Organizarea apararii impotriva incendiilor

Organizarea apararii impotriva incendiilor

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendilor la locul de muncă are ca scop asigurarea condiţilor care să permită salariaţilor ca, pe baza instruirii şi cu mijloacelor tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune urmatoarele activitati:

– Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
– Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
– Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
– Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
– Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
– Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
– Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
– Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
– Realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
– Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
– Planificarea interventiei salariatilor, in caz de incendiu;
– Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
– Reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;
– Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.