Servicii conexe SSM

Servicii conexe SSM

Conform hotararii 355/2007, angajatorul are obligatia sã asigure salariatilor, in baza unui contract de prestari servicii cu un serviciu de medicina muncii, efectuarea controalelor medicale la angajare si periodice . Medicul de medicina muncii are obligatia sa verifice conditiile de muncã si, în functie de expunerea la riscuri, sã stabileascã pentru angajati un pachet minim de investigatii. Acesta trebuie sa fie suficient pentru evaluarea corectã si concretã a conditiei angajatului, în functie de locul de muncã, de pregãtirea profesionalã, dar si de starea sa de sãnãtate la un moment dat. Medicul de medicina muncii are ca atributie supravegherea nu numai a sãnãtãtii individuale, ci si a celei colective, în relatie cu munca si cu mediul de muncã. Obiectivele activitãtii sale sunt promovarea si mentinerea sãnãtãtii fizice, mintale si  sociale a muncitorilor, prevenirea perturbãrii sãnãtãtii, cauzatã de conditiile de muncã, protectia muncitorilor împotriva riscurilor ce rezultã din prezenta unor agenti nocivi pentru sãnãtate, plasarea si mentinerea fiecãrui muncitor la un loc  convenabil aptitudinilor sale fiziologice si psihologice.

Scopul verificarii PRAM este de a obtine un Raport de incercare pentru instalatia electrica testata (sau pentru priza de pamant)care sa ateste ca aceasta functioneaza in parametrii normali .Aceste verificari se fac periodic de cel putin doua ori in intervalul unui an, astfel incat o verificare sa fie facuta in perioada mai secetoasa a anului si o verificare in perioada umeda a anului.Verificarea PRAM in Romania se face dupa STAS 12604/4. Verificarile sunt impuse de legislatie, deoarece, in timp, din cauza imbatranirii materialului dar si ca urmare e eforturilor de functionare, multe din instalatiile electrice isi modifica parametrii. Incarcarea excesiva a circuitelor, imbatranirea izolatiilor, coroziunea, sunt cativa factori care duc in timp la modificarea parametrilor functionali la o instalatie electrica (sau o priza de pamant).

Aceste verificari PRAM sunt impuse de lege deoarece toate instalatiile electrice trebuie sa fie sigure din punctul de vedere al utilizarii lor, mai mult decat atat, instalatiile electrice trebuie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta.

Verificarea PRAM consta intr-o serie de masuratori ce se fac la rezistenta de izolatie, curentul de scurt circuit, impedanta, continuitatea centurii de impamantare, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, si, o serie de teste pentru aparatajul de protectie si pentru disjunctoare diferentiale.

Verificarile in instalatiile electrice trebuiesc efectuate de persoane calificate, atestate ANRE.