Radiere PFA sau I.I. la Registrul Comerțului în toate județele – Online fără Notar sau deplasări – Noi Completăm Toate Documentele2021-10-18T09:48:45+03:00

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Vezi feedback-ul clienților noștri!

Comandă Radiere PFA sau I.I. Online!
Plată cu Card sau O.P.

Radiere PFA / I.I.

175Lei
 • Clientul depune dosarul la Registrul Comerțului

 • Completăm toate documentele necesare pentru radierea PFA / I.I. la Registrul Comețului

 • Consultanță

 • Costuri Suplimentare:
  Opțional – 7,68 lei taxă O.R.C.

Radiere PFA / I.I.

250Lei
 • Dianex depune dosarul la Registrul Comerțului

 • Completăm toate documentele necesare pentru radierea PFA / I.I. la Registrul Comețului

 • Consultanță

 • Costuri Suplimentare:
  Opțional – 7,68 lei taxă O.R.C.

Ai întrebări despre actele necesare sau pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni   Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare sau pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni-Vineri : 08.00-17.00

radiere pfa

La momentul în care nu mai desfășurați activitate economică pe PFA / I.I. sau afacerea merge rău, o idee foarte bună este să radiezi PFA-ul sau I.I.-ul. Costul de radiere este foarte mic. Dacă te gândești să reîncepi activitatea, redeschiderea PFA / I.I. este foarte simplă și necostisitoare.

Poți radia PFA-ul / I.I.-ul chiar dacă ai datorii la ANAF sau terți. Însă, radierea NU te scapă de datorii!

Pași radiere PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Întreprindere Individuală)

Comunicarea documentelor necesare radierii

Se vor transmite pe email următoarele documente:

 • Certificat Înregistrare – model certificat înregistrare
 • Copie Cartea de Identitate a titularului PFA / I.I. Se va transmite cu mențiunea „Conform cu originalul” și semnată de titular.

Întocmire dosar radiere PFA sau I.I. și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare radierii PFA-ului sau I.I.-ului.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi, prin email.

După primirea actelor semnate le vom depune ONLINE la Registrul Comerțului din județul în care este stabilit sediul profesional al PFA-ului / I.I.-ului radiat (pentru varianta Complet).

Depunerea declarației unice dupa radiere PFA / I.I.

Ulterior eliberării Rezoluției pentru radiere de către Registrul Comerțului, în termen de 30 zile de la data acesteia, trebuie depusă Declarația Unică de radiere. Deși depunerea declarației este obligatorie în termen de 30 de zile de la radiere, contribuțiile și impozitul rezultat în urma depunerii declarației sunt scadente la data de 25 Mai anul următor radierii.

Dacă PFA/I.I.-ul dvs. a fost cu impozitare în Sistem Real mai trebuie să depuneți încă o Declarație Unică pană la data de 25 Mai anul următor radierii. Dacă PFA/I.I.-ul dvs. a fost cu normă de venit, nu mai trebuie să depuneți nici un act în anul următor.

Întrebări frecvente despre radierea PFA sau I.I.

Ulterior rezoluției de radiere de la registrul comerțului, NU trebuie să mai ajungeți la ANAF!

Conform art.90 Codul de procedură fiscală

(2) La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entităţile înregistrate fiscal prin declaraţie de înregistrare fiscală potrivit art. 81 şi 82 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declaraţii de radiere. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia. Radierea înregistrării fiscale se poate efectua şi din oficiu, de către organul fiscal, ori de câte ori acesta constată îndeplinirea condiţiilor de radiere a înregistrării şi nu s-a depus declaraţie de radiere.

În cazul radierii PFA sau I.I. . Registrul Comerțului notifică radierea la ANAF, radierea realizându-se din oficiu, de catre organul fiscal central.

La Registrul Comerțului procedura de radiere se poate efectua fără nici o problemă. Însă, din punct de vedere legal, nu este corect să radiem un PFA / I.I. dacă nu am lichidat patrimoniul acestuia (marfă, mijloace fixe, licențe, etc).

Întâi lichidăm stocum de marfă, vânzare pentru marfa vandabilă, casare/perisabilitate pentru marfa nevandabilă. După aceea începem procedura de radiere la ONRC.

DA!. Nu există termen pentru care titularul să-și înființeze un alt PFA sau I.I.

Să presupunem că pentru anul 2021 un PFA a plătit impozit aferent normei pentru întreg anul în valoare de 3150 lei. La data de de 30.04.2021 PFA-ul se radiază.

Rezultă un rest de 245 zile pentru care s-a plătit impozit necuvenit statului. În declarația unică de lichidare se va declara: 3150*120 zile / 365 = 1036 lei. Pentru suma de 2114 lei se va face cerere de restituire la Administrația Finaciară.

Solicitarea se poate face de către orice persoană interesată care are calitatea de moștenitor sau rudă a titularului decedat.

Modificări PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Întreprindere Individuală) la Registrul Comerțului

Închidere PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online
Schimbare sediu PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online
Prelungire sediu PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online
Punct de lucru PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online
Suspendare activitate PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

250 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Reluare activitate PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

250 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Cooptare Soț sau Soție în  PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

200 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Autorizare activitate cod CAEN PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

250 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Transformare PFA în I.I. sau I.I. în PFA

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

300 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Activitate principală PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

250 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Schimbare denumire PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

250 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Schimbări diverse în PFA / I.I.

Întocmim și depunem dosarul în toate Județele

Comandă Online

350 lei
Taxa O.R.C. – 0 lei

Articole utile radiere PFA sau I.I.

Go to Top