Cel mai simplu mod de prelungire sediu social / punct de lucru (SRL, PFA, I.I.)

Fără Notar sau alte deplasări!

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Ai întrebări despre serviciile noastre?
Sună! 0721 321 348 – Luni – Vineri : 08.00-18.00

Ești interesat de prelungire sediu 100% Online?
Completează formularul!

0.00 lei

Prelungire Sediu SRL / PFA - Dianex depune dosarul la O.N.R.C.

199Lei
 • Consultanta initiala – explicam obligatiile si documentele necesare
 • Completam toate documentele necesare pentru depunerea la ONRC
 • Intocmirea si depunerea dosarului este asigurata de consultantii Dianex.
 • Transmiterea documentelor pe email

Pași prelungire sediu social SRL sau PFA

Acte necesare prelungire sediu social SRL sau PFA

Se vor transmite pe email următoarele documente:

 • Certificat Înregistrare;
 • Cartea de Identitate a reprezentantului – se va transmite în copie, cu mentiunea “Conform cu originalul” și semnată de reprezentantul firmei;
 • Contractul de folosinta sediu care a expirat. Dacă între timp sediul a mai fot prelungit, se vor transmite si copiile actelor adiționale de prelungire;
 • Actul adițional la contractul de folosință pentru prelungirea perioadei de funcționare a sediului. Act aditional prelungire contract comodat sediu social model

Întocmirea dosarului pentru prelungire sediu social si depunerea la Registrul Comerțului

Cu documentele primite de la dvs. vom întocmi dosarul cu actele necesare prelungirii sediului.

După completarea documentelor necesare la Regitrul Comerțului, le vom trimite prin email către dvs. pentru luarea la cunoștintă si semnare. Actele semnate le veți comunica către noi, prin email.

După primirea actelor semnate, le vom depune la Registul Comertului din județul în care este stabilit sediul SRL – ului / PFA-ului / I.I.-ului.

Primirea documentelor după înregistrare prelungire sediu social

După un termen de 2-5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului, veți primi actele emise de ONRC, pe email sau le veți ridica dvs. direct de la ONRC. Vom asigura toate detaliile.

Întrebări Frecvente despre Prelungire Sediu Social

Care sunt consecințele neprelungirii valabilității sediului social / profesional?

Conform Cod procedură fiscală, art. 92 Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați

(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Dacă în termen de 30 zile de la momentul notificării de către ANAF nu se înregistrează mențiune de prelungire a valabilității sediului la Registrul Comerțului, contribuabilul va fi declarat inactiv.

Inactivitatea firmei se inscrie in cazierul fiscal reglementat prin OG nr. 39/2015, ca un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili.

Pot prelungi valabilitatea sediului deschis la un cabinet de avocatură?

Valabilitatea unui sediu social deschis la un cabinet de avocatură, conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, NU SE POATE PRELUNGI LA ACELASI CABINET. Este permisă schimbarea sediului social la un alt cabinet de avocatură.

În condițiile în care contractul de asistență juridică beneficiază de o reglementare specială prin Statutul profesiei de avocat, pentru care art. 123 reglementează expres condițiile privind modificarea sa, se consideră că actul adițional de prelungire a contractului încheiat inițial nu constituie un mijloc legal care să permită modificarea contractului, conform art. 104 din Statutul profesiei de avocat.

Pot prelungi sediul social daca nu am continuitate între contractele de folosință?

Exemplu:
Contractul inițial în baza căruia s-a deschis sediul social are valabilitate pâna la data de 31.12.2019. Din anumite cauze (spre exemplu s-au schimbat proprietarii), nu se poate face act adițional de prelungire începand cu data de 31.12.2019. Se va întocmi un contract nou de folosință, cu aceasi adresa dar cu valabilitate începand cu data de 25.01.2020.

În acest caz, deși nu se poate vorbi despre o prelungire, se vor urma aceleași proceduri de înregistrare ca pentru prelungirea de sediu.

La prelungirea valabilității sediului pot schimba tipul contractului de folosință?

Dacă inițial s-a încheiat un contract de comodat pentru sediu, la expirarea acestuia, pentru prelungire se poate orice tip de act valabil pentru prelungirea sediului:

 • închiriere;
 • vânzare-cumpărare;
 • asociere în participațiune;
 • etc

Cât costă prelungirea sediului social?

Prelungirea duratei de valabilitate a contractului de folosință al sediului social sau profesional costă 199 lei. Nici un ban în plus!
Taxe Registrul Comerțului prelungire sediu social la SRL sau PFA = 0 lei

Opțional, dacă doriți să primiți actele transmise de ONRC prin Poștă, se va plăti o taxa de 7,68 lei.

Când trebuie înregistrată mențiunea privind prelungirea valabilității sediului social?

Prelungirea valabilității contractului de folosință privind sediul social sau punctul de lucru se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de expirarea contractului inițial.

Ce ar trebui să știu despre prelungirea valabilității sediului social sau a punctului de lucru?

În cazul societăților comerciale (SRL, SNC, SA, etc) nu este necesară decizie asociat unic prelungire sediu social sau hotarârea asociaților pentru înregistrarea mențiunii.