dianex

Organizarea activitatii de Protectia Muncii (SSM)

9 septembrie 2014|Tags: |

Este important de stiut ca activitatea de protectia muncii (SSM) este reglementata de Legea 319/2006, fiind enumerate foarte strict conditiile in care se poate organiza activitatea de SSM. Spre deosebire de alte activitati, unde legiuitorul a fost mai permisiv, conditiile de practicare a unor activitati profesionale fiind practic la indemana oricui, activitatea de protectia muncii are reguli mai stricte de organizare.

Organizarea activitatilor de prevenire si protectie in cadrul societatilor sau persoanelor independente care au salariati, se poate realiza in unul din urmatoarele moduri:

 1. Prin asumarea de catre angajator a atributiilor pentru realizarea masurilor de prevenire. Angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  • Activitatile desfasurate in cadrul unitatii nu fac parte din anexa 5;
  • Isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in unitate;
  • Angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata minima de 40 ore;
  • Numarul maxim de salariati din cadrul unitatii sa sa nu depaseasca 49 lucratori;
 2. Prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatea de prevenire si protectie din cadrul unitatii atunci cand:
  • Angajatorul nu indeplineste una din conditiile enumerate mai sus, astfel incat sa isi poata asuma raspunderea;
  • Numarul salariatilor din unitate este cuprins intre 50 – 249 lucratori;
  • Desemnarea lucratorului / lucratorilor se face pin decizie scrisa a angajatorului;
  • Lucratorul desemnat se alege din randul salariatilor angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga, iar atributiile in domeniul SSM vor fi trecute in fisa de post a salariatului respectiv;
 3. Prin infiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie atunci cand:
  • Numarul lucratorilor din societate este mai mare de 250 lucratori;
  • Lucratorii desemnati pentru a face parte din serviciu intern trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   • Studii in invatamant liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil ethnic;
   • Curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin de 80 ore;
   • Sa fie incadrat in functia de technician in domeniul securitatii si sanatatii in munca sau expert in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  • Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   • absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;
   • curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu o durată de cel puţin 80 de ore;
   • absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
   • Sa fie incadrat in functia de expert in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  • Toti lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa fie angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga.
 4. Prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie pe baza de contract de prestari servicii. Avantajele angajatorilor care opteaza pentru aceste servicii:
  • Asistarea societatii la controale la cererea administratorului;
  • Consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca conducatorilor locurilor de munca pentru efectuarea instruirilor la locul de munca si periodice;
  • Efectuarea instruirilor introductiv – generale la angajare;
  • Intocmirea documentatiei corespunzatoare in domeniul SSM conform obligatiilor din contractul de prestari servicii ;
  • Economie de timp, bani si resurse umane din partea angajatorului;
  • Informarea permanenta cu privire la noutatile din domeniu.
Go to Top