certificat constatator

Tipuri de certificat constatator online care se pot obține prin intermediul INFORCERT

Eliberat în baza legii 26 din 1990

 • Certificat constatator FONDURI IMM

Eliberat în baza legii 26 din 1990

 • Certificat constatator pentru INSOLVENTA

Eliberat în baza legii 26 din 1990

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Certificat constatator DE BAZĂ

Scopurile pentru care se poate solicita certificatul constatator de baza sunt:

 • Accesare Fonduri
 • Accesare Fonduri Europene
 • Administratia financiara
 • Administraţia Fondului pentru Mediu
 • Administrația Finanțelor Publice
 • Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
 • Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale
 • Ambasadă
 • Autoritatea Rutieră Română
 • Autorizare
 • Banca Națională a României
 • Bancă
 • Birou notar public
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • Casa Națională de Pensii
 • Direcţia Generală a Vămilor
 • Eliberare cazier judiciar
 • Fonduri SAPARD
 • Informare
 • Insolvență
 • Inspectoratul General pentru Imigrări
 • Instanță
 • Leasing
 • Licitație
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 • Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale
 • Obținere viză
 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Parchet
 • Poliție
 • Primãrie
 • PSIPAN
 • Registrul Auto Român
 • Registrul Operatorilor Intracomunitari
 • Înregistrare în scopuri de TVA

Certificat constatator FONDURI IMM

Scopurile pentru care se poate solicita certificatul constatator fonduri IMM sunt:

 • Accesare Fonduri
 • Accesare Fonduri Europene
 • Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
 • Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură
 • Fonduri IMM
 • Fonduri SAPARD
 • MINIMIS
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 • Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale
 • Primãrie

Certificat constatator pentru INSOLVENȚĂ

Scopurile pentru care se poate solicita certificatul constatator pentru insolvență sunt:

 • Birou notar public
 • Licitație
 • Procedura de insolventa
 • Tribunal

Tipuri de Certificate Constatatoare – Furnizare informații

Scopurile pentru care se poate solicita furnizarea de informații sunt:

 • informare