Radiere Firma SRL

Radiere Firma SRL

100% Online în toate județele

100% Online în toate județele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

 • Completezi formularul de comandă cu datele de contact și furnizezi câteva informații.

 • Completăm toate documentele și le trimitem online.

 • Semnezi documentele direct în platforma dianex.ro (nu ai nevoie de semnătură electronică)

 • Depunem dosarul online la Registrul Comerțului din toate județele.

 • În 40-50 zile lucrătoare mențiunea este înregistrată. Vei primi rezoluția pentru modificare împreună cu actele mențiunii prin email, semnate electronic de funcționarii de la Registrul Comerțului conform legii 265/2022.

radiere firma

Pentru radierea unui SRL se parcurg 2 etape:

 1. dizolvarea societății
 2. lichidarea (radiere) societăți

Documente necesare:

 • Etapa 1: copii C.I. administrator + toti asociatii
 • Etapa 2: bilant lichidare + certificat atestare fiscală

Durata estimativă pentru cele 2 etape necesare aproximativ 50 de zile

Întrebări frecvente despre radierea SRL

Radierea la Registrul Comerțului pentru SRL – uri NU se poate face voluntar dacă există datorii sau obligații neîndeplinite pe acel SRL.

Unul dintre documentele necesare pentru radiere este Certificatul de Atestare Fiscală emis de ANAF. Acest certificat se eliberează cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor financiare și contabile.

Ulterior rezoluției de radiere de la registrul comerțului, NU trebuie să mai ajungeți la ANAF!

Conform art.90 Codul de procedură fiscală

(2) La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entităţile înregistrate fiscal prin declaraţie de înregistrare fiscală potrivit art. 81 şi 82 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declaraţii de radiere. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia. Radierea înregistrării fiscale se poate efectua şi din oficiu, de către organul fiscal, ori de câte ori acesta constată îndeplinirea condiţiilor de radiere a înregistrării şi nu s-a depus declaraţie de radiere.

În cazul radierii SRL. Registrul Comerțului notifică radierea la ANAF, radierea realizându-se din oficiu, de catre organul fiscal central.

Nu este posibilă radierea unei firme SRL dacă figurează cu stoc de marfă. Întâi lichidăm stocul de marfă, vânzare pentru marfa vandabilă, casare/perisabilitate pentru marfa nevandabilă. După aceea începem procedura de radiere la ONRC.

Unul dintre documentele necesare radierii este Bilanțul de Lichidare cu toate conturile pe zero.

DA!. Nu există termen pentru care reprezentantul să-și înființeze un alt SRL.

În plus, o persoană poate înființa un număr nelimitat de SRL-uri.

Solicitarea se poate face de către orice persoană interesată care are calitatea de moștenitor sau rudă a asociatului unic / asociați.

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni   Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni-Vineri : 08.00-17.00

Pași dizolvare – lichidare – radiere Firmă SRL

Etapa 1 – dizolvarea – lichidarea firmei

Comunicarea documentelor necesare dizolvării și lichidării

Se vor transmite următoarele documente:

 • Copie C.I. Administrator firmă care va semna actele
 • Copie C.I. pentru toți asociații din firmă

Copiile se vor transmite cu mențiunea „Conform cu originalul” și semnate administratorul firmei.

Întocmire dosar dizolvare firma și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare primei etape a radierii, dizolvare.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi prin platforma dianex.ro.

După primirea actelor semnate le vom depune la Registul Comerțului din județul în care este stabilit sediul social al firmei radiate.

Perioada de lichidare

În perioada de 30 de zile de la depunerea dosarului de dizolvare, dvs. veți lichida patrimoniul. Toate conturile din balanta trebuie să fie lichidate, adică pe zero.

După aproximativ 35 de zile de la data depunerii primului dosar, de dizolvare, veți:

 • întocmi bilantul de lichidare certificat de un expert contabil.
 • obține certificatul de atestare fiscală de lichidare eliberat de ANAF.

Etapa 2 – radierea firmei

Comunicarea documentelor necesare lichidării

Se vor transmite următoarele documente:

 • Bilanțul de lichidare certificat de un expert contabil;
 • Certificatul de Atestare Fiscală eliberat de ANAF;

Întocmire dosar lichidare firmă și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare etapei 2 a radierii.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi prin platforma dianex.ro.

După primirea actelor semnate le vom depune la Registul Comertului din județul în care este stabilit sediul social al firmei radiate.