dianex

Înregistrare la ANAF pentru o Firmă nou Înființată

23 iulie 2014|Etichete: , |
Inregistrare ANAF

Pentru înregistrareaa unui PFA sau a unui SRL la ANAF avem 2 pași:

1 – La înființarea unei firme la Registrul Comerțului se completează Anexa 1 prin care stabilim vectorul fiscal: plătitor de impozit pe profit (doar cu îndeplinirea anumitor condiții), plătitor de impozit pe venitul stabilit microîntreprinderilor, plătitor de CASS, CAS, accize, etc.

2 – Simultan cu eliberarea Certificatului de Înregistrare, O.R.C. transmite electronic catre ANAF toate aceste informații privind vectorul fiscal al societăților comerciale și activitatilor independente (PFA, I.I., I.F.).

Completare Declarație Unică fără greșeli

Completăm declarația unică fără să plătești bani în plus.
Comandă Completare Declarație Unică

Din păcate există o practică neunitară și pentru înregistrarea firmelor nou înființate la ANAF. Unele administrații consideră comunicarea primită de la Registrul Comerțului suficientă pentru înregistrarea la ANAF, în timp ce altele, solicită depunerea unui dosar pentru înregistrarea unei firme nou înființate.

Neclarități ”foarte Clare” la Inregistrare ANAF pentru firmele noi.

Codul de Procedură Fiscală

ART. 82 Obligația de înregistrare fiscală
(6) Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;

ART. 336 Contravenții
(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;

Contabilitate autorizată CECCAR

Specializați și echipați pentru servicii 100% Online.
Obține Preț Contabilitate Instant

De prin lume adunate

Deși prevederea din Codul de Procedură Fiscală este foarte clară, clienții noștri (menționăm ca avem foarte mulți clienți în toate județele) au primit răspunsuri diferite din partea funcționarilor ANAF:

Nu mai trebuie depus nimic, deoarece ONRC-ul informează ANAF-ul. Nu trebuie depusă declarația 010 sau 070. Se depune doar la modificări.

Trebuie să depuneți la ghișeul instituției declarația 010 sau 070 împreună cu dosarul de înregistrare.

În lipsa unui răspuns în scris prin care nu se primește declarația 010 sau 070, sfătuim toți antreprenorii care au înființat o firmă să depună declarația 010 sau 070 însoțită de actele enumerate mai jos.

Inregistrare PFA ANAF / Inregistrare firma ANAF – Documente necesare

După înfiintarea unui SRL , SNC sau înființarea unei activități independente (P.F.A., I.I. sau I.F.) trebuie sa depuneți la Administrația Financiară arondată sediului :

Documente Necesare:

 1. Declaratia 010 – original + copie;
 2. Certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C. – original + copie;
 3. Certificatele constatatoare emise de O.N.R.C. – original + copie;
 4. Act constitutiv al societatii – original + copie;
 5. Rezoluție privind admiterea cererii emisa de O.N.R.C. – original + copie;
 6. Dovada deținere legală a spațiului pentru domiciliul fiscal (contract comodat/închiriere) – original + copie;

E posibil ca anumite documente enumerate mai sus să nu fie cerute, însă, declarația 010 este obligatoriu să fie depusă.

Documente Necesare:

 1. Declarația 070 – original + copie;
 2. Certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C. – original + copie;
 3. Certificatele constatatoare emise de O.N.R.C. – original + copie;
 4. Rezoluție privind admiterea cererii emisă de O.N.R.C. – original + copie;
 5. Dovada deținere legală a spatiului pentru domiciliul fiscal (contract comodat/închiriere) – original + copie

E posibil ca anumite documente enumerate mai sus să nu fie cerute, însă, declarația 070 este obligatoriu să fie depusă.

Persoanele fizice care au optat pentru înființare PFA sau înființare I.I. , au obligația ca în maxim 30 de zile calendaristice de la data de eliberare a Certificatului de Înregistrare, să completeze și să depună declaratia unica.

Pentru înregistrarea declaratiei unice, fiecare titular de PFA, I.I. , I.F. sau liber profesionist trebuie să-și înregistreze un cont pe Spațiul Virtual găzduit pe site ANAF.

Alte Înregistrări la ANAF

1. Obținere Cod TVA operațiuni intracomunitare pentru neplătitori de TVA.

Se solicită de catre entitățile economice din România (SRL, SNS, PFA, I.I. sau I.F.) , neînregistrate în scopuri de TVA în țară, care doresc să efectueze una dintre urmatoarele operațiuni :

 • Achizitii de produse din U.E., cu valoare totala mai mare de 34.000 lei,
 • Achizitii de servicii de la un furnizor cu sediul în afara României , dar în U.E., înregistrat în scopuri de TVA în țara lui,
 • Prestarea de servicii catre un client cu sediul în afara României , dar in U.E., inregistrat in scopuri de TVA in tara lui.

2. Înregistrare în scopuri de TVA

Înregistrarea în scopuri de TVA se va face ulterior înființării firmelor. Documentele necesare pentru înregistrare sunt:

2.a Pentru Societăți cu Răspundere Limitată

Documente necesare:

 1. Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA.
 2. Recipisa pentru depunerea online a declaratiei de mai sus;
 3. Declarația 010 (împreuna cu recipisa de mai sus ) se depune la ghiseu ANAF de care aparține firma;
 4. Copie Certificat Inregistrare;
 5. Copie Certificat Constatator;

Procedură înregistrare în scopuri de TVA pentru SRL

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de 300 000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, vor aplica următoarea procedură:

 1. Se completează cu ajutorul programului disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Declarația pe propria răspundere, și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
 2. Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF;
 3. Se depune la organul fiscal de care aparține sediul social, împreună cu declarația de mențiuni – formular 010 și recipisa privind dovada depunerii declarației pe propria răspundere;
 4. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților;
 5. În termen de maxim 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere;
 6. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.
 7. Dacă datele verificate corespund realității și sunt îndeplinite condițiile legale, se emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

2.b Pentru activități independente (PFA, I.I. și I.F.)

Documente necesare:

 1. Declaratia 070 ( estimarea cifrei de afaceri);
 2. Copie Certificat Inregistrare;
 3. Copie Certificat Constatator;
 4. Copie Rezolutie ONRC;
 5. Copie C.I titular;
 6. Dovadă spatiu;

Articole despre Consultanță În Afaceri

Go to Top