Înregistrare Liber Profesionist la ANAF

Înregistrare Liber Profesionist la ANAF

Pași inregistrare Liber Profesionist

Stabilirea datelor inițiale

  • Alegerea denumirii Cabinetului;
  • Stabilirea sediului profesional;
  • Verificarea documentelor aduse de dvs;

Intocmire si depunere dosar la ANAF

După primirea actelor necesare:

  1. Act identitate pentru Titular (C.I./ B.I.);
  2. Act Proprietate (copie) sau act folosinta (original), pentru sediul profesional;
  3. Copie acte identitate, pentru toti proprietarii sediului profesional;
  4. Autorizatie libera practica eliberata de Organismul Profesional care reglementeaza profesia respectiva (Colegiul Medicilor, Baroul Avocatilor, CECCAR, etc)

Vom întocmi toate documentele necesare înregistrării si vi le vom comunica pe email.

Dvs. listați, semnați si depuneți la ANAF actele primite de la noi. Vom asigura suportul necesar.

Primirea documentelor după înregistrare liber profesionist

Trebuie stiut ca odata cu ridicarea documentelor de la ANAF, încep si obligatiile, care nu sunt tocmai putine. Trebuie sa aveti in vedere:

  • în maxim 30 zile calendaristice de la data eliberarii Certificatului de Inregistrare, trebuie depusă declarația unică
  • (opțional) in maxim 30 zile calendaristice de la data eliberarii Certificatului de Inregistrare trebuie cumparat Registrul Unic de Control de la Administratia Financiara de care aparțineti;
  • daca veți avea salariați trebui să obtineți autorizația SSM de la ITM

Pentru cele mai multe dintre aceste obligatii va putem ajuta NOI!

Liber Profesionistul, este persoana care desfasoara pe cont propriu (fara sa aiba calitatea de Salariat) o activitatea care este reglementata de legi speciale si care este organizata de un Organism Profesional neconvențional, cu un mod special de remunerare. In Romania functioneaza urmatoarele organisme profesionale:

Nr. crt. Denumire profesie/ocupatie Act normativ
1 ARHITECT Legea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17
2

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
3 ASISTENT SOCIAL Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
4 AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20 Ordinul nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009

Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5 AUDITOR FINANCIAR Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
6 AVOCAT

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)

7

BIOCHIMIST IN SISTEMUL SANITAR

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7

8

BIOLOG

IN SISTEMUL SANITAR

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7

9

CHIMIST

IN SISTEMUL SANITAR

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
10 CONSERVATOR Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
11 CONSILIER IN PROPRIETATE INDUSTRIALA

Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20

12 CONSULTANT FISCAL

Ordonanţă Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9

13 CONTABIL AUTORIZAT

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10

14 DETECTIV PARTICULAR Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, art. 2
15 DIRIGINTE DE SANTIER

Ordin ISC nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

16 EXECUTOR JUDECATORESC Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completările ulterioare – art.12 şi art. 16 
17 EXPERT CONTABIL

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata – art.3 şi art. 6

18 EXPERT CRIMINALIST

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10

19

EXPERT TEHNIC JUDICIAR

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29

Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare” – art. 8

Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

20 FARMACIST Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările ulterioare, Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art.553, art. 554 şi art. 576
21 FIZIO-KINETOTERAPEUT

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sanatatii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

22 GEODEZ Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
23 INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUAL Ordin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
24 LOGOPED

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25 MOASA Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
26 MEDIATOR Lege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
27 MEDIC Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările ulterioare, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 377
28 MEDIC DENTIST

Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările ulterioare ,TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 468, art. 474, art. 504

39 MEDIC VETERINAR Lege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1
30 NOTAR PUBLIC Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
31 OPTICIAN-OPTOMETRIST

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32

PRACTICIAN

IN INSOLVENTA

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27
33

PRACTICIAN IN MEDICINA

COMPLEMENTARA /ALTERNATIVA

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6
34 PSIHOLOG

Lege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8

35 RESTAURATOR Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
36 SOCIOLOG

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37 SPECIALIST IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI SI URBANISMULUI

Legea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38

38

TEHNICIAN DE PROTEZE SI ORTEZE

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

TEHNICIAN DE APARATURA MEDICALA

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39

TRADUCATOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTITIEI

Lege nr. 178/1997pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹