu pot funcționa un număr nelimitat de PFA-uri

SRL

Sediul social se poate stabili la orice adresă din România. Dacă sediul este la Bloc, trebuie obținut Acceptul de la Asociatia de Proprietari doar dacă la sediul respectiv se desfășoară actvitat economice sau de birou. La sediu pot functiona un numar nelimitat de SRL-uri

Cum beneficiez de bani obținuți din activitatea economică?

PFA

Banii rezultați în urma activității economice într-un PFA, pot fi cheltuiți de titularul PFA-ului fără nici o justificare. Totusi, odată cu modificarea legii 70/2015 Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)  (aici intra si PFA-urile) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. Deci atenție la transferurile din conturile bancare deschise pe numele PFA-ului.

Pentru sistemul de impozitare în sistem real se plătesc următoarele taxe:

  • 10% din venitul net (diferența dintre venituri si cheltuieli cu exceptia contributiilor) – impozit venit

Daca venitul net anual depașește de 12 ori valoarea salariului minim din acel an:

  • 25% x salariu minim pe economie x 12 luni – CAS
  • 10% x salariu minim pe economie x 12 luni – CASS

Pentru sistemul de impozitare în sistem cu norme de venit se plătesc următoarele taxe:

  • 10% din norma anuală stabilită – impozit venit

Daca norma anuală stabilită depașește de 12 ori valoarea salariului minim din acel an:

  • 25% x salariu minim pe economie x 12 luni – CAS
  • 10% x salariu minim pe economie x 12 luni – CASS

În cazul în care nu aveți obligația sa plătiți contributiile CAS si CASS, opțional se pot plăti. Dacă nu plătiți contribuții NU beneficiați de asigurari de sănătate si nici pensie.

SRL

Banii rezultati in urma activitatii economice se pot ”scoate din SRL” de către asociat ca salariu si/sau dividende.

Pentru plata salariilor se vor platii toate contributiile si impozitul stabilite prin lege de aproximativ 40% din suma stabilită ca salariu. Ca exemplu, dacă stabilești un salariu de 3000 lei (în anul 2020) taxele vor fi de aproximativ 1300 lei, iar suma pe care o poți primi ca salariu net este de aproximativ 1700 lei. Apar diferențe datorită deducerilor si altor indicatori.

Dividendele se pot distribui trimestrial prin întocmirea bilantului intermediar. Pentru plata dividendelor se va plati 5% impozit pe dividende și în situatia în care valoarea dividendelor depășește 12 salarii minime se va mai plati si CASS în valoare de 10% x salariu minim pe economie x 12 luni.

Întocmirea și depunerea bilanțurilor intermediare pentru repartizarea dividendelor trimestriale pot genera costuri suplimentare pentru firma de contabilitate care intocmeste si depune acele bilanțuri.

Profitul net care se poate repartiza ca dividende se obtine prin scaderea din profitul brut (total venituri – cheltuieli) a impozitului pe venit în procent de 1% din totalitatea veniturilor (fără să conteze cheltuielile) dacă firma are cel putin un salariat cu norma întreaga (sau mai mulți a căror normă însumează 8 ore), sau 3% daca firma nu are cel putin un salariat cu norma întreaga (sau mai mulți a căror normă însumează 8 ore).

Vector fiscal

PFA

PFA – ul poate avea maxim 3 salariati. Titularul PFA-ului nu se poate angaja la propriul PFA, dar poate fi salariat la alte PFA-uri sau societăți simultan cu calitatea de titular PFA.

Se poate înregistra în scopuri de TVA în România, opțional,  sau obligatoriu dacă depașește 300,000 lei cifră de afaceri intr-un an.

Poate desfășura activități intracomunitare daca are cod valid de TVA in România sau în UE.

Poate face import/export de bunuri și servicii.

Poate desfășura activități economice pe teritoriul unui alt stat European, dar nu mai mult de 183 de zile consecutive într-un an.

SRL

SRL – ul poate avea un numar nelimitat de salariati. Asociatii SRL-ului se pot angaja la propriul SRL (chiar si în situația asociatului unic), poate fi salariat la alte PFA-uri sau societăți simultan cu calitatea de asociat.

Se poate înregistra în scopuri de TVA în România, opțional,  sau obligatoriu dacă depașește 300,000 lei cifră de afaceri într-un an.

Poate desfășura activități intracomunitare daca are cod valid de TVA în România sau în UE.

Poate face import/export de bunuri și servicii.

Poate desfășura activități economice pe teritoriul unui alt stat European, dar nu mai mult de 183 de zile consecutive într-un an.

Raspunderea reprezentanților

PFA

Reprezentantul PFA-ului răspunde solidar cu PFA-ul pentru obligatiile acestuia. Altfel spus, reprezentantul PFA-ului răspunde pe CNP pentru obligațiile PFA-ului.

Conform Codului de Procedură Fiscală, sancțiunile sunt în cuantum mult mai mic pentru PFA decât pentru SRL.

SRL

Răspunderea SRL-ului se limitează la patrimoniul acestuia. Patrimoniu reprezintă toate drepturile și obligațiile SRL – ului.

În situația în care se constată că reprezentantul SRL-ului , cu rea credință produce prejudicii SRL-ului, reprezentantului i se poate atrage răspunderea solidar cu firma.

Radierea de la Registrul Comerțului

PFA

O radiere PFA face foarte rapid (3 zile) și ieftin

SRL

Este costisitoare si de lungă durată (aproximativ 45 de zile)

Contabilitate și administrare

PFA

Nu are obligația să angajeze un Economist sau să contracteze un profesionist autorizat CECCAR. Însă, are obligația să-și organizeze contabilitate in partidă simplă prin completarea de registre si jurnale si depunerea unor declarații.

Contabilitatea în partidă simplă nu este chiar foarte simplă!

Administrarea unui PFA este mai simplă datorită obligațiilor mai reduse și pentru că nu este persoană juridică. Administrarea PFA-ului se poate realiza strict de către tilular.

SRL

Este obligat să-și organizeze contabilitatea prin angajarea unui Economist sau să contracteze un profesionist autorizat CECCAR.

Obligați privind organizarea contabilității îi revine reprezentantului firmei.

Administrarea unui SRL este mai complexă datorită obligațiilor și pentru că este persoană juridică. Administrarea SRL-ului se poate realiza de către asociati si/sau de către alte persoane desemnate de către asociați.

Calificări necesare

PFA

Pentru a desfășura activități în cadrul unui PFA, titularul acestuia trebuie să fie calificat pentru acea activitate. De exemplu în cazul unui magazin mixt cu produse preponderent alimentare, titularul PFA-ului trebuie să fie absolvent al unui curs de lucrător comercial.

SRL

Pentru deschiderea unui SRL, reprezentantul sau reprezentanții acestuia nu trebuie să fie calificat și nici nu există vreo condiție de studii minimă.

PFA

Conform OUG 28/1999 art. 1 (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

SRL

Conform OUG 28/1999 art. 1 (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze casa de marcat electronice fiscale.

Scris de: