dianex

Regim Juridic Întreprindere Individuală – Explicații detaliate

28 octombrie 2016|Etichete: |
 • Intreprindere individuala este intreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un intreprinzator persoană fizică;
 • Intreprindere individuala nu dobandește personalitate juridică prin înregistrarea la Registrul Comerțului.

Art.187 din codul civil prevede: Orice persoană juridica trebuie sa aibă o organizare de sine statatoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.

Observam ca o entitate pentru a dobandi calitatea de persoana juridica trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii:

 1. sa aiba organizare de sine statatoare – adica o structura, entitate independenta de persoana fizica. Nu este cazul, I.I.-ul functioneaza dependent de persoana fizica;
 2. sa aiba un patrimoniu propriu – aceasta conditie poate fi indeplinita daca se constituie un patrimoniu de afectatiune;
 3. sa aiba un scop licit si moral – aceasta conditie este indeplinita deoarece I.I.-ul are scopul de a desfasura o activitate economica cu respectarea legislatiei;

Conditia 1. nu poate fi indeplinita in nici o situatie, acesta fiind elementul esential care ne conduce sa reafirmă ca I.I.-ul nu are personalitate juridica.

Pe de alta parte, chiar OUG 44/2008 la art.22 prevede ca: Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.

Ce inseamna acest lucru? I.I. – ul va aplica doar prevederile din legislatia fiscala, penala sau civila care fac referire la persoanele fizice, inclusiv cele referitoare la sanctiuni si raspunderi. Se stie ca sanctiunile pentru persoane fizice sunt mai mici decat cele pentru persoane juridice.

Intreprinderea Individuala Nu este persoană juridică

Intreprinderea individuala poate avea In obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala).

Pentru a intelege ce inseamna o clasa CAEN prezentam urmatorul exemplu:

471 (Grupa) – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate;

4711 (Clasa) – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

4719 (Clasa) – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

Practic o clasa de activitate prevazută în CAEN are 4 cifre

Intreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract individual de munca Incheiat si Inregistrat In conditiile legii si poate stabili relatii contractuale, In conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte Intreprinderi individuale, cu PFA sau Intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa Ii schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni

Potrivit Oug.44/2008 art.25 alin.(1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva. Aceasta prevedere trebuie sa fie completata cu prevederile art.7 alin 3 din codul fiscal pentru a nu fi considerata dependenta, adica chiar daca nu esti angajat sa fii impozitat ca si cand ai fi angajat.

Deoarece I.I. -ul are calitatea de angajator persoana fizica, titularul I.I. NU poate sa fie propriul salariat insa, poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-a organizat intreprinderea individuala.

O persoana care are calitatea de persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale NU poate indeplini cumulativ si calitatea de persoana fizica autorizata. Insa o persoana care are calitatea de persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale poate indeplini cumulativ si calitatea de membru al unei Inteprinderi Familiale sau asociat al unei societati comerciale.

Conform OUG 44/2008 art.2 lit. i1 alaturi de titularul unei intreprinderi individuale, sotul/sotia poate functiona ca titularul unei intreprinderi individuale fara sa fie necesara inregistrarea in Registrul comertului sau fara sa aiba calitatea de salariat.

Persoana fizică titular al unei intreprinderi individuale raspunde pentru obligațiile sale fiscale sau civile:

 • patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit,
 • si, in completare, cu intreg patrimoniul sau (daca obligatiile depasesc patrimoniul de afectatiune).

Patrimoniul de afectatiune – masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice.

Constituirea patrimoniului de afectatiune se face prin incheierea unui act unilateral de catre persoana fizica titular al unei inteprinderi individuale si inregistrarea patrimoniului (marfa, bani, imobilizari, obligatii, etc) in Registrul Inventar la inceperea activitatii.

Intregul sau patrimoniu – intreaga avere a persoanei fizice.

Conform Oug 44/2008 art.23 Titularul inteprinderii individuale este considerat din punct de vedere legal COMERCIANT de la data inregistrării în Registrul Comertului, astfel putand sa aplice prevederile legale privind insolventa potrivit legii 85/2006. I.I.-ul poate intra direct in procedura simplificata de insolventa care presupune intrarea direct in faliment.

In situatia in care patrimoniul de afectatiune este constituit, totii creditorii vor incerca prin executare silita sa-si acopere sumele pe care le au de recuperat din acest patrimoniu.

In situatia in care sumele de recuperat de creditori depasesc valoarea patrimoniului de afectatiune, creditorii se pot indrepta impotriva intregului patrimoniu personal a persoanei fizice titular al unei inteprinderi individuale, cu exceptia bunurilor care sunt neurmaribile conform art. 727 codul de procedura civila:

 1. bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si familiei sale si obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 2. obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor;
 3. alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
 4. combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
 5. scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
 6. bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Potrivit art.729 codul de procedura civila, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

 1. pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
 2. pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.

certificat constatator

Întreprinzatorul persoana fizică titular al unei Intreprinderi individuale își încetează activitatea și este radiat din registrul comerțului în următoarele cazuri :

a) prin decesul titularului I.I.;

 • In acest caz inteprinderea economica inregistrata ca I.I. poate sa-si mai continue activitatea. Mostenitorii pot continua Intreprinderea, daca Isi manifesta vointa, printr-o declaratie autentica, In termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai multi mostenitori, acestia Isi vor desemna un reprezentant, In vederea continuarii activitatii economice ca Intreprindere familiala.

Activitatea va putea fi continuata sub aceeasi firma, cu obligatia de mentionare In cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor

 • In situatia in care nu se doreste continuarea activitatii intreprinderii individuale, mostenitorii titularului I.I. (optional) vor dezbate succesiunea pentru patrimoniul de afectatiune a I.I.-ului.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor (active, numerar, drepturi de autor, etc) si a obligatiilor (datorii la furnizori, ANAF, etc). In situatia in care I.I.-ul figureaza ca sume datorate la diverse persoane fizice, juridice sau la bugetul local si de stat acestea vor trebui achitate de mostenitorii care au acceptat succesiunea.

Mostenitorii care au primit prin succesiune cota parte din patrimoniul I.I.-ului vor depune pana pe 25 mai anul urmator declaratia 200 pentru suma aferenta cotei primite, impreuna cu copie dupa actul de succesiune si documentele de radiere de la ONRC.

b) prin vointa titularului I.I.;

Titularul va depune la ONRC cererea de radiere, urmand ca ulterior sa instiinteze ANAF.

c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.

Articole cu Informații I.I.

Go to Top