dianex

Liber Profesionist – Regim Juridic în România – Exemple practice

30 octombrie 2016|
liber profesionist

Conform cod fiscal art.7 pct.34 sunt profesii liberale acele ocupatii exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;

Liber Profesionist – Cadru Legal

Conform Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale – orice profesie exercitata pe baza unor calificari profesionale corespunzatoare, cu titlu personal, sub propria responsabilitate si independenta din punct de vedere profesional, oferind servicii intelectuale si conceptuale în interesul clientului si al publicului. Exercitarea profesiei poate fi supusa, în statele membre, în conformitate cu tratatul, unor obligatii legale specifice, bazate pe legislatia nationala si reglementarile stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de catre organismul profesional reprezentativ competent, care garanteaza si amelioreaza gradul de profesionalism, calitatea serviciilor si confidentialitatea relatiilor cu clientul.

Curtea Europeana de Justitie(cazul 267/99- Adam) a dat o alta definitie pentru profesiile liberaleProfesiile liberale mentionate ……..sunt activitati care presupun un caracter intelectual pronuntat, reclama un nivel intalt de calificare si sunt, de regula, subiect de clara si stracita reglementare profesionala. In exercitarea unor astfel de activitati, elementul personal este de o importanta speciala si o asemenea exercitare implica intotdeauna un grad mare de independenta in realizarea activitatilor profesionale”.

Concluzie

Liber Profesionist este persoana care care desfășoara în mod independent o activitate reglementată de un Organism Profesional în baza unei legislații specifice.

Câteva exemple de activităti care nu sunt Liber Profesionisti în înțelesul legii: actorii, pictorii, instalatorii, electricienii, programatorii etc.

Diferente între Liber Profesionist și Persoana Fizică Autorizată

 • Înregistrarea la Registrul Comertului
  • Liber Profesionistii NU se înregistrează
  • P.F.A.-ul se înregistrează
 • Răspunderea fata terti
  • Ca Liber Profesionistii răspunzi în limita patrimoniului de afectatiune profesional
  • P.F.A.-ul răspunde cu întreg patrimoniul personal
 • Reglementarea activitatii
  • Liber Profesionistii au activitatea reglementată de organismul profesional din care fac parte (ex: Barou, CECCAR, Colegiul Medicilor, etc) si legislatia specifică profesiei
  • PFA-urile au activitatea reglementată de legislatia comercială si fiscală generală
 • Pregatirea profesionala
  • Liber Profesioniștii au obligatoriu un grad înalt de pregatire si calificare
  • PFA-ul pot avea si nivele reduse de pregatire si calificare
 • Case de marcat

Criterii de încadrare Liber Profesionisti – Conditii de independență

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective. În categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu: veniturile obţinute de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii şi a îndeplinirii a cel puţin 4 din următoarele criterii:

 1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
 2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
 3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
 4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
 5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
 6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
 7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente, fiind impozitate în sistem real.

Liber profesioniștii NU se înregistrează la Registrul Comertului.

Pentru desfășurarea profesiei in mod individual, liber profesioniștii se înregistrează doar la ANAF.

Persoanele care obţin venituri din profesii liberale, au obligaţia depunerii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul de desfăşurare a activităţii:

 • ,,Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi
  economice în mod independent sau exercită profesii libere” – formularul 070;
 • Contract folosință (închiriere sau comodat) pentru spatiul unde își desfășoara activitatea;
 • Documentele de acces în profesie eliberate de ogranismul profesional care reglementează profesia (Colegiul Medicilor, Barou, CECCAR, etc)

Raspunderea Liber Profesionistilor

O diferenta importanta intre raspunderea liberi profesionistilor si a celorlate tipuri de persoane care desfasoara activitati independente o constituie raspunderea fata de creditori, existand o diferenta legala esentiala între patrimoniul de afectatiune profesional si patrimoniul de afectatiune al comerciantului persoana fizica (PFA, II, IF).

Conform prevederilor art. 2324 alin. (4) C. civ. si art. 728 alin. (1) C. proc. civ., bunurile, care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectata exercitiului unei profesii autorizate de lege, pot fi urmarite numai de creditorii ale caror creante s-au nascut în legatura cu profesia respectiva; acesti creditori nu vor putea urmari celelalte bunuri ale debitorului. Deci datoriile unui liber profesionist (contabil, medic, avocat, etc.) se clasifica de drept în profesionale si private, iar analog si bunurile sale descriu doua mase distincte.

Sub aspectul efectelor juridice, se remarca impermeabilizarea deplina a patrimoniului personal al profesionistilor, creditorii profesionali ai acestora au drept de gaj general numai asupra patrimoniului de afectatiune, cu excluderea oricarui drept asupra bunurilor din patrimoniul personal al profesionistului.

Regim Juridic Liber Profesionist  – Exemplu raspundere

Un exemplu elocvent il reprezinta situatia unui medic care are constituit un patrimoniu de afectatiune compus din stetoscop si unele tratate de specialitate si se face vinovat de malpraxis. Acestuia i se atrage raspunderea civila delictuala pentru decesul unui pacient fiind obligat la plata unor daune catre rudele victimei. Aplicandu-se art. 2324 alin. (4) C. civ, rudele victimei nu pot cere executarea silita a bunurilor personale ale medicului (casa, masina, terenuri, etc) pentru acoperirea daunelor stabilite de instanta, ele avand dreptul de a se indrepta doar impotriva stetoscopului si a tratatelor de specialitate de specialitate.

Un liber profesionist poate angaja personal cu contract individual de munca in limitele legislatiei care reglementeaza acea profesie. De regula un liber profesionist poate angaja personal auxiliar : secretara, personal administrativ, etc.

O alta particularitate privind raspunderea liber profesionistului o constituie raspunderea disciplinara, care in functie de regulamentul de organizare a corpului/organizatiei profesionale care reglementeaza profesia poate fi:

 • mustrare
 • avertisment;
 • vot de blam;
 • suspendare temporara;
 • retragerea calitatii de membru;

LISTA ORIENTATIVA A PROFESIILOR LIBERALE SAU CARE SE EXERCITA  IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE, FARA INREGISTRAREA IN REGISTRUL COMERTULUI

Denumire profesie/ocupatie Act normativ
ARHITECT Legea nr. 184/2001, privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 9-12, art. 17
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ,
ASISTENT MEDICAL
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 si art. 16
ASISTENT SOCIAL Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor, art. 20 Ordinul nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009 Ordin nr. 1767 din 6 octombrie 2009privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
AUDITOR FINANCIAR Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar
AVOCAT Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare – art. 1 alin. (1)
BIOCHIMIST în sistemul sanitar Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din Romania – art. 3, art. 4, art. 7

BIOLOG în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din Romania – art. 3, art. 4, art. 7
CHIMIST în sistemul sanitar Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor,Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din Romania – art. 3, art. 4, art. 7
CONSERVATOR Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile ulterioare, art. 28
CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALA Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, republicata în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20
CONSULTANT FISCAL Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala,cu modificarile ulterioare – art.9
CONTABIL AUTORIZAT Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata – art.3 si art. 10
DETECTIV PARTICULAR Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicata, art. 2
DIRIGINTE DE SANTIER Ordin MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
EXECUTOR JUDECATORESC Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare – art.12 si art. 16
EXPERT CONTABIL Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata – art.3 si art. 6
EXPERT CRIMINALIST Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 3-5, art. 10

EXPERT TEHNIC JUDICIAR

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara – art. 29 Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vanatoare” – art. 8 Ordinul Ministerului Economiei si Comertului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului în vederea atribuirii calitatii de expert tehnic extrajudiciar
FARMACIST Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania, art.574 si art. 586
FIZIO-KINETOTERAPEUT

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical modificata prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sanatatii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

GEODEZ Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 231/13.04.2010
INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUAL Ordin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
LOGOPED

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical modificata prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sanatatii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

MOASA Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 si art. 16
MEDIATOR Lege nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
MEDIC Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania – art. 383
MEDIC DENTIST Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania – art. 476, art. 482, art. 514
MEDIC VETERINAR Lege nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata în temeiul art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificarile ulterioare – art. 1
NOTAR PUBLIC Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, cu modificarile ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
OPTICIAN-OPTOMETRIST

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical modificata prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sanatatii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

PRACTICIAN IN INSOLVENTA

Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa, cu modificarile ulterioare – art. 3 pct. 27

PRACTICIAN IN MEDICINA

COMPLEMENTARA /ALTERNATIVA

Lege nr. 118/2007 privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa – art. 6
PSIHOLOG Lege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare – art. 7, art. 8
RESTAURATOR Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile ulterioare, art. 28
SOCIOLOG

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical modificata prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sanatatii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI SI URBANISMULUI Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 38

TEHNICIAN DE PROTEZE SI ORTEZE

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

TEHNICIAN DE APARATURA MEDICALA

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical modificata prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sanatatii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

TRADUCATOR / INTERPRET AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTITIEI

Lege nr. 178/1997pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) si (3) si art. 6^¹

Articole despre Consultanță În Afaceri

Go to Top