Subventii Infiintare Firme

Subventii Infiintare Firme

Înainte să vă înființați o firmă este bine să vă asigurați că sunteți la curent cu posibilitățile de subvenții și la care ați puta aplica:

Conform OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri publicata in Monitorul Oficial 103 din 09 Februarie 2011, firmele au urmatoarele facilitati:

 1. acordarea de catre A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 2. garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul in lei;
 3. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
 4. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii;
 5. consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Obligatii firme debutant:

 1. Asociatul sau asociatii, anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a/au mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
 2. Societatea are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). In cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
 3. Sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;
 4. Sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) si/sau c) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;
 5. Sa reinvesteasca anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
 6. Sa depuna la A.I.P.P.I.M.M. situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres.

Conform H.G nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie, acestia au urmatoarele facilitati: 

 1. se aproba acordarea urmatoarelor scutiri de la plata taxelor si tarifelor in scopul sprijinirii studentilor care vor sa infiinteze o afacere proprie:
 2. taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor;
 3. taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire;
 4. taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;
 5. taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal; 
 6. taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:
  • cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
  •  cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
  • cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.