dianex

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul 2023

14 octombrie 2022|Tags: , |
microintreprindere 2023

ORDONANŢĂ Nr. 16/2022 din 15 iulie 2022 aduce o serie de modificari în privința impozitării firmelor și PFA-urilor începand cu data de 01 ianuarie 2023. Printre modificări regăsim și un tratament diferit pentru veniturile din consultanță.

Începând cu anul 2023, pentru ca o firmă SRL să-și păstreze statutul de plătitoare de impozit pentru veniturile microintreprinderilor, este obligată ca la 31 decembrie anul fiscal precedent să îndeplinească cumulativ mai multe condiții:

  1. A avut venituri mai mici decât echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în lei este cel valabil la finalul exercițiului financiar precedent.
  2. Nu se află în dizolvare sau lichidare.
  3. A realizat venituri, în proporție de peste 80% din veniturile totale, altele decât cele din consultanță și/sau management. Atenție, nu sunt definite coduri CAEN ci se specifică activitatea de consultanta și/sau management pentru care au fost realizate venituri. Astfel, în cazul în care serviciile pe care dvs. le prestați sunt servicii de consultanță sau management aceasta condiție se consideră neîndeplinită. – Mai multe detalii
  4. Are cel putin 1 salariat sau cumulează o norma întreaga prin mai mulți salariați cu normă parțială sau încheie un contract de administrare sau mandat, cu o remunerație cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. – Mai multe detalii
  5. Are asociați/acționari care dețin peste 25% din capital la cel mult 3 persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, inclusiv societatea pentru care se face verificarea îndeplinirii condițiilor.

Sunt excluse de la impozitarea microîntreprinderilor, societățile care iși desfașoară activitatea în domeniul bancar, asigurări, reasigurări și intermedieri financiare, jocuri de noroc și explorare de petrol și gaze naturale.

Detalii venituri din consultanţă şi/sau management

Inspectorii ANAF vor verifica:

  • conținutul contractelor, devizelor de lucrări/fișa de servicii, conținutul facturilor și analiza activității desfașurate.
  • termenii și condițiile din site pentru serviciile oferite online.

Dacă vor considera că respectiva activitate este consultanţă şi/sau management, vor stabili respectivele venituri ca fiind venituri din consultanţă şi/sau management.

Din pacate nu exista norme in baza carora se vor face aceste analize, astfel, multe decizii pot fi subiective.

Detalii salariati

Inspectorii ANAF vor verifica daca la 31.12.2022 exista cel putin una dintre urmatoarele situatii:

  • sa fie minim un contract individual de munca activ pentru norma intreaga de lucru (8 ore). Nu se iau in considerare contractele suspendate pentru crestere copil, concediu fara plata sau medical cu durata mai mare de 30 de zile.
  • sa fie mai multi salariati angajati cu timp partial de munca, a caror norme de lucru (ore) sa insumeze cel putin 8 ore pe zi.

Exemple:
1. SC „X” SRL care are, la data de 31 decembrie 2022, 3 salariaţi cu următoarele contracte de muncă:
– un contract de muncă cu timp parţial de 4 ore;
– un contract de muncă cu timp parţial de 2 ore;
– un contract individual de muncă cu normă întreagă,
poate plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor cu 1 ianuarie 2023 întrucât contractul individual de muncă cu normă întreagă asigură îndeplinirea condiţiei privind numărul de salariaţi.

2. SC „Y” SRL care are, la data de 31 decembrie 2022, 3 salariaţi cu următoarele contracte de muncă:
– un contract de muncă cu timp parţial de 4 ore;
– un contract de muncă cu timp parţial de 2 ore;
– un contract de muncă suspendat – concediu creştere copil în vârstă de până la 2 ani (perioada de suspendare este mai mare de 30 de zile);
nu poate plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor cu 1 ianuarie 2023

Dacă dorești o analiză completă și exactă pentru afacerea ta, completează formularul de consultanță contabilă și te vom contacta în cel mai scurt timp. Clienții noștri la contabilitate beneficiază de consultanță gratuită.

Scris de:

[simple-author-box]
Go to Top