dianex

Ce este un cod EORI? Cum se obține codul EORI? – Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici

27 martie 2020|Etichete: , |
cod eori

Codul EORI este un număr unic în U.E. (Uniunea Europeană), pe care direcțiile vamale îl atribuie agenților economici şi altor persoane (persoane fizice, PFA, I.I., ONG-uri, etc), în vederea utilizării acestuia la toate operaţiunile vamale , importuri sau exporturi de bunuri, derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Temeiul legal la nivelul Uniunii Europenel este Regulamentul 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din anul 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Cine este obligat să obţină numărul EORI?

Persoanele stabilite pe teritoriul Uniunii Europene

Agenții Economici cu sediul social legal, sediul central sau un sediu permanent în Uniunea Europeană sunt obligați întotdeauna să fie înregistrați în statul membru în care sunt stabiliți. Și în situația în care prima operațiune vamală are loc în alt stat membru U.E., agenții economici sunt obligați să solicite statului în care sunt stabiliți să le atribuie un număr / cod EORI respectând normele naționale ale statului membru în care au sediul.

Exemplu:

Un SRL cu sediul în România importă produse din China. Produsele sosesc într-o vamă din Germania. În acest caz SRL-ul respectiv trebuie să obțină codul EORI din Romănia înainte de efetuarea formalităților vamale din Germania.

Cod EORI GB Online în 24 de ore

Obținem Cod EORI de la Direcția Vamală si autoritățile Regatului Unit
Comanda Online Cod EORI
Documente necesare pentru EORI:
 • Copie Carte Identitate (dacă solicitantul este persoană fizică)
 • Copie Certificat Înregistrare (dacă solicitantul este S.R.L., S.N.C., S.A., S.C.A., S.C.S., P.F.A., I.I. sau I.F.)
 • Copie Certificat Înregistrare TVA (dacă solicitantul este plătitor de TVA)
 • Copie Certificat TVA Intracomunitar (dacă solicitantul are un astfel de certificat)
 • Copie Act Constitutiv / Statut (dacă solicitantul este S.R.L., S.N.C., S.A., S.C.A. sau S.C.S)

Alte persoane stabilite pe teritoriul Uniunii Europene în afara Agențiilor Economici

Aici sunt cuprinse persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul vamal al Uniunii, o entitate economică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care în conformitate cu legislația națională ca având dreptul de a încheia acte juridice.

Exemple de Asocieri de persoane cărora le este recunoscută capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu au statut de persoană juridică:

 1. Intreprinderile Familiale
 2. Intreprinderile Individuale
 3. Persoanele Fizice Autorizate
 4. Asocierile în participațiune

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene

Agentii economici care nu au sediul pe teritoriul Uniunii europene sau alte persoane care nu au domiciliul stabilit pe teritoriul Uniunii Europene trebuie înregistrați de către autoritatea vamală a statului membru în care aceștia doresc să desfășoare pentru prima dată o formalitate vamală.

Procedura de atribuire a numerelor EORI Online în România

În România, instituția competentă cu înregistrarea şi atribuirea codurilor EORI este Direcţia Generală a Vămilor prin intermediul direcțiilor regionale în a căror rază teritorială îşi au sediul/sunt stabilite persoanele interesate.

Agenții economici cu sediul în România vor depune la direcţia regională vamală cererea împreună cu copii ale următoarelor documente:

 1. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
 3. documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
 4. actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Persoanele, altele decât agenții economici, care sunt stabilite în România, vor depune împreună cu cererea copii ale următoarelor documente:

 1. documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
 2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
 3. documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b);
 4. cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:

 1. documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
 2. certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz.
 3. documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
 4. o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:

 1. documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
 2. certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz.
 3. documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
 4. o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice .

Forma codului EORI în România

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).
În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:

 • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
 • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
 • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
 • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.

Intrebări frecvente despre EORI

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top