Servicii de schimbare sediu social la ONRC online în toate județele țării.

Dvs. nu trebuie sa completati nimic! Noi completam toate documentele și le depunem la ONRC!

schimbare sediu social

Ești interesat de Schimbare Sediu Social?
Completează formularul!

0.00 lei

Schimbare Sediu Social în același județ

350Lei
 • Consultanta initiala – explicam obligatiile si documentele necesare
 • Completam toate documentele necesare pentru depunerea la O.N.R.C.
 • Intocmirea si depunerea dosarului este asigurata de consultantii Dianex.
 • COSTURI SUPLIMENTARE
 • Aproximativ – 183 lei Taxele ONRC
 • Optional 7,68 lei – taxa postala

Schimbare Sediu Social în alt județ

400Lei
 • Consultanta initiala – explicam obligatiile si documentele necesare
 • Completam toate documentele necesare pentru depunerea la ONRC
 • Intocmirea si depunerea dosarului este asigurata de consultantii Dianex.
 • COSTURI SUPLIMENTARE
 • Aproximativ – 183 lei Taxele ONRC
 • Optional 7,68 lei – taxa postala

Pași modificare adresă SRL

Comunicarea documentelor necesare

Se vor transmite pe email următoarele documente:

 • Copie C.I. cu mențiunea ”Conform cu originalul„ și semnat de reprezentant
 • Act Constitutiv actualizat
 • Certificat Înregistrare
 • Certificatele Constatatoare pentru sediu si (dacă este cazul) pentru ambulant si eventuale puncte de lucru. Aceste certificate au fost obținute la inființarea firmei – model Certificat Constatator
 • Copie act proprietate pentru noua adresă a sediului + copie CI proprietari în vederea întocmirii contractului de comodat sau de închiriere.

Întocmire dosar și depunere la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare schimbarii adresei sediului firmei.

Noi completăm toate actele necesare, pe care le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi, prin email.

După primirea actelor semnate le vom depune la Registul Comertului din județul în care este stabilit sediul social al firmei.

Primirea documentelor

Veți primi actele emise de ONRC, pe email si/sau Poștă.

Notificare ANAF

În 15 zile de la eliberarea documentelor de către Registrul Comerțului, este obligatorie norificarea ANAF in județul în care este stabilit sediul, prin depunerea declaratiei 050 

Dosarul pentru ANAF trebuie sa conțină pe lângă declarația 050:

 • Rezolutie ONRC;
 • Actul constitutiv actualizat;
 • Certificat Constatator cu adresa noului sediu;
 • Contract folosință pentru noul sediu;
 • Certificat Înregistrare

Durată

Durata de soluționare de la momentul depuneri dosarului la ONRC este în general de 3-4 zile pentru schimbarea sediului în același județ si 8-10 zile pentru schimbarea sediului în alt județ. Termenele pot fi prelungite în situația unor amânări dispuse de juriștii ONRC.

Schimbarea Sediului la SRL – Formalități de îndeplinit ulterior

Obținere Aviz Funcționare Primărie

Dacă la sediul firmei se desfășoară activităti care, conform Ordonanței Guvernului Nr. 99/2000, trebuie să obțină Aviz program de functionare v depune documentele în maxim 15 zile de la data schimbării.

Acte necesare:

 • cerere tip – Formular predefinit
 • acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor
 • acordul asociației de proprietari/locatari nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în situația în care nu este constituită asociaţie de proprietari/locatari și acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal și vertical cu destinație de locuință și declarația pe propria răspundere a solicitantului cu privire la autenticitatea acordurilor, când unitatea se află la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective – formular tip sau Declarație pe propria răspundere, în cazul în care președintele asociației de proprietari/locatari refuză să dea acordul.
 • dovada deţinerii legale a bunului imobil edificat conform legislației în vigoare și încadrarea activității solicitate pentru autorizare în reglementările urbanistice aprobate -Extras de carte funciară
 • certificat de clasificare/autorizație provizorie de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Turism, pentru unitățile de cazare – copie Formular predefinit
 • contract de salubrizare -copie Formular predefinit –
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – referitor la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare;( se completeaza cu ” dețin/nu este cazul”)
  8 fotografii fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul și interiorul unităţii supuse autorizării Formular predefinit –
  9 dovada achitării taxei – copie Formular predefinit –
  10 declaratie-consimtamant GDPR

Documente si evaluare riscuri SSM

Pentru noua locație trebuie întocmită evaluarea privind prevenirea în domeniul Sănătății și Securității în Muncă, tinând cont de riscurile, echipamentele de muncu si mediul noului sediu social.

Se va întocmi noul set de documente SSM cu noua adresă a sediului social.

Analiza de risc la securitate fizică

Analiza de risc la securitate fizică este obligatorie pentru toate societățile comerciale și punctele de lucru aferente, pentru organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, precum si pentru alte organizatii care detin bunuri sau valori cu orice titlu.

Aceste prevederi sunt aplicabile indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori de asociere si de modul de detinere a bunurilor si valorilor.

Schimbarea adresei pe casa de marcat folosită

La schimbarea sediului este obligatoriu ca antetul bonului fiscal emis de casa de maract instalată la sediu să conțină moua adresă. Acest licri se va face doar de o unitate service autorizată pentru modelul de aparat fiscal folosit.

Actualizare datelor la bancă

În termen de 15 zile de la schimbarea adresei sediului social este obligatorie actualizarea datelor labanca / băncile unde aveți deschis cont bancar.

Trebuie să prezentați în original