Ploiesti, str. Plugarilor 2-4 (langa spital Mediurg)

0721 321 348

Ploiesti
Str. Plugarilor nr.2-4
Mobil: 0721 321 348

Cuprins  
Comparatie intre Magazinele valorice si Cantitativ valorice
Modificarea preturilor in magazine ,acordarea reducerilor
Vanzarea din Magazine
Returul din magazine
NC descarcare magazine
 

In cazul gestiunilor cu amanuntul , se recomanda atribuirea unui analitic distinct pentru fiecare gestiune deoarece coeficientul K se calculeaza pe baza valorilor din balanta contabila separat pe fiecare analitic in parte
Deci daca avem acelasi analitic pentru mai multe gestiuni , conturile 371,378 si 4428 cu respectivul analitic vor contine valorile cumulate pentru toate aceste gestiuni
Coeficientul K se poate calcula prin 4 metode ce se stabilesc la Configurare / Contabilitate / Metoda de calcul K in magazine.
Primele 2 metode se vor folosi in cazul in care in fiecare gestiune magazin avem doar operatii cu o singura cota de TVA , iar ultimele 2 metode in cazul in care folosim mai multe cote de TVA intr-o singura gestiune :

 1. K se calculeaza pe baza intrarilor , formula este: RC378 / (RD371 - RC4428) , unde RC si RD este suma rulajului creditor respectiv debitor pana intr-o anumita zi sau pana la sfarsitul lunii dupa cum avem K zilnic sau lunar
 2. K se calculeaza pe baza soldului ,formula este:  TSC378 / (TSD371 - TSC4428) , unde TSC si TSD este total sold  creditor respectiv debitor pana intr-o anumita zi sau pana la sfarsitul lunii dupa cum avem K zilnic sau lunar
 3. K pe baza intrarilor fara TVA neexigibil , formula ca la 1)  dar fara 4428
 4. K pe baza soldului fara TVA neexigibil , formula ca la 2)  dar fara 4428

La sfarsitul lunii se genereaza automat Nota Contabila de  corectare a adaosului prin coeficientul K lunar pentru fiecare gestiune  (daca este selectat : Configurare / Contabilitate / Inchidere Magazine ). Pentru a vedea rapid valorile, vezi lista Stocuri / Magazine / Detaliu NC Magazine
Sunt 2 variante de NC in functie de Metoda de clalcul K :

 1. pentru primele 2 medode , adica daca lucram cu o cate singura cota de TVA in fiecare gestiune,  notele de corectie vor fi  : 378 - 371 si 607 - 371 cu analiticul gestiunii si cu valoarea = K x (SFD 371 - SFC 4428) - SFC 378 (inainte de corectie)

 2. pentru ultimele 2 metod, adica in cazul in care lucram cu mai multe cote de TVA intr-o singura gestiune, notele de corectie vor fi : 378 - 371 si 607 - 371 cu analiticul gestiunii si cu valoarea = K x SFD 371 - SFC 378 (inainte de corectie)

Comparatie intre gestiunile cu amanuntul Valorice si Cantitativ Valorice

  Magazin Valoric Magazin Cantitativ Valoric
Stoc Nu se cunoaste stocul pe articole, nu se verifica la validarea documentelor de iesire Exista stoc pe articole si pret cu amanuntul , nu se pot valida iesiri sub acest stoc
Nu se pot folosi articole nestocabile
Monetar Iesirea din gestiune se poate face si prin Monetar NU
Pretul de descarcare al magazinului Se poate stabili in momentul vanzarii (este editabil) 
In tranzactiile in care se face vanzarea la client , pretul de vanzare este editabil iar diferenta fata de pretul de descarcare se duce pe discount
Este pretul de descarcare al stocului conform metodei de descarcare a gestiunii si nu este editabil
In tranzactiile in care se face vanzarea la client , pretul de vanzare este editabil iar diferenta fata de pretul de descarcare se duce pe discount
Determinarea adaosului Se face pe baza coeficientului K zilnic in cazul iesirii din gestiune , cu exceptia Monetarelor cand se foloseste K lunar Se face pe baza coeficientului K zilnic in cazul iesirii din gestiune

Magazine valorice

Acordarea discountului din magazin se poate face prin introducerea unui pret de vanzare(sectiunea magazin)  mai mic decat pretul de descarcare (sectiunea magazin)
In gestiunile valorice trebuie urmarit soldul la sfarsitul lunii sa nu devina negativ, adica sa nu vindem mai mult decat am receptionat.
Daca valorile iesirilor nu se opereaza corect din punctul de vedere al cotelor TVA, soldul contului 4428 va fi incorect si la lichidarea stocului magazinului  va ramane cu sold.

Intrari Iesiri NC Observarii Jurnale si declaratii
Furnizori   371-401
371-378
371-4428
4426-401
Adaosul se calculeaza intrea valaorea de intrare in magazin si valoarea la pret de furnizor  
 

Vanzari prin Clienti
Facturi ulterioare bonurilor de casa
 

4111-707
411-4427
simultan se descarca gestiunea
60..-371
378-371
4428-371

Adaosul se calculeaza (la validare document) pe baza K al zilei documentului
Reducerea acordata in Magazin rezulta ca diferenta intre Pretul amanunt de iesire si Pretul descarcare
In cazul returului, adaosul se calculeaza ca diferenta intre val.de iesire din Mag , TVAul neex si valoarea la pret de descarcare (fara TVA)
Facturile ulterioare bonurilor de casa se emit prin clienti simultan cu stornarea valorii prin Monetare

Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari 2008
Apare in D394
  Vanzari pe Bon sau Factura din modulul
Casa de marcat
Nu trebuie sa faca NC Tranzactia nu trebuie folosita
Daca totusi se utilizeaza pentru listarea bonurilor fiscale pe casa, nu are nici o influenta
Egalitatea intre aceste vanzari si Monetare nu este verificata de program
Nu apare in RG
Nu apare in JV
Nu apare in D394
  Vanzari prin Monetare

La inregistrarea monetarului:
5...-707
5...-4427
La validarea lunii se face NC 952 Descarcare magazine
60..-371
378-371
4428-371

Casa de marcat se foloseste Off Line (neconectata la program)
Monetarul se inregistreaza zilnic prin Trezorerie conturile :5311,5328,5124 (se creaza in case/banci)
In valoarea Monetarului nu se cuprind vanzarile prin Clienti sau modul Casa de marcat
Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari 2008
NU apare in D394
  La validarea lunii se face corectia adaosului  prin NC 952
Se regleaza 378 conform K lunar
378-371
607-371
  Apare in Raportul de gestiune

Magazine cantitativ valorice

Iesirea se poate face doar in limita stocurilor existente. Articolul de stoc este caracterizat unic prin articol, serie-lot daca e cazul,gestiune si pret cu amanuntul
Pretul cu TVA (cu amanuntul) de iesire in general nu este editabil , el fiind completat in urma descarcarii stocului in etapa de validare a documentului
Articolele care prin natura tranzactiei sunt considerate intrari (de ex.furnizori) , daca au cantitate negativa sunt tratate ca iesiri
Adaosul comercial este calculat in momentul validarii documentului pe baza coeficientului K

Soldul initial lunar al gestiunilor cu amanuntul (vizibil in raportul de gestiune) este egal cu soldul debitor la inceputul lunii al contului 371 cu analiticul gestiunii (analiticul / clasa 3)

Intrari Iesiri NC Observatii Jurnale si declaratii
Furnizori   371-401
371-378
371-4428
4426-401
   
  Vanzari prin modulul Clienti 4111-707
411-4427
60..-371
378-371
4428-371
Incasarea facturilor se face in mod obisnuit
Se poate vinde cu rabat
Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari
Apare in D394
  Vanzari prin modulul Casa de marcat 60..-371
378-371
4428-371
simultan incasarea
5... - 707
5... - 4427
Se poate vinde cu rabat
NC de incasare se poate face direct in conturile 5311, etc dar mai indicat este sa se foloseasca conturi intermediare 581 cu analitic pentru fiecare forma de incasare si apoi zilnic sa se faca transferul in 5311,
Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari 2008 (bonurile se cumuleaza pe zile si pe gestiuni)
NU apare in D394
  Vanzari prin
Monetare

 

NU  

Vanzarea din gestiunile de tip Magazin

Operatia NC bon NC factura NC incasare factura Cine apare in Jurnal  TVA Apare in D394 Ce apare in Rapotul de Gestiune Apare in balanata clientilor Cine descarca stocul Observatii
Monetar , raportul Z 5311-707,704
5311-4427
    Monetarul   Monetarul     Se opereaza direct in Trezorerie/Casa ca Monetar dintr-o gestiune magazin-valorica
Daca se emite bon fiscal ,acesta va avea valoarea monetarului ,se poate emite prin butonul Bon din ferestra grila a operatiilor de Trezorerie
NC de descarcare monetar se face o data pe luna la operatia de inchidere Magazin  : 607,378,4428 -371 = valoare egala cu monetarul
Bon fiscal pentru prestari , servicii fara factura 5311-707,704
5311-4427
    Monetarul   Monetarul     Se opereaza direct in Trezorerie/Casa ca Monetar dintr-o gestiune magazin-valorica special creata , se emite bonul fiscal de acolo
Daca nu se incaseaza numerar se vor crea Case pentru fiecare tip de incasare avand conturi contabile adecvate
Nu trebuie NC de descarcare 371 la inchidere asa ca vom selecta: nu se descarac in gestiunil de tip amanunt din fereastra Gestiuni
Prestari servicii cu factura platita prin bon fiscal   411-704,4427 5311-4111 factura da Nu apare in nici un raport
 
Factura si bonul   Factura se emite prin modulul Clienti ,  apare in balanta clientilor, in jurnal TVA si in D394
Nu apare in raport de gestiune pentru ca serviciile nu au gestiune
Bonul fiscal se emite tot prin modulul Clienti butonul Bon
Nu se recomanda ca pe aceeasi factura sa se afle si alte articole
Casa/banca prin care se incaseaza aceste operatii se stabilesc la: Clienti/ Configurare/ Casa pentru incasarea bonurilor fiscale
Bon de casa 607,378,4428-371
simultan incasarea
5311,5328,5125 -%
 -707,704
 -4427
    Bonul   Bonul la valoarea lui 371   Bonul Bonul se emite prin modulul Vanzari prin casa de marcat ,  apare in jurnal TVA in Raportul de gestiune
Bon urmat de factura 607,378,4428-371
simultan incasarea
5311,5328,5125 -%
 -707,704
 -4427
    Bonul da Bonul la valoarea contului 371   Bonul

 

Bonul se emite prin modulul Vanzari prin casa de marcat ,  apare in jurnal TVA in Raportul de gestiune si D394
Factura se emite tot din modulul Vanzari prin casa de marcat butonul Emita Factura
Pentru factura se va folosit o categorie de document ce se alege la Configurare / Casa de marcat / Documentul pentru factura (poate fi refofolosita categoria Factura)
Factura se listeaza detaliat pe articole, data facturii trebuie sa fie aceeasi cu a bonului , valoarea facturii va fi egala cu a bonului
Nota Contabila a tandemului bon-factura este acceasi cu  nota bonului deci nu va contine 411 si nu se genereaza datorie de plata
Factura de marfuri  incasata  prin bon fiscal vezi coloana NC incasare factura 607,378,4428-371

411-  707(704)
411-4427
 
contul casei configurate-411

 
Factura da Factura (prin valoarea contului 371) Factura si bonul Factura Factura se emite prin modulul Clienti ,  apare in balanta clientilor, in jurnal TVA , in Raportul de gestiune si D394
Bonul se emite tot prin modulul Clienti butonul Bon si incaseaza factura
Daca se acorda reduceri din magazin , acestea apar pe factura dar  nu apar pe bon
Incasarea (bonul fiscal) poate fi partiala sau totala
Data bonul va fi data emiterii deci poate fi diferita de data facturii
Pe bon nu este recomnadat sa se tipareasca CUI client pentru ca deducerea  cheltuielilor se va face pe baza facturii
Articolul ce apare pe bon este implicit "Incasare fct", dar poate fi schimbat
Sumele bonului se salveaza in casa configurata special pentru acest gen de operatii la: Configurare / Clienti / Casa pentru incasarea bonurilor fiscale  , iar tipul operatiei de trezorerie va fi Incasare clienti (nu Monetar)

Reduceri de pret acordate din magazine

Reducerile de pret se pot acorda fie prin

 • tranzactia Schimbare pret
 • pret amanunt iesire (pretul de vanzare) diferit fata de pretul de descarcare (ambele cu  amanuntul) , stabilit in momentul vazarii prin casa de marcat sau Factura. Nu se poate aplica pentru retururi
  Aceasta reducere poate fi observata in listele : Raportul de gestiune si in Discount acordat in magazine numai dupa validare
  In lista facturii aceasta reducere este vizibila  pentru documentele validate si pentru cele nevalidate dar numai din gestiuni valorice
  La acesta metoda pretul de vanzare este pretul de facturare catre client iar pretul de descarcare este pretul cu care se diminueaza gestiunea

Reducerile de pret in magazine sunt reglementate prin  OG 99/2000 prin care nu se permite vanzarea sub pretul de achizitie
Documentele ce trebuiesc intocmite pentru reducerea de pret sunt :

 • listele de inventariere ale produselor la care se vor opera reduceri de pret (in care trebuie sa apara preturile vechi si UM)
 • decizia administratorului de schimbare de pret
 • si listele de inventariere cu noile preturi de vinzare pe UM

Diferentele de pret apar in Raportul de gestiune pe coloana Intrari (cu minus daca este reducere)
Din punct de vedere contabil , modificarea de pret afecteaza conturile 371,378,4428 bineinteles cu analiticul gestiunii respective

Returul din magazine

Prin documentele de furnizor sau client se pot face retururi din si in gestiunile de tip amanunt.
Pentru a face un retur trebuie sa introducem cantitatea negativa (in nici un caz preturile)

Tip gestiune Observatii
retur furnizori din gestiuni cantitativ valoric  
retur furnizori din gestiuni valorice Returul din gestiunile cantitativ valorice se face doar in limita stocului si la aceleasi preturi cu care s-a facut intrarea
Pret amanunt de intrare este pretul de intrare in gestiune.
Adaosul comercial se determina pe baza diferentei dintre valoarea la pret de intrare in Magazin si valoarea la pret fara TVA
retur clienti Reperezinta o intrare in gestiune si de aceea nu sunt restrictii de pret sau cantitate
Nu se poate face retur la client din magazin cu discount
Pretul de descarcare (fara TVA) - este editabil , pe baza lui se calculeaza cheltuiala cu marfa
Pretul de vinzare cu amanuntul -  este editabil , este pretul de iesire din Magazin (pe raportul de gestiune) si totodata pretul cu TVA de vanzare catre client
Adaosul comercial se determina pe baza diferentei dintre valoarea cu amanuntul , tva neexigilia si cheltuiala cu marfa

NC de descarcare magazine

Nr.notei de descarcare este 952 si nu poate fi modificat
Nota se genereaza automat la validarea lunii sau la listarea balantei daca luna nu este blocata sau validata si daca la Configurare / Contabilitate este selectata optiunea Inchidere Magazine
Nota se genereaza in functie de tipul gestiunii (magazin valoric sau cantitativ-valoric) si  in functie de metoda de calcul aleasa la Configurare / Contabilitate / Metoda de calcul K in magazine