Ploiesti, str. Plugarilor 2-4 (langa spital Mediurg)

0721 321 348

Ploiesti
Str. Plugarilor nr.2-4
Mobil: 0721 321 348

CuprinsTutorialeCatalogul obiectelor de inventar Caracteristicile principale ale unui Obiect (editarea)MiscariPreluare din furnizoriContabilitate 

Articole de tip Obiecte de inventar sunt articolele ale caror cont de reprezentativ (vezi categoria articol ) este marcat cu evidenta Obiecte Inventar

Modulul Obiecte de inventar  ,  permite evidente suplimentare pentru articolele unor anumite categorii de articole , mai concret  :

 • se pot acorda numere de inventar unice
 • se pot comuta intre starile pe stoc sau in folosinta cu ajutorul documentelor de miscare , se poate genera simultan nota contabila
 • se pot transfera obiectele intre locurile de folosinta (gestiuni) , utilizatori (salariati) si C.de cost

Obiectele avand data de achizitie anterioara datei de incepere a evidentei se introduc in Catalogul obiectelor cu functia Adauga
Obiectele avand data de achizitie ulterioara datei de incepere a evidentei se introduc in Catalogul obiectelor automat prin preluare din Furnizori sau cu functia Adauga daca intrarea in patrimoniu se face din alte surse decat Furnizorii
 

Obiectele au stari ce pot fi schimbate in tabul Miscari .
Starile posibile sunt :

 • pe stoc - stare implicita dupa achizitie , d.p.v. contabil , obiectul trebuie sa se afle in soldul contului 303. In aceasta stare poate avea loc de folosinta si C.Cost
 • in folosinta - obiectul este atribuit unui Utilizator (salariat) prin operatia Miscari obiecte. D.p.v. contabil in acest moment obiectul trece pe cheltuiala.Obiectul trebuie ca anterior sa se afle pe stoc. Miscari ulterioare posibile sunt casare, vanzare , intoarcere pe stoc
 • casat sau vandut - obiectul iese din evidenta . Obiectul trebuie ca anterior sa se afle pe stoc. In acest moment se poate trece pe cheltuiala daca acest lucru nu s-a produs anterior (prin dare in folosinta). Nu se mai pot face miscari ulterioare

Circuitul normal al unui Obiect de Inventar este :
receptie (obiectul intra pe stoc) -> dare in folosinta -> retur pe stoc -> scoatere din uz(casare, vanzare)
sau receptie -> Scoatere din uz(casare, vanzare)

Catalogul obiectelor de inventar

Tabelul Catalogului Obiectelor , contine implicit numai articolele aflate pe stoc dintr-o anumita categorie

Denumire functie Explicatii
NC Nota contabila a obiectului pe care ne aflam , generata pe baza miscarilor efectuate in luna de lucru
Adauga Introduce un Obiect de Inventar nou in evidenta
Aveasta operatie nu genereaza Nota Contabila
Pentru obiectele recptionate prin modulul de Furnizori NU se foloseste acest buton , se foloseste functia Importa din tabul din Furnizori
Duplica Se creeaza un Obiect nou cu caracteristicile celui pe care ne aflam in momentul actionarii butonului
Sterge Sterge un Obiect din Catalogul Obiectelor, toate miscarile si Notele contabile acestui obiect  ,daca nici una din operatii nu se afla intr-o peroiada blocata (validata)
Nu se poate sterge nici daca este receptionat intr-o luna blocata
Categorie Filtru pe categorii de articol
Se poate selecta un dintre  Categoriilor de articole marcate cu Evidenta imobilizari
in stoc /folosinta/ toate  Filtru pe starile in care Obiectele de Inventar se afla la sfarsitul lunii de lucru
Denumire camp  
Nr.inventar Numarul de inventar(unic) al obiectului
Document Documentul de receptie in cazul in care Obiectul este preluat din Furnizori
Stare Stare Obiectului luand in considerare toate operatiile pana la sfarsitul lunii de lucru
Val.de inventar Valoare de inventar a Obiectului
Sold 3... Soldul conturilor din clasa 3 pentru Obiect ,calculat pe toate perioadele contabile (deci NU numai pana la sfarsitul lunii), exclusiv receptia
Sold 6... Soldul conturilor din clasa 3 pentru Obiect ,calculat  pe toate perioadele contabile  (deci NU numai pana la sfarsitul lunii), exclusiv receptia
   
   

Caracteristicile principale ale unui  Obiect de inventar

CLICK pentru a mari imaginea Fereastra de editare a Obiectului are ca rol alegerea articolului (obiectului ) ,
 atribuirea numarului de inventar si a valorii de inventar daca obiectul  nu provine din furnizori 
Denumire camp Explicatii
Articol Denumirea obiectului, camp obligatoriu.
Contul reprezentativ al categoriei articolului trebuie sa fie marcat cu evidenta Obiecte Inventar
Nr.inventar

Camp obligatoriu
Nr inventar e unic indiferent de categoria de articol

Cod intern Folosit in filtrare liste
C.Cost implicit  
Observatii  
Caract tehnice Explicatii referitoare la caracteristic tehnice
Intrare in evidenta  
Data achizitiei Camp obligatoriu.
Data nu trebuie sa fie obligatoriu din luna de lucru pentru salvare
Nu poate fi modificat daca Obiectul a fost creat prin import din furnizori
Daca inregistrarea provine din furnizori si in factura se schimba valoarea , actualizarea nu se propaga automat ci la urmatoarea intrare in aceasta fereastra.
Doc.achizitie Camp obligatoriu.
Nu poate fi modificat daca Obiectul a fost creat prin import din furnizori
Daca inregistrarea provine din furnizori si in factura se schimba valoarea , actualizarea nu se propaga automat ci la urmatoarea intrare in aceasta fereastra..
Obs achizitie  
Val.inventar Valoarea de inventar a obiectului
Nu poate fi modificat daca Obiectul a fost creat prin import din furnizori
Daca inregistrarea provine din furnizori si in factura se schimba valoarea , actualizarea nu se propaga automat ci la urmatoarea intrare in aceasta fereastra.
Loc folosinta Se selecteaza un loc din nomenclatorul de Gestiuni
Camp obligatoriu

Nu se pot face modificari in catalog pentru obiectele avand data achizitiei in perioda blocata
Obiectele de inventar nu au operator proprietar

Miscari

Prin miscari se poate schimba starea unui Obiect , Locul de folosinta , Utilizatorul sau Centrul de cost.
Starea unui Obiect intr-o anumita luna este data de ultima operatie existenta  pina in  ultima zi din luna de lucru
Operatiile ce pot fi efectuate sunt :

Operatie Gestiune Utilizator C.Cost Obs Lista document Contabilitate  
Trasnfer Editabila Editabil Editabil permite schimbarea Locului de folosinta, a Utilizatorului sau C.Cost Bon transfer
cod
14-3-3A
se poate face NC daca contul de Obiecte este tinut cu analitice pe gestiuni  
Dare in folosinta NEeditabila
ramane cea veche
Editabil Editabil se permite numai daca obiectul este pe stoc Bon consum
cod 14-3-4/aA
se poate face NC de cheltuiala
NC recomandata :
 603-303 , si  8035-999 extracontabil
 
Trecere pe stoc Editabila Nu Editabil se permite numai daca obiectul este dat in folosinta Bon transfer
cod
14-3-3A
se poate face NC de stornare a cheltuielii
NC recomandata :
 
Casare Nu Nu Nu se permite daca obiectul este pe stoc P.V. de declasare bunuri
materiale 14-2-3/aA
contabil se poate face NC de cheltuiala
NC recomandata :
603-303 daca n-a facut deja cheltuiala
 
Vanzare Nu Nu Nu se permite daca obiectul este pe stoc   NC se face in documentul de client
suplimentar se poate face 999-8035 extracontabil
 

Semnificatia functiilor si campurilor :

Denumire functie  
Adauga Se adauga o operatie pentru un Obiect. Nu se permit adaugari daca obiectul are miscari ulterioare
Sterge Se sterge o operatie. Nu se permite decat stergerea ultimei operatii a fiecarui Obiectul
Modifica Se poate modifica numai ultima operatie a fiecarui Obiect
NC Genereaza si arata NC pentru obiectul pe care eram pozitionati si pentru luna de lucru

Denumire camp Explicatii
Categorie Editabil numai pentru Adaugare
Se selecteaza din Categoria de articole
Nr.inventar Numarul de inventar al Obiectului ce se editeaza
Se poate selecta unul din obiectele avand Categoria selecat mai sus
Doc.miscare Seria si numarul documentului de miscare
Nu trebuie sa fie unic
Data document Data trebuie sa apartina lunii de lucru
Daca luna este blocata (validata) documentul este nemodificabil
Nu sunt permise mai multe miscari pentru un obiect in aceeasi data pentru ca ultima starea nu ar mai putea fi determinata corect
La adaugare , data trebuie sa fie mai mare decat a ultimei operatii pe acelasi Obiect
Valoare Valoarea de inventar a obiectului. Nemodificabil
Operatia Se poate selecta numai pentru documentele noi
In functie de starea Obiectului inaintea operatiei curente , sunt permise numai anumite operatii (vezi tabelul precedent cu operatiile)
Buton refresh Pune Locul de folosinta, C.Cost si Utilizatorul conform operatiei precedente
Loc folosinta Camp obligatoriu pentru miscarile unde are sens
C.Cost Se selecteaza C.de cost
Utilizator obiect Se selecteaza din nomenclatorul de salariati
Observatii  

Drepturi si restrictii

Numai ultima operatie (cronologic vorbind) pentru un Obiect este modificabila
In perioade blocate nu se pot face adaugari, modificari sau stergeri
Operatiile de miscare nu au operator proprietar

Preluare din Furnizori

Aceasta facilitate permite importul in Catalogul Obiectelor a Obiectelor receptionate in documentele de la furnizori
In grila din fereastra sunt prezente toate inregistrarile receptiilor de la furnizori ale caror articole fac parte din categoria Obiectelor
Randurile colorate rosu indica o eroare care nu va permite importul (de obicei lipsa locului de folosinta)
Randurile marcate cu verde sunt importate total si nu mai pot fi importate
Stergerea documentului de furnizori NU duce si la stergerea Obiectului importat

 

Functii Explicatii
Importa

Pentru a utiliza butonul Import, trebuie sa avem drepturi de adaugare in modulul Obiecte de inventar

Coloanele grilei Explicatii
Document Seria si numarul documentului de la furnizor
din data data documentului
Categoria articol  categoria articolului receptionat
Articol articolul receptionat
Cantitate furnizor Cantitatea receptionata (din documentul de la furnizor)
Cantitate importata Cantitate deja importata in catalogul  Obiectelor
Se importa se bifeaza daca se doreste importul articolului in  catalogul  Obiectelor
Loc folosinta Implicit este gestiunea articolului receptionar . Campul este obligatoriu si poate fi  modificat manual direct in grila
Valoare de inventar Esta egala cu pretul unitar din receptie
Furnizor Furnizorul documentului receptiei
Nr.inventar importate Numerele de inventar ale obiectelor importate deja

Contabilitate

Semnificatia campurilor:

Denumire articol Explicatie
Nr. nota prestabilit 952, se poate modifica in NC
Tranzactia se alege "Obiecte de inventar"
Explicatie  
La ce se aplica Vezi valorile din partea a2a a tabelului
Tip sintetic Se poate opta pentru :
 • Contul de cheltuiala al categoriei de articol- vezi imaginea urmatoare
 • Contul precizat - contul se va introduce manual
 • Contul reprezentativ al categoriei de articol- vezi imaginea urmatoare
Tip analitic Se poate opta pentru :
 • Analiticul Centrului de Cost - partea sintetica a contului  Precizat sau provenit din Tip sintetic va fi completata cu analiticul C.Cost al imobilizarii
 • Analiticul gestiunii de intrare clasa 3 - partea sintetica a contului  Precizat sau provenit din Tip sintetic va fi completata cu analiticul Locului de folosinta al imobilizarii
 • Analiticul gestiunii de intrare clasa 6 sau 7 - partea sintetica a contului  Precizat sau provenit din Tip sintetic va fi completata cu analiticul Locului de folosinta al imobilizarii
 • Analiticul gestiunii de iesire clasa 3 - partea sintetica a contului  Precizat sau provenit din Tip sintetic va fi completata cu analiticul Locului de folosinta al imobilizarii
 • Analiticul gestiunii de iesire clasa 6 sau 7 - partea sintetica a contului  Precizat sau provenit din Tip sintetic va fi completata cu analiticul Locului de folosinta al imobilizarii
 • Neprecizat - nu se va adauga analitic contului

Gestiune de iesire avem doar la miscarile cu operatie de  transfer , in restul operatiilor exista o singura gestiune in doocument care corespunde in Tip analitic cu sintagma intrare

Cont precizat In cazul in care Tip sintetic are valoarea Contul precizat se poate selecta contul dorit
El va putea fi completat (sau modificat daca are deja analitic) cu analiticul provenit din Tip analitic cand acesta nu este Neprecizat
Categorie articol Se poate opta pentru :
 • Orice categorie - contarea se aplica oricarei categorii de articol
 • Una cumulativ - contarea se aplica Imobilizarilor din categoria de articol selectata , dar se va genera NC si pentru articolele din grila de contare care au Categorie articol de tipul Orice categorie si aceelasi La ce se aplica
 • Una exclusiv - daca exista contare cu aceasta optiune si exista si contare pentru aceelasi La ce se aplica dar cu optiunea Orice categorie , pentru aceasta din urma nu va fi generata Nota Contabila
Pentru valorile NC avem la dispozitie  urmatoarele articole Explicatie
Casarea Obiectului de inventar Se genereaza nota pentru acest articolul in cazul miscarilor avand ca operatie Casarea. In toate cazurile, valoarea NC va fi valoarea de inventar a obiectului
Darea in folosinta a Obiectului Se genereaza nota pentru acest articolul in cazul miscarilor avand ca operatie Dare in folosinta
Transfer Obiect de inventar Se genereaza nota pentru acest articolul in cazul miscarilor avand ca operatie Transfer
Trecerea pe stoc a Obiectului Se genereaza nota pentru acest articolul in cazul miscarilor avand ca operatie Trecere pe stoc
Vanzarea Obiectului Se genereaza nota pentru acest articolul in cazul miscarilor avand ca operatie Vanzare