Acte necesare înființare Firma (SRL).
Explicații pentru fiecare situatie

Acte necesare înființare Firma (SRL).
Explicații pentru fiecare situatie

Acte necesare infiintare firma

La înființarea unei firme sunt necesare urmatoarele acte:

Documentul care produce cele mai mari dureri de cap pentru intreprinzătorii care vor să-și deschidă o afacere este documentul de proprietate al imobilului unde se va stabile sediul social.

Un SRL își poate găzdui sediul la cabinetul unui avocat. Într-un imobil își pot stabili sediu social un număr nelimitat de SRL-uri

Copie Carte Identitate Asociați / Administratori

Se poate folosi la inregistrarea unui SRL, cartea de identitate sau paşaportul asociaților și administratorilor

Copia actului de identitate depusă la dosar va fi certificată ”Conform cu originalul” de catre reprezentantul SRL -ului și semnată de către acesta.

Act dovadă proprietate imobil unde se stabilește sediul social

Copie acte proprietate imobil in care vreti sa stabiliti sediul social (chiar daca asociatii nu sunt proprietarii acelui imobil). Vom enumera o serie dintre posibilele tipuri de acte, fără ca aceasta lista sa fie considerata completa:

  • contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o unitate de stat sau cu o persoana juridica sau fizică
  • extras carte funciara obținută online
  • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
  • extras de carte funciară
  • dispoziţia Primăriei de restituire a imobilului
  • proces-verbal de predare a imobilului eliberat de Serviciul Executori Judecătoreşti
  • contract de construire încheiat cu o firmă de construcţii
  • contract de vânzare-cumpărare sau act donaţie în formă autentică notarială
  • certificat de moştenitor care să ateste faptul că apartamentul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire
  • hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj, etc., în baza căreia a fost atribuit dreptul de proprietate şi posesie actualului proprietar

Dacă imobilul se află în mediul rural și actul de proprietate nu are adresa actualizata și/sau completă, (eventuale schimbari de strazi sau numar) se poate obtine o adeverinta de la Primarie, eliberata pe numele proprietarilor în care să se menționeze adresa completă a imobilului (judet, comuna, sat, strada, numar, etc); – Model adeverinta Primarie.

Copia actului de proprietate depusă la dosar va fi certificată ”Conform cu originalul” de catre reprezentantul SRL -ului și semnată de către acesta.

Sediul SRL-ului va fi stabilit în localitatea unde își are adresa imobilul ales pentru sediu social, indiferent de domiciliul din cartea de identitate a asociatii/administratorii.

Este recomandat ca înainte de orice demers privind infiintarea unui SRL, să se identifice o soluție pentru stabilirea sediului social al viitorului SRL. Acest lucru este necesar deoarece toate demersurile privind înregistrarea SRL-ului se vor face la Oficiul Registrului Comețului din județul în care se stabilește sediul.

Copie acte identitate proprietari

Copiile actelor de identitate pentru proprietarii imobilului unde se stabileste sediul profesional sunt necesare pentru intocmirea contractului de comodat. Comodatul este intocmit de Dianex fara costuri suplimentare.

Nu are importanta cine este proprietarul imobilului. Poate fi o persoana diferita de asociati și administratori.

Scris de: