dianex

Număr EORI obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2021. Importul și exportul de produse în relația cu Regatul Unit.

24 decembrie 2020|Tags: |
numar eori

La data de 1 februarie 2020 Regatul Unit decide să se retragă din Uniunea Europeană, devenid o țară terță. Având în vedere că perioada de tranziție prevăzută în Acordul de retragere se încheie la data de 31 decembrie 2020, rezulta că începând cu data de 01.01.2021 pentru mărfurile transportate către și din Regatul Unit vor fi întocmite formalități vamale și obținerea unui număr EORI.

Persoanele fizice sau juridice care nu au desfășurat operațiuni vamale și prin urmare nu au avut nevoie de numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI), dar urmează ca începând cu data de 01.01.2021 să desfășoare operațiuni de import sau export cu Regatul Unit este necesar să obțină un cod EORI.

Cod EORI GB Online în 24 de ore

Obținem Cod EORI de la Direcția Vamală si autoritățile Regatului Unit
Comanda Online Cod EORI

Numărul, sau cum mai este cunoscut, codul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Persoanele obligate să obțină un număr EORI sunt:

 • operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiuni de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Uniunii);
 • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

O variantă foarte simplă și rapidă pentru completarea cereri de atribuire a numărului EORI online este platforma www.dianex.ro care facilitează obținerea rapidă a codului EORI.

Cererea completată de consultanții Dianex se primește pe email, se tipăreşte, se semnează de către solicitant şi se transmite pe email. Dianex depune dosarul la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială are sediul/reşedinţa persoana respectivă, în cazul persoanelor stabilite în România.

Documente necesare pentru agentii economici

În cazul operatorilor economici care sunt stabiliţi în țara noastră, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente:

 1. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de organul fiscal competent, după caz;
 3. documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
 4. actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Documente necesare numar EORI pentru persoanele altele decât operatorii economici

În situaţia persoanelor altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente:

 1. documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
 2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de organul fiscal competent, după caz;
 3. documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b);
 4. un document de identitate care să aibă înscris CNP, în cazul persoanelor fizice.

Documente necesare numar EORI pentru persoanele care nu sunt stabilite în Uniunii Europene

În cazul persoanelor care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente:

 1. documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
 2. certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz;
 3. documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
 4. o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

Menționăm că pentru efectuarea formalităților vamale în Regatul Unit, societățile de transport și operatorii economici vor avea nevoie de un număr EORI obținut în Regatul Unit.

În ceea ce privește persoanele stabilite în Regatul Unit, menționăm următoarele:

 • La încheierea perioadei de tranziție, numerele EORI din Regatul Unit vor înceta să mai fie valabile în Uniune și vor fi anulate în sistemul IT relevant EOS/EORI. După încheierea perioadei de tranziție, persoanele stabilite în Regatul Unit sau într-o altă țară terță care au un sediu permanent într-un stat membru, astfel cum este definit la art. 5 punctul 32 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Codul vamal al Uniunii), trebuie să se înregistreze, în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii, la autoritățile vamale din statul membru în care este situat sediul permanent. Persoanele care nu au un sediu permanent într-un stat membru trebuie să se înregistreze, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, la autoritatea vamală competentă din statul membru care răspunde de locul în care depun pentru prima dată o declarație sau o cerere pentru obținerea unei decizii.
 • Autoritățile vamale din statele membre pot să accepte cererile depuse deja înainte de încheierea perioadei de tranziție și să le atribuie numere EORI având ca „dată de începere a numărului EORI” data care urmează datei de încheiere a perioadei de tranziție sau o dată ulterioară, în conformitate cu cererile persoanelor în cauză.
Go to Top