Radiere PFA sau I.I.

Radiere PFA sau I.I.

100% Online în toate județele

100% Online în toate județele

Doar cu Buletinul, Fără Notar și Deplasări

Doar cu Buletinul, Fără Notar și Deplasări

  • Completezi formularul de comandă cu datele de contact și furnizezi câteva informații.

  • Completăm toate documentele și le trimitem online.

  • Semnezi documentele direct în platforma dianex.ro (nu ai nevoie de semnătură electronică)

  • Depunem dosarul online la Registrul Comerțului din toate județele.

  • În 2 – 3 zile lucrătoare mențiunea este înregistrată. Vei primi rezoluția pentru modificare împreună cu actele mențiunii prin email, semnate electronic de funcționarii de la Registrul Comerțului conform legii 265/2022.

radiere PFA

Comanda radiere PFA / I.I. si Dianex va completa toate documentele necesare radierii la Registrul Comerțului.

La momentul în care nu mai desfășurați activitate economică pe PFA / I.I. sau afacerea merge rău, o idee foarte bună este să radiezi PFA-ul sau I.I.-ul. Costul de radiere este foarte mic. Dacă te gândești să reîncepi activitatea, redeschiderea PFA / I.I. este foarte simplă și necostisitoare.

radiere PFA

Întrebări frecvente despre radierea PFA sau I.I.

Dacă apelezi la serviciile Dianex, pentru radiere PFA / I.I. ai nevoie doar de copie C.I. titular PFA / I.I.

Radiere la Registrul Comerțului pentru PFA / I.I. – uri se poate face chiar dacă există datorii sau obligații neîndeplinite pe acel PFA / I.I.

Radiere de la Registrul Comerțului nu scutește titularul PFA / I.I. de plata datoriilor și/sau îndeplinirea respectivelor obligații.

DA!. Nu există termen pentru care titularul să-și înființeze un alt PFA sau I.I.

Ulterior rezoluției de radiere de la registrul comerțului, NU trebuie să mai ajungeți la ANAF!

Conform art.90 Codul de procedură fiscală

(2) La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entităţile înregistrate fiscal prin declaraţie de înregistrare fiscală potrivit art. 81 şi 82 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declaraţii de radiere. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia. Radierea înregistrării fiscale se poate efectua şi din oficiu, de către organul fiscal, ori de câte ori acesta constată îndeplinirea condiţiilor de radiere a înregistrării şi nu s-a depus declaraţie de radiere.

În cazul radierii PFA sau I.I. . Registrul Comerțului notifică radierea la ANAF, radierea realizându-se din oficiu, de catre organul fiscal central.

La Registrul Comerțului procedura de radiere se poate efectua fără nici o problemă. Însă, din punct de vedere legal, nu este corect să radiem un PFA / I.I. dacă nu am lichidat patrimoniul acestuia (marfă, mijloace fixe, licențe, etc).

Întâi lichidăm stocum de marfă, vânzare pentru marfa vandabilă, casare/perisabilitate pentru marfa nevandabilă. După aceea începem procedura de radiere la ONRC.

Să presupunem că pentru anul 2021 un PFA a plătit impozit aferent normei pentru întreg anul în valoare de 3150 lei. La data de de 30.04.2021 PFA-ul se radiază.

Rezultă un rest de 245 zile pentru care s-a plătit impozit necuvenit statului. În declarația unică de lichidare se va declara: 3150*120 zile / 365 = 1036 lei. Pentru suma de 2114 lei se va face cerere de restituire la Administrația Finaciară.

Solicitarea se poate face de către orice persoană interesată care are calitatea de moștenitor sau rudă a titularului decedat.

Ai întrebări despre actele necesare sau pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare sau pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00-17.00

Pași radiere PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Întreprindere Individuală)

Comunicarea documentelor necesare radierii

Se vor transmite pe email următoarele documente:

  • Copie Cartea de Identitate a titularului PFA / I.I. Se va transmite cu mențiunea „Conform cu originalul” și semnată de titular.

Întocmire dosar radiere PFA sau I.I. și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare radierii PFA-ului sau I.I.-ului.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi, prin platforma dianex.ro.

În termen de 2-5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la Registrul Comerțului, veți primi actele emise de Registrul Comerțului prin email. Vom asigura consultanța necesară.

După primirea actelor semnate le vom depune ONLINE la Registrul Comerțului din județul în care este stabilit sediul profesional al PFA-ului / I.I.-ului radiat.

Depunerea declarației unice și 070 dupa radiere PFA / I.I.

Ulterior eliberării Rezoluției pentru radiere de către Registrul Comerțului, în termen de 30 zile de la data acesteia, trebuie depusă Declarația Unică de radiere. Deși depunerea declarației este obligatorie în termen de 30 de zile de la radiere, contribuțiile și impozitul rezultat în urma depunerii declarației sunt scadente la data de 25 Mai anul următor radierii.

Dacă PFA/I.I.-ul dvs. a fost cu impozitare în Sistem Real mai trebuie să depuneți încă o Declarație Unică pană la data de 25 Mai anul următor radierii. Dacă PFA/I.I.-ul dvs. a fost cu normă de venit, nu mai trebuie să depuneți nici un act în anul următor.

Declaratia 070 se depune prin Spațiul Virtual Privat al PFA-ului, în maxim 15 zile de la radiere.

Go to Top