dianex

Intrebari frecvente despre Certificatul Constatator ONRC

12 octombrie 2019|

Pot obține Certificat Constatator pentru o firma radiată?

Pentru o firma radiata de la Registrul Comertului se poate obtine Certificat Constatator în mod Online cu informatiile valabile la data radierii.

Se poate obține Certificat Constatator in limba engleză?

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC se eliberează doar în limba română, conform art.3  punct.4 din HG.902/2012.Pentru traduceri în limba engleză, vă recomandăm să apelați la un traducător autorizat.

Documentul descărcat are valoare de original?

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare, ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”
Totodată, art. 6 din acelaşi act normativ mai sus menţionat prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.
Aşadar, semnătura electronică are rostul de a asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise.
Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.
Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.

Pot modifica cererea pentru care am făcut plata?

Daca certificatul constatator comandat nu a fost deja eliberat se poate solicita telefonic 0721321348, modificare cereri. Daca certificatul a fost eliberat, NU se mai poate solicita modificarea cererii.

Se poate obține Certificat Constatator pentru o persoană fizică?

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC eliberate prin intermediul site dianex.ro, sunt pentru firme sau activități independente. Pentru certificate eliberate pe numele unei persoane fizice se va folosi semnătură electronică. Vezi tipuri de certificat constatator

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top