Radiere Firmă SRL

Radiere Firmă SRL

100% Online în toate județele

100% Online în toate județele

Noi Completăm Toate Documentele

Noi Completăm Toate Documentele

 • Completezi formularul de comandă cu datele de contact și ne comunici câteva informații.

 • Toate formularele și actele sunt completate de consultanți cu experiență.

 • Semnezi documentele direct în platforma dianex.ro (nu ai nevoie de semnătură electronică). Depunem dosarul online la Registrul Comerțului din toate județele.

 • În 40-50 zile , radierea este înregistrată pentru ambele etape. Vei primi actele radierii prin email, semnate electronic de funcționarii ONRC.

radiere + infiintare

Radiere SRL (etapa 1 + etapa 2)

650 Lei + aproximativ 186 lei taxe ONRC
 • Asigurăm consultanță inițială.

 • Îți completăm toate documentele (declarații ONRC, cereri, etc.). Nu trebuie să-ți bați capul cu alegerea setărilor potrivite pentru radierea firmei

 • Avocatul nostru te va reprezenta pentru orice problemă legată de dosar în fața funcționarilor ONRC.

 • Vei primi un ghid complet cu toate obligațiile ulterioare radierii SRL-ului.

 • Suntem alături de dvs. ulterior înființării. Vom asigura consultanță timp de 10 zile ulterior înființării.

 • Suplimentar: Actualizare date – 200 lei  (dacă cartea de identitate diferă de cea din actul constitutiv).

 • OPȚIONAL: Închidere contabilitate firmă – de la 500 lei  (în funcție de perioada de închis și numărul de documente).

 • OPȚIONAL: Întocmire bilanț lichidare – de la 300 lei (în funcție de conținutul balanței contabile).

Pentru radierea unui SRL se parcurg 2 etape:

 1. Dizolvarea societății
 2. Lichidarea (radierea) societății

Documente necesare:

 1. Etapa 1: Copii ale cărților de identitate pentru administrator și toți asociații.
 2. Etapa 2: Bilanț de lichidare și certificat de atestare fiscală.

Bilanțul de lichidare se întocmește de către expertul contabil care a ținut contabilitatea firmei.

Certificatul de atestare fiscală se obține din spațiul privat virtual (SPV) al firmei de către persoana împuternicită pentru SPV.

La Registrul Comerțului, soluționarea primei etape se face în 2-3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la ONRC.

Soluționarea pentru a doua etapă se face în medie în 40-50 de zile de la soluționarea primei etape.

Radierea la Registrul Comerțului pentru SRL-uri NU poate fi efectuată voluntar în cazul în care există datorii sau obligații neîndeplinite pe acel SRL.

Unul dintre documentele necesare pentru radiere este Certificatul de Atestare Fiscală emis de ANAF. Acest certificat se eliberează cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor financiare și contabile.

Nu este posibilă radierea unei firme SRL dacă aceasta are stoc de marfă. În primul rând, trebuie să lichidăm stocul de marfă, realizând vânzarea pentru marfa vandabilă sau procedând la casarea/perisabilitate pentru marfa nevandabilă. După aceea, putem începe procedura de radiere la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Unul dintre documentele necesare pentru radiere este Bilanțul de Lichidare, în care toate conturile sunt aduse la zero.

DA!. Nu există termen pentru care reprezentantul să-și înființeze un alt SRL.

În plus, o persoană poate înființa un număr nelimitat de SRL-uri.

Solicitarea se poate face de către orice persoană interesată care are calitatea de moștenitor sau rudă a asociatului unic / asociați.

Ai întrebări despre actele necesare, pașii de urmat sau calificare?
Sună! 0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare, pașii de urmat sau calificare?
Sună! 0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00-17.00

Etapa 1 – dizolvarea – lichidarea firmei

Comunicarea documentelor necesare dizolvării și lichidării

Se vor transmite următoarele documente:

 • Copie C.I. Administrator firmă care va semna actele
 • Copie C.I. pentru toți asociații din firmă

Copiile se vor transmite cu mențiunea „Conform cu originalul” și semnate administratorul firmei.

Întocmire dosar dizolvare firma și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare primei etape a radierii, dizolvarea.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi prin platforma dianex.ro.

După primirea actelor semnate le vom depune la Registul Comerțului din județul în care este stabilit sediul social al firmei radiate.

Perioada de lichidare

În perioada de 30 de zile de la depunerea dosarului de dizolvare, dvs. veți lichida patrimoniul. Toate conturile din balanta trebuie să fie lichidate, adică pe zero.

După aproximativ 35 de zile de la data depunerii primului dosar, de dizolvare, veți:

 • întocmi bilantul de lichidare certificat de un expert contabil.
 • obține certificatul de atestare fiscală de lichidare eliberat de ANAF prin intermediul spațiului privat virtual.

Etapa 2 – radierea firmei

Comunicarea documentelor necesare lichidării

Se vor transmite următoarele documente:

 • Bilanțul de lichidare certificat de un expert contabil;
 • Certificatul de Atestare Fiscală eliberat de ANAF;

Întocmire dosar lichidare firmă și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare etapei 2 a radierii.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi prin platforma dianex.ro.

După primirea actelor semnate le vom depune la Registul Comertului din județul în care este stabilit sediul social al firmei radiate.