• 1. PREVEDERI GENERALE

  1.1. Continut

  Art.1. Prezentele norme specifice de protectie a muncii cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice lucrarilor de fabricare a produselor de morarit si panificatie.

  1.2. Scop

  Art.2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existentii in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediul de munca).

  1.3. Domeniu de aplicare

  Art.3. Prezentele norme se aplica persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de fabricare a produselor de morarit si panificatie, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestor unitati economice.

  1.4. Conexiunea cu alte acte normative

  Art.4. Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile actelor normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.

  1.5. Revizuirea normelor

  Art.5. Prezentele norme vor fi revizuite periodic si modificate sau completate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau tehnica.

  2. PREVEDERI COMUNE

  2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca

  Art.6. Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca, inclusiv examenele medicale periodice si instruirea pe linie de protectie a muncii, se vor face in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

  Art.7. La incadrarea tinerilor pentru a efectua lucrari de morarit si panificatie se vor respecta prevederile cuprinse in Codul Muncii.

  Art.8. Dotarea si folosirea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru, se vor face conform prevederilor Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie si a Normelor generale de prctectie a muncii.

  2.2. Exploatarea echipamentelor tehnice

  Art.9. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al protectiei muncii.

  Art.10. Inainte de inceperea lucrului operatorul va verifica existenlt si buna funcltonare a:

  - elementelor de comanda (pornire-oprire, schimbarea sensului miscarii si semnalizare);

  - aparatelor de masura si control;

  - dispozitivelor de protectie;

  - integritatii aparatorilor de protectie (protectori).

  Art.11. Inainte de inceperea lucrului, electricianul va verifica urmatoarele:

  - existenta si integritatea carcaselor contra electrocutarii prin atingere directa si a sistemelor de inchidere a acestora

  - starea de contact intre bornele de legare la pamant si conductorul de protectie

  - modul de dispunere a cablurilor electrice ce alimenteaza echipamentul tehnic;

  - continuitatea legaturii la centura de impamantare.

  Art.12. Se interzice efectuarea de interventii la instalatiile electrice ale echipamentelor tehnice de catre salariatii care nu sunt autorizati in acest scop.

  Art.13. La intreruperea sursei de alimentare cu energie a echipamentelor tehnice, acestea vor fi deconectate si asigurate contra pornirii lor accidentale.

  Art.14. Se interzice efectuarea operatiilor de intretinere si reparare a echipamentelor tehnice in timpul functionarii acestora.

  Art.15. Se interzice blocarea cailor de circulatie si  acces la echipamentele tehnice cu diverse materiale, subansamble, scule, dispozitive de protectie.

  2.3. Protectia impotriva electrocutarii

  Art.16. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice si Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

      Felul utilajelor si al echipamentelor
      Utilajele fixe alimentate la o retea de joasa tensiune legata la pamant Utilaje fixe alimentate de la Echipamente electrice mobi Echipamente electrice porta
  Nr crt

  Denumirea verificarii

  (se executa zilnic de operator inainte de punerea sub tensiune)

  Legare la nul . Prot. supl. prin legare la pamant Prot. princ leg. la pamant. Prot. supl. disp. PACD o retea de joasa tens. izolata fata de pamant le ltehnologice
  B.1 Verificarea vizuala a imposibilitatii atingerii pieselor sub tensiune DA DA DA DA DA
  B.2 Verificarea vizuala a inchiderii tuturor capacelor si a existentei la locul lor a tuturor aparatorilor si a gardurilor de protectie ale instalatiilor electrice DA DA DA DA DA
  B.3 Verificarea vizuala a integritatii carcaselor tuturor echipamentelor si elementelor electrice ale instalatiei DA DA DA DA DA
  B.4 Verificarea vizuala a legaturilor vizibile de legare la pamant a tuturor echipamentelor, a constructiei metalice si a cailor de rulare utilizate drept conductor de protectie, precum si a gardurilor de protectie DA DA

  DA

  dupa caz

  DA

  dupa caz

  DA
  B.5 Verificarea vizuala a legaturilor de imbinare, fixare si racord a cablurilor electrice si protejarea lor contra deteriorarii DA DA DA DA DA
  B 6 Verificarea vizuala a  masurilor de electro-securitate cu privire la modul de pozare a cablurilor electrice DA DA DA DA DA
  B.7 Verificarea vizuala a integritatii cablurilor electrice vizibile. Verificarea se face fara a atinge cablurile. DA DA DA DA DA
  B.8 Obligativitatea verificarii echipamentului de protectie electroizolant inainte de inceperea lucrului DA DA DA DA DA
  B.9 Verificarea inexistentei improvizatiilor la instalatia electrica DA DA DA DA DA
  B.10 Verificarea interdictiei suspendarii echipamentelor si a oricaror piese de cablurile electrice DA DA DA DA DA
  B.11 Verificarea vizuala a instalatiilor electrice de sudura DA DA DA DA DA
  Pentru remedierea defectiunilor constatate trebuie sa fie anuntat electricianul de serviciu

  3. ACTIVITATEA DE INCARCARE, DESCARCARE, TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE A MATERIILOR PRIME SI PRODUSELOR FINITE

  Art.17. Conducerea unitatii economice trebuie sa stabileasca si sa asigure echipamentul tehnic necesar executarii operatiilor de incarcare, descarcare, transport si manipulare a materiilor prime si produselor finite.

  Art.18. La locurile de munca unde salariatul intervine direct pentru manipularea manuala a sarcinilor se vor lua masuri organizatorice si tehnice pentru a preveni eventuale afectiuni ale spatelui.

  Art.19. Rampele destinate incarcarii si descarcarii materiilor prime si produselor finite amplasate la o inaltime mai mare de 1,5 m trebuie sa fie dotate cu balustrade de protectie demontabile, cu inaltimea minima de 1 m.

  Art.20. Se interzice salariatilor urcarea sau coborarea pe si de pe rampele destinate incarcarii si descarcarii sarcinilor, prin alte locuri decat cele prevazute cu scari.

 • Art.21. Este interzisa utilizarea de catre salariati a improvizatiilor in locul scarilor, balustradelor si podelelor special destinate efectuarii operatiilor de incarcare, descarcare, transport si manipulare a diverselor sarcini.

  Art.22. Se interzice transportul diverselor sarcini daca salariatul care executa operatia nu are asigurata vizibilitatea in directia de deplasare (fig. 1).

  Art.23. In timpul incarcarii, descarcarii, transportului si manipularii, incarcatura trebuie sa prezinte stabilitate.

  Art.24. Se interzice stationarea sau circulatia salariatilor pe incarcatura mijloacelor de transport in timpul incarcarii, descarcarii, transportului si manipularii acesteia.

  Art.25. Se interzice transportul salariatilor cu mijloace de transport care nu sunt amenajate in acest scop.

  Art.26. Manevrarea autovehiculelor la rampa pentru efectuarea operatiilor de incarcare sau descarcare trebuie dirijata de un salariat numit de conducatorul locului de munca.

  Art.27. Sunt interzise interventiile salariatilor incarcatori-descarcatori asupra mijlocului de transport (conducerea acestuia, pornirea cu manivela, reparatii sau intretineri).

  Art.28. Manevrarea obloanelor mijloacelor de transport auto si vagoanelor de cale ferata trebuie sa se faca din poziiie laterala, sub supraveghere.

  Art.29. Se interzice folosirea improvizatiilor la sistemele de blocare a obloanelor si usilor mijloacelor de transport in timpul operatiilor de incarcare, descarcare si transport a sarcinilor.

  3.1. Exploatarea lopetii mecanice

  Art.30. Este interzisa punerea in functiune a lopetilor mecanice inainte de a se face verificarea starii tehnice a acestora si in mod special, in cazurile:

  - cand sistemul de decuplare-cuplare a tobei nu a fost reglat astfel ca la mersul in sarcina lopata sa se opreasca la o distanta de cel putin 0,3 m de dispozitivul de ghidare al cablului

  - cand toate organele mobile nu sunt curatate si unse asigurand o functionare fara blocare si in special la ghidajele electromagnetului, parghiile de ghidare, cuplajul tobelor si rolelor.

  Art.31. Se interzice manipularea lopetii mecanice de catre un singur salariat.

  Art.32. Viteza de deplasare a lopetii mecanice trebuie sa fie de maximum 1 m/s.

  3.2. Exploatarea elevatoarelor

  Art.33. Elevatorul va fi exploatat numai de salariatii instruiti in acest scop.

  Art.34. Inainte de punerea in functiune a elevatorului se va verifica starea tehnica a acestuia si in mod special:

  - daca sistemul de avertizare pentru pornireoprire este in stare de functionare;

  - daca lantul si rotile dintate nu prezinta defectiuni;

  - daca barele orizontale sunt corect fixate pe lant;

  - daca podinele de lucru de la cele doua zone de capat au balustrade de protectie (fig, 2).

  Art.35. In cazul cand la pornirea elevatorului apar deficiente sau zgomote suspecte, se va opri functionarea lui, luandu-se masuri de remediere.

  Art.36. Este interzisa atat incarcarea elcvatorului peste sarcina maxima admisa afisata, cat si folosirea lui in alte scopuri.

  Art.37. Se interzice parasirea elevatorului in timpul functionarii de catre salariatii care-l deservesc.

  Art.38. Se interzice stationarea salariatilor sub elevator si interventiile acestora in timpul functionarii lui.

  Art.39. Elevatorul va fi folosit numai la transportul materialelor pentru care a fost destinat.

  Art.40. Preluarea sarcinilor (a sacilor) se va face numai de pe platforma amenajata in acest scop.

  Art.41. Se interzice introducerea mainilor intre partea inferioara a sacilor si bara orizontala a elevatorului (fig. 3).

  Art.42. Depanarea elevatorului se va face numai dupa golirea acestuia.

  Art.43. Cand elevatorul deserveste mai multe niveluri se vor bloca gurile de acces de la nivelurile unde nu se lucreaza (fig. 4).

  3.3. Exploatarea toboganului

  Art.44. Toboganul va fi folosit numai pentru transportul materialelor, astfel ambalate incat sa nu se deplaseze in exteriorul planului inclinat.

  Art.45. Se interzice urcarea sau coborarea  salariatilor pe jgheabul toboganului.

  Art.46. Se interzice bascularea simultana de la acelasi nivel sau de la niveluri diferite a doi sau mai multi saci pe jgheabul toboganului.

  Art.47. Se vor asigura sisteme corespunzatoare de semnalizare intre gura de incarcare si descarcare a toboganului (fig. 5).

  Art.48. In cazul blocarii sacilor pe tobogan se va anunta conducatorul locului de munca pentru a stabili  procedeul nepericulos de interventie.

  Art.49. In zona gurilor de incarcare-descarcare a toboganului se vor asigura masurile corespunzatoare de prevenire a accidentelor (capace si balustrade de protectie, praguri opritoare etc.) (fig. 6).

  3.4. Exploatarea platformei de basculare pentru autocamioane

  Art.50. Platforma de basculare a autocamioanelor va fi manevrata numai de personal instruit in acest scop.

  Art.51. Se interzice interventia de orice fel la mijlocul de transport aflat pe platforma de basculare.

  Art.52. Platforma de basculare va fi asigurata cu balustrade de protectie (fig. 7).

  3.5. Exploatarea mijloacelor de transport pneumatic si a instalatilor aferente

  Art.53. La incarcarea sau descarcarea mijlocului de transport pneumatic situat pe teren in panta se va opri motorul, luandu-se masuri impotriva deplasarii necomandate a acestuia.

  Art.54. Accesul la buncarele autovehiculului se va face folosind numai mijloacele de acces cu care este dotat (fig. 8).

  Art.55. Incarcarea trebuie supravegheata de catre conducatorul mijlocului de transport pana la umplerea buncarelor, dupa care se vor inchide capacele gurilor de alimentare a acestora.

  Art.56. Deschiderea capacelor buncarelor se va face numai dupa depresurizarea lor (fig. 9).

  Art.57. La incarcarea-descarcarea mijlocului de transport pneumatic se vor lua masuri de protectie contra riscurilor datorate electricitatii statice (fig. 10).

  Art.58. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a mijlocului de transport pneumatic se va face verificarea etanseitatii imbinarii racordurilor si a starii aparatului de masura si control.

  Art.59. In interiorul depozitelor sunt interzise:

  - murdarirea pardoselilor;

  - depozitarea in dezordine a ambalajelor cu produse sau a ambalajelor goale, a carucioarelor si platformelor de transport;

  - manipularea prin aruncare a navetelor, carucioarelor, lazilor, cutiilor etc.

  Art.60. Cantitatea de materii prime si produse finite depozitata pe plansee nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisa, care va fi afisata la loc vizibil.

  Art.61. Depozitele de faina trebuie sa fie uscate, dezinfectate si bine aerisite. In ele nu este permisa depozitarea de materiale care pot denatura calitatea fainii.

  Art.62. Stivuirea materiilor prime si a produselor finite ambalate trebuie sa se faca fara deteriorarea ambalajului, datorita manipularii necorespunzatoare sau depasirii rezistentei acestuia. Stivele trebuie sa fie constituite din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

  Art.63. Scoaterea materialelor din stive trebuie sa se faca in asa fel incat sa se evite prabusirea acestora.

  Art.64. Se interzice manipularea materialelor prin aruncare din stiva pe pardoseala depozitului.

  Art.65. La depozitarea materiilor prime si materialelor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii si Normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

  3.6. Exploatarea silozului de cereale, faina, tarate si subproduse

  Art.66. Gurite de vizitare de la platformele celulelor silozului vor fi  prevazute cu gratare de protectie si capace etanse asigurate cu inchizatori (fig. 11).

  Art.67. Se interzice accesul in celulele silozului a altor salariati in afara celor instruiti si autorizati de catre conducerea unitatii pentru efectuarea interventiilor necesare.

  Art.68. Inainte de accesul in celulele silozului se va verifica starea tehnica a echipamentelor tehnice folosite in acest scop, precum si dotarea salariatilor cu echipamente individuale de protectie si de lucru necesare interventiilor (fig. 12).

  Art.69. Orice interventie in celulele silozului se va face pe baza unui program de lucru intocmit in prealabil de catre conducerea unitatii, in care sa fie stabilita tehnologia de lucru si masurile de prevenire a accidentelor de munca.

  Art.70. Lucrarile de interventie in celulele silozului se vor efectua sub supravegherea permanenta a unei persoane competente, conform prevederilor subcapitolului 3.4., din 'Lucrari privind controlul celulelor de siloz' din 'Normele specifice de protectie a muncii pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole nr. 56/1997.'

  3.7. Spalarea navetelor

  Art.71. Spalarea navetelor se va face in spatii special amenajate in acest scop, prevazute cu instalatii corespunzatoare.

  Art.72. In dreptul bazinelor de spalare a navetelor se vor  monta gratare din lemn.

  Art.73. Inainte de folosirea instalatiilor mecanice de spalare a navetelor se va verifica starea tehnica a acestora si, in mod deosebit, a aparatorilor de protectie la organele de masini in miscare si de prevenire a accidentelor prin electrocutare.

  Art.74. Se interzice deversarea detergentilor si a sapunului pe pardoselile din incaperile de spalare a navetelor.

  3.8. Ambalarea produselor finite

  3.8.1. Ambalarea in navete, pungi, saci, folie si cutii

  Art.75. Se interzice:

  - folosirea navetelor deteriorate

  - incarcarea cu produse a navetelor peste  marginile acestora;

  - manevrarea brusca a stivei de navete ,

  - manevrarea simultana a doua stive de navete;

  - manevrarea stivelor de navete mai inalte decat inaltimea cea mai mica a traseului;

  - smulgerea navetelor din stiva;

  - urcarea salariatilor pe stivele de navete.

  Art.76. Se interzice lucrul la mese de ambalat care nu prezinta stabilitate si nu au blaturile geluite si netede.

  Art.77. Masinile de ambalat si insacuit se vor verifica din punct de vedere tehnic inainte de pornire si, in mod special, in ceea ce priveste existenta si functionalitatea dispozitivelor de protectie.

  Art.78. Operatiile de ambalare vor fi efectuate numai de personal instruit, care sa cunoasca procedeele corecte de lucru si sa fie dotat cu scule si dispozitive de lucru corespunzatoare.

  Art.79. Se interzice fumatul si lucrul cu flacara deschisa in incaperile in care se face ambalarea si depozitarea.

  Art.80. Depozitarea ambalajelor si a produselor ambalate se va face in conditii de stabilitate si in locurile destinate acestui scop.

  Art.8l.  In spatiile de lucru se vor asigura instalatiile corespunzatoare de iluminat si ventilatie.

  4. ACTIVITATI DE MORARIT

  4.1. Generalitati

  Art.82. Este interzisa orice interventie la organele de transmisie pe timpul functionarii acestora. In cazul in care mai multe utilaje sunt actionate de un singur organ de transmisie, fiecare din aceste utilaje trebuie echipat cu un schimbator de curea, care sa permita oprirea utilajului respectiv.

  Art.83. Se interzice accesul si interventia in incaperile destinate numai pentru organele de transmisie a personalului care nu are atributii in acest scop.

  Art.84. Trecerea salariatilor peste transmisii se va face numai prin locurile unde sunt amplasate podete amenajate in acest scop (fig. 13).

  Art.85. Se va asigura protectia la transmisiile cu organe in miscare amplasate la o distanta mai mica de 2,5 m fata de pardoseala.

  Art.86. In zonele de interzicere a circulatiei sau stationarii salariatilor peste sau pe sub transmisii trebuie sa fie instalate placi de avertizare privind interzicerea trecerilor.

  Art.87. Se interzice punerea in functiune a echipamentelor tehnice care au organe in miscare ce prezinta defectiuni de orice natura.

  Art.88. Se interzice folosirea curelelor innadite prin suruburi sau nituri. Innadirea curelelor de transmisie se va face numai prin coasere sau lipire (fig. 14).

  Art.89. Inainte de pornirea transmisiilor se va verifica integritatea si functionalitatea sistemelor de avertizare acustica si/sau optica ale echipamentelor tehnice.

  4.2. Exploatarea aparatelor magnetice de procentaj si alimentatoare, trioare si decojitoare

  Art.90. La utilizarea tararului se va verifica functionalitatea inslalatiei de retinere magnetica a corpurilor metalice.

  Art.91. Pentru site vibratoare trebuie sa se aplice aceleasi prevederi ca mai sus.

  Art.92. Se interzice deschiderea ecluzei pneumoseparatorului si introducerea mainii in interiorul acestuia in timpul functionarii aparatului si in cazul cand ecluza este oprita, daca nu s-a constatat oprirea axului acestuia.

  Art.93. Se interzice modificarea amplasamentului trioarelor in spatiul de lucru in care acestea functioneaza fara acordul proiectantului.

  Art.94. Se interzice punerea in exploatare a decojitoarelor de grau, fara dotarea cu aparate magnetice de retinere a corpurilor metalice si asigurarea functionarii acestora (fig. 15)

  Art.95. In timpul functionarii decojitoarelor de grau este interzisa deschiderea capacelor si orice interventie pentru intretinere, reparatie sau reglare.

  Art.96. Starea tehnica a acestor utilaje se va verifica conform prescriptiilor in vigoare.

  4.3. Activitatea de spalare, umidificare si macinare a graului

  Art.97. Inainte de inceperea operatiilor de spalare, umidificare si macinare se va verifica starea echipamentelor tehnice electrice si a instalatiilor aferente acestora.

  Art.98. La cascadele de aspiratie se va verifica periodic etanseitatea si functionalitatea instalatiilor de ventilatie.

  Art.99. Se va asigura functionalitatea sistemelor de pulverizare la exploatarea umidifcatoarelor pneumatice.

  Art.100. La punerea in functiune a acceleratorului de macinis se va face verificarea starii tehnice a dislocatoarelor si detasoarelor acestora si, in mod special, fixarea corecta a paletelor pe ax si a penelor pe rotile de transmisie.

  Art.101. In cazul zgomotelor suspecte sau a unor blocaje aparute in timpul functionarii morii cu ciocanele se va opri instalatia din functiune pana la remedierea acesteia de catre personal specializat si instruit in acest scop.

  4.4. Activitatea de curatat grisuri, transport prin conducte si de utilizare a finisoarelor de tarate, de cernut si a instalatiilor de aspiratie

  Art.102. Este interzisa punerea in functiune a sitelor plane fara verficarea tehnica a acestora si, in mod special, a etanseitatii, a sistemului de suspensie, fixarii si echilibrarii contragreutatilor si functionalitatii dispozitivelor de protectie(fig. 16).

  Art.103. Inainte de punerea in functiune a finisorului de tarate se va verifica  echilibrarea rotorului.

  Art.104. Se interzice folosirea masinilor de curatat grisuri la care nu s-au asigurat etanseitatea si functionalitatea instalatiilor de ventilatie.

  Art.105. Se interzice depozitarea diverselor materiale in apropierea conductelor de transport produse sau blocarea cailor de circulatie si acces din aceste zone.

  Art.106. Pozarea cablurilor electrice pe conductele de transport este interzisa.

  Art.107. Pentru interventiile la elementele componente ale instalatiilor de transport produse situate la inaltime se vor folosi mijloace de acces si podine regulamentare.

  Art.108. Se interzice punerea in functiune a filtrelor de aspiratie daca sistemul de scuturare a ciorapilor de colectare si evacuare a impuritatilor nu este in buna stare de functionare.

  5. ACTIVITATEA IN RIZERII SI DECORTICARII

  Art.109. Inainte de punerea in functiune a echipamentelor tehnice folosite la lucrarile ce se desfasoara in rizerii si decorticarii, se va verifica functionalitatea instalatiilor de aspiratie.

  Art.110. In zonele de lucru periculoase ale echipamentelor tehnice folosite (ex. decorticator, tavalugul de alimentare, stuluitor) se vor asigura ingradiri de protectie care sa elimine pericolul de accidentare.

  Art.111. Dupa efectuarea operatiilor de intretinere, revizie, reparatii, reglare etc., la echipamentele tehnice din dotare se va verifica din nou daca au fost luate masuri de montare a instalatiilor si dispozitivelor de protectie.

  Art.112. In zonele de lucru sau de circulatie si acces din apropierea cilindrilor de glasat orez se interzice depozitarea  de materiale si produse, precum si murdarirea pardoselilor cu melasa sau sirop de glucoza.

  6. ACTIVITATEA DE PREGATIRE A MATERIILOR PRIME DIN SECTORUL PANIFICATIE SI PRODUSE FAINOASE

  Art.113. In spatiile de lucru in care se efectueaza operatiile de cernere si pregatire pentru fabricatie a fainii se va asigura functionalitatea corespunzatoare a instalatiilor electrice prevazute de proiectantul de specialitate.

  Art.114. Manipularea sacilor in zona stivelor pentru alimentarea cernatorului (ex.: la scoaterea sacilor din stive) se va face astfel incat sa se asigure stabilitatea acestora si prevenirea accidentelor.

  Art.115. Curatarea sitei si magnetilor de impuritati trebuie sa se faca numai dupa oprirea din functiune a cernatorului si blocarea impotriva pornirii necomandate.

  Art.116. Pentru eliminarea degajarilor de praf de faina se va asigura functionarea la parametri proiectati a instalatiilor de ventilatie si etanseitatea tubulaturii.

  Art.117. La partea superioara a timocului de faina se va asigura un sistem ermetic de inchidere, iar la partea inferioara un dispozitiv reglabil de inchidere­deschidere.

  Art.118. In timpul functionarii instalatiei pentru pregatirea suspensiei de drojdie in emulsionatorul de drojdie se interzice reglarea agitatorului, amestecarea manuala a suspensiei de drojdie sau curatarea peretilor bazinului.

  Art.119. Se interzice folosirea instalatiilor de macinat (la morile de macinat) care nu sunt prevazute cu magneti de retinere a corpurilor metalice din materialul care se introduce in acestea.

  Art.120. La toate masinile de macinat se va asigura stabilitatea acestora in locurile unde sunt amplasate. Art.121.                   Se interzice asezarea sau presarea cu mana a materialelor introduse in masinile de macinat si de prelucrat produse alimentare. Se vor folosi dispozitive speciale in acest scop.

  6.1. Activitatea de pregatire a produselor de panificatie

  Art.122. Introducerea materiilor prime si materialelor in cuvele de pregatire si preparare a produselor se va face numai dupa oprirea din functiune a instalatiilor.

  Art.123. Verificarea consistentei aluatului se va face numai in zona de iesire a bratului framantatorului din cuva.

  Art.124. Punerea in functiune a framantatorului de aluat se face numai dupa fixarea sigura a caruciorului cuvei in batiul malaxorului.

  Art.125. Se interzice folosirea cuvelor defecte sau cu excentricitate mai mare de 0,5%.

  Art.126. Manipularea cuvelor de aluat se va face numai prin impingere, cu exceptia cazurilor cand se extrag din dispozitivul de fixare de la malaxor.

  Art.127. Inainte de folosirea rasturnatorului mecanic de cuve se va verifica starea tehnica a acestuia si, in mod special, centrarea cuvei in dispozitivul de prindere a rasturnatorului.

  Art.128. Se interzice circulatia si stationarea in raza de actiune a rasturnatorului mecanic de cuve.

  Art.129. La incarcarea cuvei nu se va depasi sarcina maxima admisa la rasturnare prevazuta in cartea tehnica.

  Art.130. Urcarea salariatilor pe buncarul de aluat in vederea curatarii cuvei este interzisa.

  Art.131. Nu se vor folosi cuve care nu se fixeaza corect si sigur la platforma sau care nu au gabaritul corespunzator platformei ridicatorului-rasturnator.

  Art.132. La aparitia unor vibratii in timpul folosirii ridicatorului-rasturnator de cuve acesta se va opri din functiune pana la remedierea defectiunilor.

  Art.133. Punerea in functiune a ridicatorului­rasturnator de cuve se face numai dupa verificarea starii lui tehnice si, in mod special, in ceea ce priveste functionalitatea limitatoarelor de cursa, dispozitivului de fixare a cuvei, mecanismului de ridicare, sistemelor de ghidare a platformei, starii cablurilor de actionare, mecanismelor de siguranta si blocare etc.

  Art.134. Se interzice folosirea ridicatorului-rasturnator de cuve in alte scopuri decat cele pentru care este destinat.

  Art.135. In spatiile de lucru in care se face prelucrarea aluatului se vor folosi sisteme corespunzatoare de iluminat si ventilatie.

  Art.136. Masinile de divizat aluat vor fi asigurate cu dispozitivele corespunzatoare de protectie in raza de actiune a cutitelor de divizat.

  Art.137. La punerea in functiune a masinii de modelat se va verifica stabilitatea acesteia in zona de amplasare, functionarea corecta a valturilor dispozitivului de laminare si a benzilor transportoare.

  Art.138. Se interzice orice fel de interventie la valturile dispozitivului de laminare in timpul functionarii acestora.

  Art.139. Alimentarea masinii direct la valturile de laminare este interzisa, acest lucru realizandu-se numai prin palnie, banda sau gura de alimentare.

  Art.140. La terminarea programului de lucru se va face in mod obligatoriu curatarea materialului prelucrat la instalatiile si masinile de divizat si rotunjit, de rulat si modelat, asigurandu-se masurile necesare impotriva pornirii accidentale in timpul acestei operatii.

  Art.141. La cuptoarele de coacere a aluatului se va asigura functionalitatea hotelor de absorbtie a aerului cald.

  Art.142. Curatarea canalelor de fum, a tevilor din cuptor si a cazanelor se va face numai cu sibarul de la cos deschis si daca focul a fost stins cu cel putin 6 ore inainte.

  Art.143. La operatiunile de curatare se vor folosi podine si platforme regulamentare.

  Art.144. In sala focarelor este interzisa depozitarea oricaror materiale, scule de lucru etc.

  Art.145. Sistemul de iluminat al cuptoarelor va fi asigurat la tensiuni nepericuloase (fig. 17).

  Art.147. Conductele de alimentare a cuptoarelor cu combustibil vor fi vopsite conform standardelor in vigoare.

  Art.146. Se vor face verificari periodice ale sistemelor de incalzire a cuptoarelor, in scopul depistarii si eliminarii pericolului emanatiilor de gaze.

  Art.148. Pentru urmarirea functionarii cuptoarelor in conditii nepericuloase, se va asigura aparatura de masura si control necesara, verificata la termenele scadente.

  Art.149. Dispozitivele de inchidere si deschidere a combustibilului de pe conductele de alimentare vor fi prevazute cu indicatoare fixe care nu se pot sterge si care sa arate printr-o sageata sensul de reglare.

  Art.150. Periodic se va verifica atat etansarea conductelor de gaze in zonele de imbinare, cat si integritatea acestora.

  Art.151. Tevile din focare vor fi curatate ori de cate ori este nevoie.

  Art.152. La deschiderea usii camerei de coacere salariatul va sta in zona laterala pentru a se evita jetul de abur.

  Art.153. Pentru accesul si efectuarea de lucrari la partea superioara a cuptoarelor se vor folosi platforme si scari regulamentare.

  Art.154. Orice defectiune aparuta in timpul functionarii cuptorului va fi remediata de personal calificat si instruit in acest sens.

  Art.155. Inainte de punerea in functiune a cuptoarelor se va face verificarea tehnica a acestora si in mod deosebit, a functionalitatii dispozitivelor de protectie.

  Art.156. Se interzice intrarea in dospitor. Curatarea acestuia se va face in zonele de capat sau prin usile de vizitare.

  Art.157. Se interzice stropirea cu apa a interiorului cuptorului in timpul functionarii acestuia.

  Art.158. Sistemul de uscare a produselor va fi amplasat in incaperi diferite de cele in care se face framantarea si modelarea acestora.

  Art.159. Rastelele fixe si mobile pentru dospirea produselor vor fi mentinute in stare de curatenie si stabilitate, iar inaltimea lor nu va fi mai mare de 1,8 m.

  Art.160. Cutitul circular taietor al masinilor de taiat paine va fi prevazut cu dispozitiv corespunzator de protectie.

  Art.161. Se interzice indepartarea sau reglarea dispozitivelor de protectie in timpul functionarii masinii de taiat paine si aranjarea painii pe banda transportoare dupa ce ea a ajuns sub placa de presare.

  Art.162. Sursa de caldura din incaperea unde functioneaza uscatorul de paine va fi amplasata la inaltimea de 1,8 m fata de pardoseala.

  Art.163. Curatarea zonei interioare a uscatorului trebuie sa se faca dupa ce acesta s-a racit complet, iar electromotorul de antrenare a agentului de uscare a fost deconectat de la sursa de alimentare.

  7. ACTIVITATEA DE FABRICARE A PRODUSELOR ZAHAROASE

  Art.164. La manipularea matritelor pentru coacerea produselor zaharoase se vor folosi mijloace si dispozitive de protectie adecvate.

  Art.165. Glisierele pe care se deplaseaza matritele la introducerea in cuptor vor fi curatate periodic. Sunt interzise interventiile in cuptor in timpul functionarii acestuia.

  Art.166. Masina de taiat blaturi de napolitane nu se va incarca cu un numar mai mare de produse decat cel stabilit si nu se va folosi in alte scopuri.

  Art.167. Se interzice folosirea masinii de framantat aluat la care nu este in stare de functionare microcontactorul pentru oprirea bratului framantator in caz de ridicare.

  Art.168. Masina de framantat aluat se va pune in functiune numai dupa inchiderea capacului de la cuva.

  Art.169. Luarea de probe de consistenta a aluatului din cuva nu se va face decat dupa oprirea dispozitivului de framantare.

  Art.170. Indepartarea resturilor de coca si faina de pe valtul de prelucrat aluat se va face numai cu ajutorul unui dispozitiv adecvat si cand utilajul este oprit din functiune.

  8. ACTIVITATEA DE FABRICARE SI AMBALARE A PRODUSELOR DIN PASTE FAINOASE

  Art.171. La exploatarea cernatoarelor, a framantatoarelor pentru paste fainoase si a instalatiilor de preparare a emulsiei de ou se va verifica starea lor tehnica inainte de punerea in functiune si, in mod special, a dispozitivelor de protectie.

  Art.172. La utilajele folosite pentru pastele fainoase se va verifica periodic etanseitatea si functionalitatea instalatiilor de ventilatie la parametri normali.

  Art.173. Interventiile pentru repararea si intretinerea instalatiilor se vor face numai dupa oprirea lor din functiune si blocarea contra pornirii accidentale.

  Art.174. La aparitia unor defectiuni in timpul exploatarii instalatiilor, acestea vor fi oprite din functiune si se va anunta conducatorul locului de munca pentru a se lua masuri corespunzatoare de remediere.

  Art.175. Se interzice blocarea cu diferite materiale a cailor de circulatie si de acces din zonele de lucru ale instalatiilor si utilajelor folosite.

  Art.176. Se va mentine in buna stare de functionare iluminatul locurilor de munca.

  Art.177. Starea de curatenie a pardoselilor din incaperile de lucru va fi asigurata permanent in timpul programului de lucru, precum si la terminarea schimbului.

  9. PREVEDERI DE PROIECTARE IN ACTIVITATEA DE MORARIT SI PANIFICATIE

  Art.178. Activitatea de morarit si panificatie se va desfasura conform proiectelor tehnologice specifice acesteia, respectandu-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii cu privire la cladirile si incaperile de lucru, instalatiile tehnico-sanitare, caile de circulalie si acces, amplasamentul si functionalitatea echipamentelor tehnice, mediul de munca etc.

  Art.179. La amplasarea utilajelor trebuie sa se tina seama si de urmatorii factori, in sensul asigurarii unui efort minim din partea executantului si securitatii acestuia:

  - mod de alimentare cu semifabricate si evacuare a produselor finite;

  - grad de mecanizare si automatizare;

  - frecventa si amplitudinea miscarilor efectuate de executant;

  - mod de organizare si dotare a locului de munca

  - numar de utilaje la care lucreaza acelasi executant;

  - frecventa si complexitatea operatiilor de reglare, revizie si reparatie a utilajelor la locul de munca;

  - spatiul necesar deplasarii organelor mobile ale utilajului in timpul functionarii acestuia;

  - existenta unor agregate auxiliare ale utilajului amplasate in afara gabaritului acestuia, ca: rezervoare si agregate de filtrare etc.;

  - spatii necesare deschiderii capacelor de  vizitare sau a usilor;

  - spatii necesare demontarii anumitor parti ale utilajului in cursul operatiilor de revizie si reparatie

  - spatii de acces pentru anumite mijloace de ridicat si transportat necesare montarii, demontarii si intretinerii utilajului;

  - existenta unor constructii aferente utilajului (fundatii, canale);

  - marimea si adancimea fundatiilor stal pilor halei

  - existenta subsolurilor sau a unor niveluri inferioare, in conditii impuse de structura de rezistenta respectiva;

  - existenta unor canale pentru retele energetice etc.


  Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4
  Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8
  Fig 9 Fig 10 Fig 11 Fig 12
  Fig 13 Fig 14 Fig 15 Fig 16
       
  Fig 17  

Norme Securitate si Sanatate in Munca