dianex

Iată metoda de închidere PFA la decesul titularului. Mențiuni și despre I.I.

25 martie 2023|Tags: , |
inchidere pfa

Conform legislației aflate în vigoare din 2008, decesul titularului unui PFA este un eveniment care atrage după sine obligația de radiere PFA. Un moștenitor al persoanei decedate va trebui să rezolve acest lucru. În cazul I.I. este puțin diferit.

În cazul Întreprinderii Individuale (II), situația este puțin diferită. Deși în unele aspecte procedura poate fi asemănătoare cu închiderea unui PFA, există diferențe semnificative în ceea ce privește implicațiile legale.

Cine?

Moștenitorii titularului decedat al PFA-ului au două opțiuni: fie să se ocupe de închiderea PFA-ului, fie să împuternicească pe altcineva pentru a duce misiunea la bun sfârșit. În oricare dintre cazuri, cert este că întreprinderea economică, adică Persoana Fizică Autorizată, nu mai are cum să își continue activitatea, așadar trebuie închisă, radiată din Registrul Comerțului.

 Când?

Solicitarea pentru închidere PFA se va face într-un termen maxim de 30 de zile de la emiterea certificatului de deces, atât de către moștenitor cât și de către eventualul împuternicit. Acest termen e binevenit în contextul în care, pe lângă acest lucru, mai există și alte situații legale de care moștenitorii trebuie să se ocupe după decesul cuiva.

Cum?

Sunt 2 metode pentru închiderea PFA:

  1. Metoda tradițională, fiind necesar să se facă două drumuri la ONRC unde să fie depusă o cerere de radiere din Registrul Comerțului.
  2. Metoda foarte simplă, prin completarea formularului de comandă închidere PFA, 100 % online, consultanții Dianex realizând toată procedura.

Pe lângă cerere va mai fi nevoie de copia după certificatul de deces al titularului și de copia după certificatul de moștenitor plus cartea de identitate (CI) a persoanei care se prezintă cu documentele.

Succesiune?

Moștenitorii pot solicita succesiunea legat de PFA-ul al cărui titular a decedat. Mai exact, pentru patrimoniul Persoanei Fizice Autorizate, format din drepturile și obligațiile specifice (diverse active, bani sau chiar eventuale drepturi de autor sau alte drepturi, dar și din diverse obligații de plată, către persoane fizice, persoane juridice, buget – local sau de stat etc.).

Atenție!

Măsura se referă doar la ceea ce se numește patrimoniul de afectațiune, adică partea din patrimoniul decedatului legată de și folosită pentru activitatea pe PFA. Așadar, solicitanții trebuie să se intereseze bine de aceste lucruri și să ia o decizie în cunoștință de cauză, fără să amestece această parte a patrimoniului cu restul patrimoniului personal, cel fără legătură cu PFA-ul.

Declarație?

Moștenitorul care acceptă succesiunea și primește patrimoniul PFA-ului decedatului (sau cotă parte din patrimoniu dacă sunt mai mulți moștenitori) va trebui să declare ceva la ANAF, prin depunerea unei Declarații Unice (DU) pe care să fie trecută suma primită. DU trebuie însoțită, firește, de o copie după actul de succesiune și de actele generate în urma procesului de închidere PFA de mai sus. Termenul limită este 25 mai a anului următor decesului titularului.

Decesul titularului de I.I.

În cazul în care persoana decedată era titularul nu a unui PFA (Persoană Fizică Autorizată), ci a unei II (Întreprindere Individuală), radierea va urma aceeași procedură ca la radierea unui PFA, dar cu o deosebire importantă: radierea nu mai este singura opțiune la II – întreprinderea economică va putea activa în continuare, prin moștenitorii săi de drept, dacă aceștia vor dori acest lucru.

Tot o cerere va hotărî și acest lucru. Se reia metoda pentru închidere PFA, dar pe cererea depusă tot la Registrul Comerțului în același termen de maximum 30 de zile de la emiterea certificatului de deces se va menționa dorința ca I.I.-ul să continue să existe și să fie gestionat de moștenitor.

Dacă sunt implicați mai mulți moștenitori și se pun de acord asupra continuării activității, Întreprinderea Individuală (I.I.) va deveni întreprindere Familială (I.F.), caz în care acești moștenitori vor desemna un reprezentant.

Concluzie

Decesul este un eveniment nefast, care afectează dispoziția rudelor și persoanelor apropiate. Cu toate acestea, oamenii moștenesc inclusiv aspectele legate de întreprinderile economice ai căror titulari au decedat. În aceste situații e nevoie de sprijin informațional – iar acest articol servește drept sprijin.

Go to Top