Incepand cu data de 07 August 2017, odata cu publicarea Ordonantei de Urgenta nr. 53/2017 (frumoasa coincidenta de numar) se modifica si completeaza Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

In nota de fundamentare a ordonantei de urgenta reiese ca, inspectorii de munca au identificat numeroase situatii in care angajatorii utilizau mai mult de 5 persoane, fara incheierea unui contract individual de munca. Din analiza modului de solutionare a acestor dosare penale, in cvasitotalitatea cazurilor, organul de cercetare penala si instanta de judecata au pronuntat solutii de neincepere a urmaririi penale sau de achitare, dupa caz, in considerarea lipsei de pericol social al faptei. Astfel, se abroga alin.4 al articolului 264 din Codul Muncii: nu mai constituie infractiune primirea la munca a mai mult de 5 persoane, fara incheierea unui contract individual de munca, excepandu-se situatia in care se primeste la munca o persoana aflata in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane.

Avand in vedere ca pana la data de 07.08.2017 legislatia romaneasca nu prevedea o definitie a muncii nedeclarate, Codul muncii sanctionand doar fapta de a primi la munca o persoana fara incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca anterior inceperii activitatii, OUG 53/2017 vine cu o serie de completari. Astfel se considera munca nedeclarata:

 1. primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;
 2. primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
 3. primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;
 4. primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.”

Pentru nerespectarea literelor a, b, si c, inspectorul de munca poate dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, pana la achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce se demonstreaza ca s-au remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitatea nedeclarata. Practic angajatorul caruia i se suspenda activitatea pentru munca nedeclarata, are obligatia sa intocmeasca contract individual de munca (sau document de incetare a suspendarii C.I.M.) cu data de la care salariatul se afla in unitate, sa intocmeasca declaratia 112 sau rectificativa la declaratia 112 pentru acea perioada si sa plateasca contributiile aferente.

Codul muncii in varianta veche nu permitea contravenientului sa achite, jumatate din minimul amenzii stabilite de actul normativ, in 48 de ore de la primirea procesului-verbal pentru munca nedeclarata, astfel contravenientul nu era stimulat sa plateasca benevol amenda contraventionala, ci, dimpotriva, determina cresterea numarului de contestatii in instanta cu efect negativ asupra incarcarii rolului instantelor de judecata si mai ales de diminuare a incasarilor la bugetul de stat. Incepand cu aparitia OUG 53/2017, contravenientul are dreptul de a achita, jumatate din minimul amenzii stabilite de actul normativ, in 48 de ore de la primirea procesului-verbal pentru munca nedeclarat.

Din punct de vedere birocratic, codul muncii se completeaza cu obligatia angajatorilor de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc. Aceasta noua obligatie ne duce cu un pas inapoi in dorinta de modernizare a institutiilor, deoarece orice inspector printr-un simplu telefon poate verifica in timp real daca persoanele identificate la un loc de munca au contractele inregistrate in REGES, sau nu. Asa cum este reglementata aceasta obligatie va aduce la un stres suplimentar din partea angajatorilor care presteaza activitatea in locuri nedefinite: reparatii la domiciliu, curatenie in apartamente si birouri, vanzatorii ambulanti, etc., pentru ca in afara uneltelor specifice activitatii trebuie sa-i mai puna in trusa de scule si o copie a contractului individual de munca. Din pacate, salariatiilor li se intampla sa piarda la locurile de activitate unelte valoroase; va imaginati cu cata grija vor pastra acele contracte de munca a caror pierdere va aduce angajatorului o amenda de pana la 10.000 lei. Practic, aceasta prevedere este inutila si paguboasa.

Cea mai sensibila modificare a codului muncii prin aparitia OUG 53/2017 o reprezinta obligatia angajatorului de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru. Revenind la afacerile care se desfasoara in afara sediilor sau punctelor de lucru precum: reparatii la domiciliu, comis-voiajori, curatenie la domicilii sau birouri, etc, tinerea unei astfel de evidenta devine o provocare majora pentru orice angajator. Practic ar trebui intocmita o astfel de evidenta cu ora de incepere si ora de plecare pentru fiecare locatie in care isi vor desfasura activitatea salariatii firmei, ceea ce ar insemna un consum de timp si in egala masura de bani, foarte mare pentru intocmirea acestor evidente. Deci, noua obligatie este una excesiva care sigur nu va deranja pe angajatorii care folosesc munca „la negru” si va apasa si mai mult pe cei de buna-credinta care vor sa-si declare toate obligatiile la stat.

Deoarece a devenit o practica ca unii angajatori sa incheie cu salariatii contracte individuale de munca cu timp partial, in unele situatii chiar de 1 ora, desi angajatii presteaza program complet de 8 ore, legiuitorul, prin OUG 53/2017, va considera munca nedeclarata prezenta salariatilor, angajati cu timp partial, la locul de munca in afara programul stabilit si inscris in C.I.M.

     Incepand cu 07.08.2017 orice modificare a elementelor din contractul individual de munca enumerate mai jos se va face printr-un act aditional la contract anterior producerii modificarii:

 1. identitatea partilor;
 2. locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 3. sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 4. functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 5. criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 6. riscurile specifice postului;
 7. data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 8. in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 9. durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 10. conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 11. salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 12. durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
 13. indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 14. durata perioadei de proba.

Consider o scapare a ordonantei neincluderea in elementele contractului individual de munca care trebuie sa se produca ulterior incheierii actului aditional la C.I.M., a repartizarii programului de lucru pentru salariatii cu timp partial.