Nota informare folosire camere de supraveghere

Nota informare folosire camere de supraveghere

 1. Identitatea operatorului

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Dianex Consultanta Firme SRL, persoană juridică română, cu sediul în Ploiesti str. Timis nr.1, et.1, jud. Prahova, cod postal 100166, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J29/1634/2020, Cod Unic de Inregistrare 43049628, Email: contact@dianex.ro, nr. mobil 0721321348, nr. telefon 0344807370.

Dianex Consultanta Firme SRL nu are obligația legala să-si desemneze un responsabil cu prelucrarea datelor și nici nu a desemnat un astfel de responsabil. Dacă există solicitări sau nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor va rog sa ne transmiteți un mesaj la adresa de email contact@dianex.ro sau prin poștă la adresa Ploiesti str. Timis nr.1, et.1, jud. Prahova

 1. Scopul prelucrării

Având în vedere faptul că incintele noastre sunt permanent supravegheate prin sisteme video de monitorizare, Dianex Consultanta Firme SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor cu regim special utilizate în procesul de activitate.

 1. Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal le reprezintă art. 6 alin. 1 litera c) din Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului conform legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Întrucat prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter legal obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective are ca și consecință interzicerea accesului acesteia in sediul Dianex Consultanta Firme SRL.

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Informatiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de catre Dianex Consultanta Firme SRL, ca principal destinatar, în scopul asigurării securității spațiilor și bunurilor firmei și a colaboratorilor, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul firmei și sunt puse la dispozitia organelor judiciare si a altor institutii abilitate de lege să solicite aceste informatii, la cererea expresa a acestora.

Destinatar al datelor cu caracter personal este si societatea care asigură mentenanța sistemului de supraveghere pentru activităși tehnice necesare funcționării optime a sistemului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Sistemul de supraveghere cu circuit închis asigură preluarea de imagini din zona de acces, din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Termenul de 30 de zile este stabilit ca perioada maximă de stocare în urma analizei de risc la securitatea fizică efectuată în baza legii 333/2003.

Dacă este nevoie ca o imagine să fie păstrată pentru investigații ulterioare sau pentru a aduce dovezi în cazul unui incident de securitate, aceasta poate fi păstrată pe durata anchetei și, dacă este necesar, poate fi arhivată, odată cu ancheta, pentru o perioadă de până la 3 ani.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. Operatorul NU intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate.

 1. Drepturile dvs.

Conform Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) beneficiați în condițiile legii de:

 1. Dreptul la informare – prezenta informarereprezinta o formă concisă, transparentă, inteligibilă și usor accesibilă de informare catre dvs.
 2. Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Accesul la date poate fi limitat în principal dacă: 1.aduce atingere drepturilor altora; 2. operatorul nu este în măsură să identifice persoana vizată; 3. alte motive bine întemeiate. Informatiile le veti primi în format electronic sau prin alte mijloace. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o luna de la primirea cererii.
 3. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 4. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale. Având în vedere obligația legala a operatorului de a prelucra datele personale (imaginile) preluate cu ajutorul camerelor de supraveghere opoziția dvs. pentru prelucrarea datelor personale cu ajutorul camerelor de supraveghere are ca și consecință interzicerea accesului dvs. în incinta sediului Dianex Consultanta Firme SRL.
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor.
 7. Dreptul la stergerea datelor – aveți dreptul de a avea acces la datele personale pe care le deținem. Având în vedere obligația legala a operatorului de a prelucra (stoca) datele personale (imaginile) preluate cu ajutorul camerelor de supraveghere, operatorul NU este obligat să șteargă datele la solicitarea persoanei vizate în perioada de 30 zile. Ulterior celor 30 de zile datele vor fi șterse conform punctului 5 din prezenta informare.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Datele de contact;Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
  Pagina de internet: https://www.dataprotection.ro
  Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
  Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.602
 9. Existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri
 • procesul decizional automatizat – luarea unei decizii folosind tehnologie, fara implicarea unei persoane;
 • crearea de profiluri – prelucrarea automata a informatiilor dvs. pentru a ne ajuta sa evaluam anumite lucruri despre dvs. (de exemplu, preferintele personale si interesele dvs.).

Dianex Consultanta Firme SRL nu ia decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nici nu folosește datele dumneavoastră pentru crearea de profiluri.

 1. Zonele aflate sub supraveghere

Amplasarea camerelor de supraveghere și a unghiurilor de vizionare ale acestora se bazează pe o analiză a riscului, asigurându-se orientarea camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul clădirii.Pentru a monitoriza punctele de intrare și ieșire ale incintei Dianex Consultanta Firma SRL, sunt prevăzute camere de supraveghere.

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul Dianex Consultanta Firme SRL.