Servicii Situatii de Urgenta

Servicii Situatii de Urgenta

  1. Intocmirea actelor de autoritate conform Ordin 163/2007 art.20 alin(2) lit. a, b, si c; instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca; reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului; organizarea instruirii personalului;
  2. Executare, la sediul prestatorului, instructajele si verificarile dupa instructajele introductiv generale;
  3. Executare verificarile dupa instructajele periodice;
  4. Asigurarea consultanta, la cererea beneficiarului asupra incheierii de convenţii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin parţilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
  5. Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor si prevenirea situatiilor de urgenta;
  6. Informarea oportuna a factorilor de decizie privind identificarea potentialilor factori de risc ce pot genera situatii de urgenta;
  7. Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau implicate;
  8. Informarea populatiei si a salariatiilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare in situatii de urgenta;
  9. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta;