Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Vezi feedback-ul clienților noștri!

Comandă Schimbare Sediu Social!
Plata cu Card sau O.P.

0.00 lei

Schimbare Sediu Social Firmă

425Lei
 • Clientul depune dosarele la Registrul Comerțului

 • Completăm toate documentele necesare pentru schimbarea sediului

 • Asigurăm consultanță

 • Costuri Suplimentare:
  Aproximativ – 250 lei taxă O.R.C.

Schimbare Sediu Social Firmă

500Lei
 • Dianex depune dosarele la Registrul Comerțului

 • Completăm și depunem toate documentele necesare pentru schimbarea sediului

 • Asigurăm consultanță

 • Costuri Suplimentare:
  Aproximativ – 250 lei taxă O.R.C.

100% Online! Fără Notar sau alte deplasări!

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

100% Online! Fără Notar sau alte deplasări!

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

schimbare sediu social

Dorești schimbarea sediului social pentru un PFA sau I.I.? Comandă aici!

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni   Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni-Vineri : 08.00-17.00

Pași modificare adresă sediu firmă

Comunicarea documentelor necesare

Se vor transmite pe email următoarele documente:

 • Copie C.I. administrator SRL, cu mențiunea ”Conform cu originalul„ și semnat de către acesta.
 • Copie C.I. asociați, cu mențiunea ”Conform cu originalul„ și semnat de către acesta.
 • Copie act proprietate pentru noua adresă a sediului + copie CI proprietari în vederea întocmirii contractului de comodat sau de închiriere.
 • Dacă noul sediu se află la bloc și se desfășoară activități economice în acel sediu, trebuie Acceptul de la Asociația de Proprietari.

Întocmire dosar și depunere la O.R.C.

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare schimbarii adresei sediului firmei.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi, prin email.

După primirea actelor semnate le vom depune la Registul Comertului din județul în care este stabilit sediul social al firmei.

Primirea documentelor

Veți primi actele emise de O.R.C, pe email si/sau Poștă sau le ridicați direct de la biroul de eliberări acte al instituției.

Notificare ANAF privind schimbare sediul social al firmei

În 15 zile de la eliberarea documentelor de către Registrul Comerțului, este obligatorie norificarea ANAF in județul în care este stabilit sediul, prin depunerea declaratiei 050

Dosarul pentru ANAF trebuie sa conțină pe lângă declarația 050:

 • Rezolutie ONRC;
 • Certificat Constatator cu adresa noului sediu;
 • Contract folosință pentru noul sediu;
 • Certificat Înregistrare

Schimbarea Sediului la SRL – Formalități de îndeplinit ulterior

Obținere Aviz Funcționare Primărie

Dacă la sediul firmei se desfășoară activităti care, conform Ordonanței Guvernului Nr. 99/2000, trebuie să obțină Aviz program de functionare va depune documentele în maxim 15 zile de la data schimbării.

Acte necesare:

 • cerere tip – Formular predefinit
 • acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor
 • acordul asociației de proprietari/locatari nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în situația în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari și acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal și vertical cu destinație de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor, când unitatea se află la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în cazul în care președintele asociației de proprietari/locatari refuză să dea acordul.
 • dovada deţinerii legale a bunului imobil edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate -Extras de carte funciară
 • certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Turism, pentru unitățile de cazare – copie Formular predefinit
 • contract de salubrizare -copie Formular predefinit –
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – referitor la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare;( se completeaza cu ” dețin/nu este cazul”).

Documente si evaluare riscuri SSM

Pentru noua locație trebuie întocmită evaluarea privind prevenirea în domeniul Sănătății și Securității în Muncă, tinând cont de riscurile, echipamentele de muncă si mediul noului sediu social.

Se va întocmi noul set de documente SSM cu noua adresă a sediului social.

Analiza de risc la securitate fizică

Analiza de risc la securitate fizică este obligatorie pentru toate societățile comerciale și punctele de lucru aferente, pentru organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, precum si pentru alte organizatii care detin bunuri sau valori cu orice titlu.

Aceste prevederi sunt aplicabile indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori de asociere si de modul de detinere a bunurilor si valorilor.

Schimbarea adresei pe casa de marcat folosită

La schimbarea sediului este obligatoriu ca antetul bonului fiscal emis de casa de marcat instalată la sediu să conțină noua adresă. Această procedură se va face doar de o unitate service autorizată pentru modelul de aparat fiscal folosit.

Actualizare datelor la bancă

În termen de 15 zile de la schimbarea adresei sediului social este obligatorie actualizarea datelor la banca / băncile unde aveți deschis cont bancar.

Trebuie să prezentați în original