Se intocmeste atunci cand un antreprenor / subantreprenor se angajeaza sa realizeze lucrari pe santier. Trebuie intocmit in termen de 30 zile de la data contractarii lucrarii.

Planul propriu de Securitate si sanatate trebuie armonizat cu planul de Securitate si sanatate al santierului.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre antreprenor/subanteprenor, planul propriu de Securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de Securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de Securitate si sanatate sau de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specific in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Planul propriu de Securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori e cazul si trebuie patrat de catre antreprenor timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.