dianex

Radiere PFA sau I.I.

100% Online în toate județele

Completăm Toate Documentele

Radiere PFA sau I.I.

100% Online în toate județele Completăm Toate Actele

 • Completezi formularul de comandă cu datele de contact și ne comunici câteva informații. Dacă dorești, completăm noi formularul.

 • Toate documentele sunt completate de consultanți cu experiență.

 • Semnezi documentele direct în platforma dianex.ro (nu ai nevoie de semnătură electronică). Depunem dosarul online la Registrul Comerțului din toate județele.

 • În 2-3 zile lucrătoare, radierea este înregistrată. Vei primi rezoluția emisă de ONRC pentru radiere prin email, semnată electronic de funcționarii ONRC.

 • Asigurăm consultanță ulterior radierii.

radiere + infiintare

Radiere PFA sau I.I.

199 Lei (fără costuri suplimentare)
 • Asigurăm consultanță inițială și completăm documentele

 • Clientul depune dosarul la ONRC prin email sau la ghișeul instituției.

 • Clientul monitorizează soluționarea dosarului la ONRC

 • Vei primi un ghid complet cu toate obligațiile ulterioare radierii PFA/I.I.-ului.

 • Suntem alături de dvs. ulterior înființării. Vom asigura consultanță timp de 10 zile ulterior înființării.

 • OPȚIONAL: Completare declarația unică obligatorie după radiere.

Radiere PFA sau I.I.

299 Lei (fără costuri suplimentare)
 • Asigurăm consultanță inițială și completăm documentele

 • Dianex depune dosarul la ONRC online în toate județele.

 • Avocatul nostru monitorizează soluționarea dosarului la ONRC

 • Vei primi un ghid complet cu toate obligațiile ulterioare radierii PFA/I.I.-ului.

 • Suntem alături de dvs. ulterior înființării. Vom asigura consultanță timp de 10 zile ulterior înființării.

 • OPȚIONAL: Completare declarația unică obligatorie după radiere.

Dacă alegi să utilizezi serviciile Dianex pentru radierea unui PFA / I.I., ai nevoie doar de o copie a cărții de identitate a titularului PFA / I.I.

Radierea la Registrul Comerțului pentru PFA / I.I. se poate realiza chiar dacă există datorii sau obligații neîndeplinite pe acel PFA / I.I.

Este important de menționat că radierea de la Registrul Comerțului nu exonerează titularul PFA / I.I. de responsabilitatea de a plăti datoriile și/sau de a îndeplini respectivile obligații.

DA!. Nu există un termen limită în care titularul să-și înființeze un alt PFA sau I.I.

La Registrul Comerțului, procedura de radiere se poate efectua fără nicio problemă. Cu toate acestea, din perspectivă legală, nu este corect să radiem un PFA / I.I. dacă nu am lichidat patrimoniul acestuia (marfă, mijloace fixe, licențe, etc).

Primul pas constă în lichidarea stocului de marfă, prin vânzare pentru marfa vandabilă și casare/perisabilitate pentru marfa nevandabilă. Ulterior, de demarează procedura de radiere la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Să presupunem că pentru anul 2023 un PFA a plătit impozit aferent normei pentru întreg anul în valoare de 3150 lei. La data de de 30.04.2023 PFA-ul se radiază.

Rezultă un rest de 245 zile pentru care s-a plătit impozit necuvenit statului. În declarația unică de lichidare se va declara impozitul de plată în valoare de: 3150*120 zile / 365 = 1036 lei. Pentru suma de 2114 lei se va face cerere de restituire la Administrația Finaciară.

Solicitarea se poate face de către orice persoană interesată care are calitatea de moștenitor sau rudă a titularului decedat.

Ai întrebări despre actele necesare sau pașii de urmat?
Sună! 0748 029 745
Luni – Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare sau pașii de urmat?
Sună! 0748 029 745
Luni – Vineri : 08.00-17.00

Pași radiere PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Întreprindere Individuală)

Pași radiere PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Întreprindere Individuală)

Comunicarea documentelor necesare pentru radierie.

Urmează a fi transmise prin email următoarele documente:

 • Copie a Cărții de Identitate a titularului PFA / I.I. Aceasta va fi expediată cu mențiunea „Conform cu originalul” și semnată de către titular.

Întocmire dosar radiere PFA sau I.I. și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dumneavoastră, vom întocmi dosarul cu actele necesare radierii PFA-ului sau I.I.-ului.

Noi vom completa toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dumneavoastră pentru a le lua la cunoștință și a le semna. Actele semnate vor trebui să ni le comunicați prin intermediul platformei dianex.ro.

În termen de 2-5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la Registrul Comerțului, veți primi actele emise de Registrul Comerțului prin email. Vom oferi și consultanța necesară în acest proces.

După ce primim actele semnate, le vom depune ONLINE la Registrul Comerțului din județul în care este stabilit sediul profesional al PFA-ului / I.I.-ului radiat.

Depunerea declarației unice și a formularului 700 după radierea PFA/I.I.

După eliberarea Rezoluției pentru radiere de către Registrul Comerțului, într-un termen de 30 de zile de la aceasta, trebuie depusă Declarația Unică de radiere. Cu toate că depunerea declarației este obligatorie în acest interval de timp, contribuțiile și impozitul rezultat din aceasta vor deveni scadente la data de 25 mai a anului următor radierei.

În cazul în care PFA/I.I.-ul dvs. a fost supus impozitării în cadrul Sistemului Real, va fi necesar să depuneți încă o Declarație Unică până la data de 25 mai a anului următor radierei. Dacă PFA/I.I.-ul dvs. a funcționat sub normă de venit, nu va mai fi necesară nicio depunere în anul următor.

Formularul 700 trebuie depus prin intermediul Spațiului Virtual Privat al PFA-ului, într-un termen de maxim 15 zile de la data radierei.

Go to Top