Exista trei tipuri de planuri de protectie impotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri.
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de  depozitare şi de  evacuare  a materialelor clasificate  conform legi ca find periculoase;
c) planul de intervenţie.

Planul de  evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperi, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.

Pe  planurile  de  evacuare  se  indică locul mijloacelor  tehnice de  apărare împotriva  incendilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane  şi alte  sisteme  de alarmare şi alertare  a  incendilor, posibilităţile  de refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţi.

Planurile de depozitare şi de  evacuare  a materialelor clasificate  conform legii ca find  periculoase  se  întocmesc  pentru  fiecare  încăpere  unde  se  află  asemenea materiale.

Planuri de  depozitare  şi de  evacuare  se  întocmesc  şi pentru materialele  şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurări în condiţii de  operativitate şi eficienţă  a  operaţiunilor de  intervenţie  în situaţi de  urgenţă, potrivit legi si se  avizează  de  inspectoratul pentru situaţi de  urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.