Prelungire Sediu sau Punct Lucru PFA sau I.I.

Prelungire Sediu sau Punct Lucru PFA sau I.I.

100% Online în toate județele

100% Online în toate județele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

 • Completezi formularul de comandă cu datele de contact și furnizezi câteva informații.

 • Completăm toate documentele și le trimitem online.

 • Semnezi documentele direct în platforma dianex.ro (nu ai nevoie de semnătură electronică)

 • Depunem dosarul online la Registrul Comerțului din toate județele.

 • În 2 – 3 zile lucrătoare mențiunea este înregistrată. Vei primi rezoluția pentru modificare împreună cu actele mențiunii prin email, semnate electronic de funcționarii de la Registrul Comerțului conform legii 265/2022.

prelungire sediu

Pentru prelungirea sediului sau a unui punct de lucru sunt necesare:

 • copie C.I. titular PFA/I.I.
 • copie act inițial de folosință.
 • copie act adițional prelungire sediu.

Întrebări Frecvente despre Prelungire
Sediu Social / Punct de Lucru PFA / I.I.

Prelungirea valabilității contractului de folosință privind sediul social sau punctul de lucru se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de expirarea contractului inițial.

Dacă inițial s-a încheiat un contract de comodat pentru sediu, la expirarea acestuia, pentru prelungire se poate orice tip de act valabil pentru prelungirea sediului:

 • închiriere;
 • vânzare-cumpărare;
 • asociere în participațiune;
 • etc

Conform Cod procedură fiscală, art. 92 Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați

(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Dacă în termen de 30 zile de la momentul notificării de către ANAF nu se înregistrează mențiunea de prelungire a valabilității sediului la Registrul Comerțului, contribuabilul va fi declarat inactiv.

Inactivitatea firmei se inscrie in cazierul fiscal reglementat prin OG nr. 39/2015, ca un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili.

Valabilitatea unui sediu social deschis la un cabinet de avocatură, conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, NU SE POATE PRELUNGI LA ACELASI CABINET. Este permisă schimbarea sediului social la un alt cabinet de avocatură.

În condițiile în care contractul de asistență juridică beneficiază de o reglementare specială prin Statutul profesiei de avocat, pentru care art. 123 reglementează expres condițiile privind modificarea sa, se consideră că actul adițional de prelungire a contractului încheiat inițial nu constituie un mijloc legal care să permită modificarea contractului, conform art. 104 din Statutul profesiei de avocat.

Exemplu:
Contractul inițial în baza căruia s-a deschis sediul social are valabilitate pâna la data de 31.12.2023. Din anumite cauze (spre exemplu s-au schimbat proprietarii), nu se poate face act adițional de prelungire începand cu data de 31.12.2023. Se va întocmi un contract nou de folosință, cu aceasi adresa dar cu valabilitate începand cu data de 31.12.2023.

În acest caz, deși nu se poate vorbi despre o prelungire, se vor urma aceleași proceduri de înregistrare ca pentru prelungirea de sediu.

Dacă dorești prelungire sediu social sau punct de lucru pentru SRL comandă aici

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni   Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni-Vineri : 08.00-17.00

Pași prelungire sediu / punct de lucru PFA / I.I.

Întocmirea dosarului pentru prelungire sediu PFA / I.I. și depunerea la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu toate documentele obligatorii prelungirii sediului PFA / I.I..

După completarea documentelor necesare la Registrul Comerțului, le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica prin intermediul platformei dianex.ro

După primirea actelor semnate, le vom depune la Registul Comertului din județul în care este stabilit sediul profesional al PFA/I.I.-ului.

Primirea documentelor după înregistrare prelungire sediu / punctul de lucru PFA

În termen de 2-5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la Registrul Comerțului, veți primi actele emise de Registrul Comerțului prin email. Vom asigura consultanța necesară.