dianex

Autorizare Direcția Agricolă

8 noiembrie 2015|Etichete: |

Conform Ordin 224/2008 vanzarea cu amanuntul a vinului de masa vrac se face dupa obtinerea documentului Autorizare Directia Agricola si indeplinirea unor conditii de comercializare.

Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie agricolă, depozitare, procesare şi comerţul cu cereale şi produse procesate din cereale şi sunt obligatorii pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianţii, denumiţi în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.

Documente necesare obtinerii autorizatiei

 • Certificat Unic de Inregistrare
 • Certificat Constatator pentru spatiul unde se comercializeaza vinul in care sa fie autorizat CAEN 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 • Registru Special pentru inregistrarea avizelor;

Obligatii:

 • Cand cumpara vinul, trebuie sa luata factura si aviz de insotire a vinului INREGISTRATE ( la Directia Agricola si de Furnizor)
 • Pana pe data de 10 ale lunii urmatoare trebuie sa inregistreze toate avizele de insotire a vinului din luna respectiva la Directia Agricola –NU MAI TARZIU

Conditii de autorizare

(1) Comercializarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac se face exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului.

(2) În spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac este interzisă comercializarea produselor alimentare şi nealimentare neambalate.

(3) Pentru menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor de masă supuse comercializării cu amănuntul, spaţiile comerciale destinate acestui scop trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă corespunzătoare, precum şi următoarele condiţii minime de dotare:

 • sistem de ventilaţie;
 • sistem de menţinere a unei temperaturi optime;
 • sistem de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • pardoseală din materiale minerale (gresie, faianţă etc);
 • vase confecţionate din materiale care să nu contribuie la deprecierea produsului depozitat (lemn, sticlă, inox, polistif);
 • certificat de litrare, pentru recipientele cu o capacitate mai mare de 300 litri.

(4) Vasele din care se comercializează cu amănuntul vinul de masă în vrac vor fi etichetate vizibil şi lizibil pentru cumpărător, iar în sistemul de etichetare vor fi cuprinse minimum următoarele indicaţii:

 • categoria de calitate – vin de masă;
 • tipul de vin dat de conţinutul în zahăr: sec, demisec, demidulce, dulce;
 • culoarea vinului supus comercializării;
 • anul de producţie;
 • furnizorul şi numărul autorizaţiei acordate pentru spaţiul de comercializare.

(5) În cazul utilizării recipientelor cu capacitate mai mare de 500 litri, este obligatorie asigurarea protecţiei antioxidante prin utilizarea de gaz inert (CO2, N2 etc.).

(6) În spaţiile comerciale autorizate pentru vânzarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac este interzisă depozitarea permanentă sau temporară a altor loturi de vin de masă în vrac decât cele destinate comercializării.

(7) Efectuarea, în spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă, a oricăror practici şi tratamente oenologice aprobate prin Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, este interzisă.

(8) Comercianţii cu amănuntul de vin de masă în vrac au obligaţia efectuării recepţiei cantitative şi calitative a vinului aprovizionat, înainte ca acesta să fie supus comercializării cu amănuntul.

(9) Recepţia calitativă se face în momentul aprovizionării şi constă în prelevarea de probe şi transmiterea unei probe prelevate la un laborator autorizat, în vederea efectuării analizelor fizico-chimice şi organoleptice.

(10) Comercializarea cu amănuntul a vinului de masă în vrac în pieţe, târguri, oboare, pe marginea şoselelor, în spaţii improprii este interzisă şi se sancţionează contravenţional conform art. 51 lit. k) şi art. 52 lit. c)din Legea nr. 244/2002, republicată.

Articole despre Consultanță În Afaceri

Go to Top