Ploiesti, str. Plugarilor 2-4 (langa spital Mediurg)

0721 321 348

Ploiesti
Str. Plugarilor nr.2-4
Mobil: 0721 321 348

Conform OUG 99/2000:

"Orice exercitiu comercial se desfasoara numai de catre comercianti autorizati în conditiile legii." "Activitatea comerciala, in sensul prezentei ordonante, se exercita cu referire la produsele alimentare, nealimentare si la serviciile de piata prevazute in anexa la prezenta ordonanta"

     Persoanele a caror activitate se incadrează in grupele:

  • 561 - Restaurante;
  • 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
  • 932 - Alte activitati recreative si distractive

datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:

  1. pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv;
  2. intre 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2.

Nivelul taxei se stabileste prin hotarare a consiliului local.

Contact Autorizari

Telefon/Fax:
0344 807 370 interior 1

Mobil:
0748 033-068

Email:
onrc@dianex.ro